Written by 17:00 HABERLER

Kurtuluş yok tek başına: Birlikte özgür olmak

Kadın dergisi ‚Wir Frauen‘ 40 yaşına girdi. İnişli çıkışlı bu 40 yılda dergiye sahip çıkan kadınların ortak paydası kadınların kurtuluşunun toplumsal değişiklik gerektirdiği ve bunun da ortak mücadeleyle sağlanacağıydı. Almanya’da kadın hareketinin sol bilgi ve iletişim platformu olma iddiasıyla bir dergi yayınlanıyor: Wir Frauen/Biz Kadınlar. 40. yılda çıkarılan „Birlikte Özgür Olmak“ manşetli dergide kadın özgürlüğünden ne anlaşıldığı tartışılıyor ve bireysel kurtuluş ve özgürlük aldatıcı; “ya hep beraber ya da hiç birimiz!” denilerek ‚ben‘ olmaktan çıkıp ‚biz‘ olma, toplumsal yapıyı değiştirmek için ortak mücadele etme çağrısı yapılıyor.

İLK DERGİ 1982’DE YAYINLANDI

Derginin yeni sayısında geçmişe kısa bir göz atılıyor:

Wir Frauen dergisinin ilk sayısı 1982’de yayınlandığında, uluslararası kadın hareketi en başarılı dönemindeydi, Almanya’da da kadınlara karşı ayrımcılığa ve baskıcı bir topluma karşı isyan hala güçlüydü. Otonom gruplardan, barış hareketinden ve sendikalardan kadınlar “Uluslararası Kadın Yılı ’75” girişimi için bir araya geldi ve kadın örgütleri ve hareketlerinin Berlin’de (Doğu Berlin) düzenlediği konferansa hazırlanma çağrısı yaptı. Çağrı, Ingeborg Drewitz ve Luise Rinser gibi yazarlar, işyeri işçi temsilciliği üyeleri, Alma Kettig (1965’e kadar Federal Meclis’in SPD üyesi) gibi politikacılar, Ingeborg Küster, Elly Steinmann gibi gazeteciler ve Lottemi Doormann gibi yayıncılar tarafından desteklendi. Batı Almanya’daki hükümetten söz değil, icraat talep edildi.

Girişim, 100 bölgesel grupla Demokratik Kadın Girişimi’ne (DFI) dönüştü. Slogan: „İnsancıl bir toplumda eşitlik“ti. İşte o zaman “Wir Frauen/Biz kadınlar” başlıklı ilk afişler ortaya çıktı. Kadın dayanışması, yerel, uusal ve uluslararası mücadele, isim seçiminde rol oynadı.

“Biz kadınlar”, artan özgüvenin, bir birliktelik duygusunun, eşitliği „kadın meselesi“ olarak görmeyen, ancak onu insancıl bir toplum bağlamına yerleştiren sol kadın hareketine bağlılığın bir ifadesiydi.

1979’daki ilk „Wir Frauen“ takvimine gösterilen yoğun ilgi (28.000 tiraj) son ivmeyi verdi: 1978’den beri yayınlanan DFI bülteni 1982’de dergi oldu. Wir Frauen kendini bir karşı-kamuoyu, solcu bir kadın hareketi için bir bilgi ve iletişim platformu olarak gördü. İlk sayı, Almanya’da nükleer füzelerin konuşlandırılması ve kadınların askerlik hizmetinin planlanmasının arka planı dikkate alınarak barışa adanmıştı. Dergide Dorothee Sölle barış ve özgürleşme için çağrı yaptı: “Bugün, kurtuluşu – münhasıran değil, mutlak olarak – toplumsal özgürleşme olarak anlamalıyız”. Lottemi Doormann “Barış ve özgürleşme kardeştir” sonucuna vardı ve sendikacı Gisela Kessler, ‚daha fazla silahlanma istihdam yaratır! düşüncesini çürüttü.

1990’DA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ DE ÇÖKTÜ

1990’da Demokratik Kadın İnisiyatifi DFI’nin kurumsal yapıları çöktü. Federal bürodaki kadınlar, “Biz Kadınlar – Kadın Gazeteciliğini Destekleme Derneği“ olarak dergiyi zorla çıkarmaya çalıştılar.

Dergi çevresine yönelik „Hala yaşıyor musunuz?“ sık sık duyulan bir soru. Haklı bir soru, yayının sürdürülebilmesi olağan değil çünkü. Gönüllü proje değişik zorluklarla karşı karşıya ve belirginsizliğini koruyor. Redaksiyon üyeleri çok farklı: Köken, anadil, yaşam ve ilişki biçimleri, eğitim, yaş ve gelir farkları var. Farklılıkları verimli kılma arzu ve umudu dergiyi canlı kılıyor.

Dergiyi çıkaranları birbirine bağlayan şey, kadın olarak tanımlanmanın ve sosyalleşmenin karmaşık deneyimleri. Bir gün herkesin sadece insan olarak görüleceği, özgürce gelişmek için haklar ve fırsatlar açısından eşit olacağı ütopyası ortak payda.

Dergi redaksiyonu adına yapılan açıklama; “Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz, sistem kadın eşitsizliğini tekrar tekrar üretiyor. Bize akıllı olup kendimizi kurtarmamız tavsiye ediliyor. Tek başımıza kariyer yapabiliriz (bunun bile eleştirel olarak ele alınması gerekir.) bizi ezen, baskı altında tutan koşulları ise ancak birlikte değiştirebiliriz. Belki bir ittifak, ben yerine biz demeyi öğrenmekle başlayacak.“ şeklinde sona eriyor.

Dergide „işçi sınıfının özgürlüğü nedir, savaş, barış ve barış için neler yapılabilir, özgürlük konusundaki dar ve bireysel perspektifler, bekar bir annenin artan enflasyon karşısındaki sorunları ve durumu“ konuları da ele alınıyor. Wir Frauen dergisini ve her türlü zorluğa rağmen çıkaran kadınları tanımak isterseniz https://wirfrauen.de/ linkine bir tıklayın. (YH)

Close