Written by 22:00 HABERLER

Kar hırsı için değil insanlar için konut!

Sebahat Aslan/ Sergen Özhan / Berlin

Berlin’de “Deutsche Wohnen&Co Enteignen” adlı inisiyatif, 3 binden fazla özel konut firmasının sosyal bir nitelik kazanması ve hukuki çerçevelerde bir kamu kurumuna devredilmesini öngören yasayı Berlin Senatosu’na sunmak üzere referandum yolunu açmak için, 26 Şubat 2021’de imza kampanyası başlatıyor. 

EYLÜLDE REFERANDUM HEDEFLENİYOR

İlk etapta yeterli imzanın toplanmasının ardından ikinci etabı başlayan imza kampanyası çerçevesinde en az 170 bin imzanın toplanması halinde önümüzdeki eylül ayında yapılacak seçimlere, bu konuyla ilgili bir halk oylaması eklenmesi hedefleniyor.

İmza kampanyasının düzenleyicileri arasında kiracı birlikleri, sendikalar, çeşitli kitle örgütleri, bir çok göçmen derneği ve DİDF de yer alıyor. 

Berlin Eyalet Yasası’nın 28. Maddesi gereğince her bir birey yeterli ve ödenebilir bir barınma hakkına sahip. Özellikle düşük gelirli insanlar için yeterli sayıda konut inşa ve temin edilmesini teşvik kapsamında. 

Ancak pratikte devlet mülklerini satın almak için şirketlere büyük miktarlarda ve düşük faizle verilen kredilerle yüksek kar vaat eden bir sektör haline gelen konut piyasasında kiralar sürekli yükseliyor. Özellikle Deutsche Wohnen şirketi emlak pazarını belirleyen bir konumda ve 116 bin konuta sahip. 

Bir diğer şirket Vonovia 42 bin 241 ile DW’yi takip ederken, ADO 17 bin 924, Covivio 15 bin 813 ve Grand City de 7 bin 580 konut sayısıyla Berlin’in en büyük şirketleri durumunda. Diğer 130 bin konut da görece daha küçük ama mide bulandırıcı olma konusunda eşdeğer fon ve özel mülkiyet sahiplerine ait. 

Referandumda çıkacak olan kamulaştırma kararı, benzer firmaların böylesi bir tekel olmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Deutsche Wohnen vd. firmaların kamulaştırılması yoluyla kiracılara kolaylık tanınması öngörülüyor.

Çünkü tamamen kar odaklı konut yönetimi yapısal bir sorun yaratıyor. Özelleştirme için verilen düşük faizli krediler sebebiyle sosyal dengesizlikler daha da artıyor. Güncel sayılara göre 2 milyon haneli Berlin’de 1,6 milyon kişi kiracı olmakla birlikte bu kiracıların yüzde 40’ı net gelirlerinin yüzde 30’undan fazlasını kira giderleri için harcıyor.  

AMAÇ KİRACILARI KORUMAK ADALETSİZLİĞİ ÖNLEMEK

Kampanyanın amacı, mali imkânsızlıklar yüzünden sıradan vatandaşların evlerini kaybetmelerinin ve dolayısıyla da çocuklarının okul ve sosyal çevrelerinden kopmalarının, evsizlerin çoğalmasının önüne geçmek ve buna bağlı artan sosyal adaletsizliği ve dengesizliği gidermek.

Berlin’de sosyal konutların büyük bir kısmı belediyeler tarafından özel şirketlere satılmış veya sosyal desteği kesilmiş durumda. Mevcut koşullarda piyasadaki evlerin yarısından çoğu çokuluslu şirketlerin elinde. Bu konutlar tamamen söz konusu şirketlerin idaresine bırakılarak, yüksek miktarda kiraya veriliyor. Bu sebepten dolayı özellikle emekçi kesim, kiraların daha düşük olduğu semtlere, şehirden uzak kenar mahallelere taşınmak zorunda.

Bu nedenlerle inisiyatifi başlatanlar, sosyal konutların serbest piyasa ve tekellerin elinden kurtulabilmesi için kamulaştırılmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyorlar. 

Bu kapsamda başlatılan kampanyanın öne çıkan talepleri de şöyle belirlenmiş: 

“Sosyal konutların sayı ve niteliğinin yeniden arttırılması, yaşanılabilir kılınması ve devlet desteğinin arttırılması”. 

Kampanya boyunca, konut kiralarının makul seviyelere indirilebilmesi için emlak şirketlerinin elindeki konutların kamulaştırılması gerektiği fikri kamuoyuna anlatılacak. 

İnisiyatif sözcüleri,  2019 yılında Berlin’de mücadele ile kazaınlan “Mietendeckel” yasası çerçevesinde tavan kira uygulamasının 5 senelik bir kanun olduğuna da dikkat çekerek, kalıcı bir iyileştirmenin yolunun kamulaştırmadan geçtiğini dile getiriyorlar. 

DİDF’TEN ÇAĞRI

Kampanyanın destekçilerinden bir olan DİDF Berlin adına yapılan açıklamada da, konut alanındaki sorunların göçmenleri yakından etkilediğine dikkat çekilerek, halkın bu önemli ve acil bir talebinin hayat bulması için Berlin’deki tüm göçmen kökenlilerin de bu kampayaya aktif bir biçimde katılması çağrısı yapıldı.

Close