Uzun yıllardır Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonuna bağlı olarak çalışma grubu olarak çalışmalarını sürdüren DİDF Kiel, kuruluş kongresini gerçekleştirerek Kiel İşçi ve Gençlik Derneği ismini alarak resmen dernekleşti. 30 üye ile Kiel’in Garden semtinde gerçekleşen kongreye DİDF Genel Yönetim Kurulu üyesi Sinan Özbolat’ta katıldı.

Kongrede DİDF Kiel çalışma grubu adına açılış konuşması yapan Savaş Sarı kongreye katılanları selamladıktan sonra neden dernekleştiklerini şu şekilde anlattı: “Kiel de bir çok Türkiye kökenli göçmen kurum kuruluş var. Bunların bazılarıyla olumlu diyaloglarımız var. Bu kurumların bir çoğu dinsel mezhepsel veya etnik kökenli kurumlar. Özellikle Türkiye demokrasi güçleri ile dayanışma konusunda bu kurumların bazıları ile ortak çalışmalarda yapıyoruz. Ancak biz ise bu kentte uzun yıllardan beri yaşadığımız ülkeden kaynaklı sorunlarımıza karşı yerli emekçilerle ortak taleplerimiz için birlikte mücadeleyi güçlendirmek için çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların ortaya çıkardığı olanaklar neticesinde bugün daha kolektif bir çalışma yapabilmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Divan kurulunun seçiminin ardından geçtiğimiz iki yıllık çalışmaları değerlendiren üyeler, değişik konulara ilişkin bir çok bilgilendirme toplantıları ve paneller, tiyatro, konser gibi sosyal kültürel etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Almanya gündemini değerlendiren Özbolat, bir yandan emekçilerin ve gençlerin çalışma ve yaşam koşullarının daha da zorlaştığı ve sosyal sorunların arttığına dikkat çekerken, diğer yandan ise Türkiye’deki siyasi gelişmelerden kaynaklı olarak Türkiye kökenliler arasında ve yerli emekçilerle Türkiyeli göçmenler arasında kutuplaşma ve ayrışmanın artmasına işaret etti. Özbolat, işçi ve emekçilerin birliği için daha fazla çaba göstermek gerektiğini vurguladı. Metal işçileri ile dayanışmanın önemine değinen Özbolat, “Savaşa ve silahlanmaya karşı barışı büyütmek için yerli emekçilerle birlikte her zamankinden daha fazla çaba harcamalıyız” dedi.

Daha sonra sözalan üyeler başta sendikalar olmak üzere çeşitli ilerici parti, kurum ve inisiyatif ile birlikte ortak çalışmalar yaptıklarını belirttiler. Özellikle kadın ve gençlik alanında bir potansiyel olduğunu kongreden sonra özgün bir gençlik ve kadın çalışması başlatmalarının imkanlarının olduğuna dikkat çektiler. Yapılan konuşma ve tartışmaların ardından organların seçimine geçildi. 7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi. Ayrıca 23-25 Şubat tarihlerinde Frankfurt’ta gerçekleşecek federasyon kongresi için 2 delege seçildi. Yeni seçilen yönetim kurulu adına kısa bir konuşma yapan Savaş Sarı üyelere teşekkür etti. (YH/Kiel)

7 kişilik yönetim kurulu ve 3 kişilik denetim kurulu seçildi.