Written by 15:45 uncategorized

Kiralık işçiler için asgari barınma koşulları

30

 Papenburg’taki Meyer Tersaneleri’nde çalışan Romanyalı iki kiralık işçinin kaldıkları evde yanarak ölmelerinin üzerinden altı ay geçti. O dönem işçilerin barınma koşullarının insanlık dışı olması büyük tepkilere yol açtı, tersane ile eyalet yönetimi durumu açıklığa kavuşturmak için bir Taskforce (özel görev ekibi) oluşturdu, kölelik çalışma, yaşama, barınma koşulları deşifre oldu ve sonunda eyalet hükümeti her yerde geçerli olacak barınma standartları konusunda yasal adımlar attı. Buna göre eyalet çapında,Vechta’da yıllardan beri var olan barınma koşulları esas alınarak işçi yurtları düzeltilecek.

Aşağı Saksonya Eyaleti’nde işletme sözleşmesiyle çalıştırılan kiralık işçilerin barınma koşullarında tek tip asgari standartlara uyulması yasalaştı. Sosyal İşler Bakanlığı’nın yönetmenliğine göre kiralık işçilerin barınma koşulları ile ilgili uyulması zorunlu olan bir liste hazırlandı. Listede  evin büyüklüğü, donanımı, yatak odalarının durumu ve yangına karşı korunma konularında titiz davranılması esas alındı. Önceki duruma göre oldukça ileri olmasına rağmen yönetmeliğe yönelik yetersiz olduğu yönünde eleştiriler getiriliyor.

Yeni yönetmeliğe göre işçilerin barındığı yerlerde işçi başına en az 8 metrekarelik bir alanın oturma ve dinlenmeye ayrılması gerekiyor. Yatak odalarında ise sekiz kişi bir arada yatsa bile insan başına en az 6 metrekarelik bir alanın ayrılması zorunlu. Kadınlar ve erkeklerin ayrı ayrı binalarda barındırılması ve çocukların da aileleriyle beraber yaşama koşullarına sahip olması esas alınıyor. 12 kişiden fazla kişinin birarada kaldığı yurtlarda  yardım çağırma telefonu, yangına dayanıklı ve nem ve soğuk geçirmeyen duvarlar ve güvenlik ışığı zorunluluğu da getirildi.

Eyaletteki değişik yerel yönetimler, yeni uygulamanın insani barınma açısından çok önemli olduğunu dile getirirken Vechta kasabası yönetimi, yönetmeliği yetersiz bulduğunu belirtti. Vechta Belediyesi’nin açıklamasında sezonluk işçiler için hazırlanan listenin yeterli olabileceği ancak uzun süreli olarak bir işletmeye kiralanan işçilerin toplu yatakhanelerde değil tek tek odalarda kalmasının gerekli olduğu bildirildi.

 

İŞÇİ YURTLARININ DURUMU REZALET

Yazın Papenburg’taki Meyer Tersanesi’nde çalışan iki Romanyalı işçinin kaldıkları evde çıkan yangında ölmesi üzerine Papenburg Belediyesi işçi barınma evlerini kontrol etmeye başladı. Şimdiye kadar kontrol edilen  62 yurttan 45’inin hıncahınç dolu olduğu, odalarda 12 kişinin birarada yaşamak zorunda olduğu, çoğunluğunun insanca yaşama koşullarına sahip olmadığı belirlendi. Belediye buna rağmen hiçbir  yurdun kapatılmadığını sadece 13’ünde belli bölümlerin kullanılmasının yasaklandığını açıkladı. Daha 30 yurdun kontrol edileceği kaydedildi. Meyer Tersanesi, barınma koşullarından taşeron firma SDS Emden’i sorumlu tutarken, taşeron firmalarla beraber çalışmaya devam edeceklerini ancak işçileri Almanya’daki standartların altında çalıştıran firmalardan işçi kiralanmayacağını belirtti.

 

ÖZEL ARAŞTIRMA EKİBİ RAPOR HAZIRLADI

Romanyalı işçilerin ölümlerinden sonra Meyer Tersanesi’ndeki çalışma, ücret ve işçilerin barınma koşullarını araştırmak için özel görev ekibi oluşturuldu. Ekip araştırma sonucunda 47 sayfalık bir ara rapor hazırlandı. Raporda kiralık işçilerin kölece denebilecek çalışma koşulları gözler önüne serildi. Raporu hazırlayanlar, işçilerin işten atılma veya ücretlerini alamama korkusu içinde olduklarından çalışma ve ücretleri konusunda bilgi vermekten çekindiklerini, ustabaşılar ve bölüm şefleri tarafından tehdit edildiklerini bildirdiler.

 

 SEMRA ÇELİK

 

 Raporda dikkati çekenler:

-İşçiler hasta olup rapor getirmelerine rağmen çalışmaya zorlandılar.

-İş kazası geçiren işçiler, alkol kullandıkları suçlamasıyla kazanın müsebbibi olarak gösterildiler. Bu yolla  Meyer Tersaneleri maddi ve manevi zarardan kurtarılmış oldular.

-Maaşları 300 Euro eksik olarak ödenen Romanyalı işçilerle bir araya gelen işyeri işçi temsilcisi ustabaşı tarafından ’ne söylediğine dikkat et.‘ şeklinde tehdit edildi.

-Günlük çalışma saatleri, molaların süresinin keyfi olarak belirlendiği ortaya çıktı. Bir işçinin 23 saat 55 dakika aralıksız çalıştığı belirlendi.

-Romanyalı kiralık işçilerle 770 Lei ( 173,80 Euro) asgari ücret, günlük 35-50 Euro arasında harcırah ve 40 saatlik iş haftası konusunda anlaşılmasına rağmen bu koşullara uyulmadığı görüldü.

 

Close