Written by 14:46 HABERLER

Milyonların eyleminden notlar…

Hıdır Güyildar / DÜSSELDORF

14 Ocak’tan bu yana, Almanya’nın yüzlerce yerleşim biriminde, milyonlarca antifaşist, sokağa çıkıyor. Her yaştan, cinsten, renkten, ulustan ve farklı sınıf ve tabakalara mensup milyonlarca insanın ırkçı/faşist parti ve organizasyonlara, onların planlarına karşı yaptığı eylemlerde, AfD başta olmak üzere ırkçı/faşist parti ve organizasyonların kapatılmasını talep ediyorlar.
Eylemlere çeşitli siyasi partiler, sendikalar, antifaşist örgütler, çevreciler, yerel inisiyatifler, dernekler gibi birçok parti, kurum, kuruluş örgütlü olarak kendi flamaları, pankart ve bayrakları ile katılıyor. Eyleme katılanların önemli bir bölümünü ise “örgütsüz” kitleler oluşturuyor. Bir çoğu sandık başına bile gitmeyen, düzen partilerinden umudunu kesmiş insanlar. Bu ‘sessiz çoğunluk’ bu gün tehlikenin büyüdüğünü görerek sokaklara çıkıyor. Örgütlü güçler gibi, para verip özel pankartlar, dövizler bastırmıyor. Eline aldığı karton parçalarına; düşüncesini, taleplerini, çözüm önerilerini yazıp, eyleme katılıyor.

Taleplerin sosyolojisi
Eylemlerde taşınan dövizler incelendiğinde, biri birine tam karşıt anlayışlar da var. Var olan düzenin korunması ve savunulmasını isteyenlerle bu düzenin yani sistemin değişmesini isteyenler, aynı eylemde ırkçılık ve faşizm karşıtlığında birleşiyor. “Verfassungsfeinde raus aus den Parlamenten (Anayasa düşmanları Meclisten dışarı) , “Partei Finanzierung reformieren: kein Geld für Nazis (Partilerin finansmanında reform: Nazilere para vermeyin!), “Staatsfeind Nr. 1 AfD (Devletin 1 numaralı düşmanı AfD’dır), “Hinter dem Faschismus steht das Kapital (Faşizmin arkasında kapitalizm var) dövizlerinde olduğu gibi.
Düsseldorf eyleminde olduğu gibi, bazı spor kulüplerinin taraftarlı da talepleri ile eylemlere katılıyor: “Fortuna Fans gegen Rechts (Fortuna taraftarları sağa karşıdır!), “Kein Fußball den Faschisten (Faşistlere futbol yok!)”

Tiyatro sanatçıları, “Theater gegen Rechts (Tiyatro sağa karşı), pizzacılar, “Kein Pizzen für Faschisten” (Faşistlere pizza yok!) derken 1905’den beri Düsseldorf’ta ekmek üreten Stadtbäcker Westerhorstmann adlı fırının dövizi dikkat çekiyor: ”30 ayrı ulustan büyük bir ekip, gece ve gündüz 60 çeşit ekmek pişiriyor. Böyle kalması için: Aşırı sağcılığa karşı ve demokrasi için.”
Yine ırkçı ve Nazilerin ikiyüzlülüğüne işaret şu dövizler var: “Nazis Essen heimlich Döner (Naziler gizlice döner yiyor), “Nazis Essen heimlich Falafel (Naziler gizlice Falafel yiyor), “Bald kein Döner mehr Moruk?! (Yakında kebap yok mu Moruk?!)”
Hümanist duygularla ırkçılık karşıtı düşünceler dövizlere şöyle yansıyor: “Ich bin auch für dich hier (Ben de senin için buradayım), “Menschen rechte statt rechte Menschen (Sağcı insanlar yerine insan hakları), “Es gibt mir eine Rasse: Mensch (Bir tek Irk var: İnsan), “Bleib Bunt, Allen sollen das Recht haben hier zu leben” (Renkli kalın, herkesin burada yaşama hakkı olmalı), “Wir allenstehen für Vielfalt, Toleranz und Demokratie” (Hepimiz çeşitliliği, hoşgörüyü ve demokrasiyi savunuyoruz), “Hass ist keine Lösung (Nefret bir çözüm değildir), “Kein Mensch ist illegal” (Hiçbir insan yasadışı değildir) gibi.

1933’e 5 var!/Es ist 5 vor 1933!
Irkçı ve faşist tehlikeye dikkat çekmek için hazırlanmış dövizler de var. Almanya’da 1933 yılında iktidara gelen faşizme dikkat çekmek için ‘1933’e 5 var’ diye anlamlı dövizler de taşınıyor. “AfD wählen ist so 1933/AfD’yi seçmek 1933 gibidir”, “Wähler denk nach, stopp den Nazi Schwachsinn/Seçmenler Nazi saçmalığını bırakmayı düşünüyor.”, “Katastrophe für Deutschland/Almanya için felaket!”, “Höcke liebt Hitler/Höcke, Hitler’i seviyor.”
Eylemde sağlıkçılar; “Symptome: Hetzen.
Krankenheit: Nazis/Semptomlar: kışkırtmak. Hastalık: Naziler.”
Çocuklar; “Kinder haben keine Bock auf AfD/Çocuklar AfD’e ilgi duymuyor.”, gençler;”Jugendrat gegen Rechts/Gençlik konseyi sağa karşıdır.”
“Omas gegen Rechts/Büyükanneler sağa karşı.”

“SPD-Yeşiller-FDP koolisyonu berbat oksa da AfD bir alternatif değildir!/Auch wenn die Ampel scheisse ist: Die AfD ist keine Alternative!

Almanya’da iktidar olan SPD/Yeşiller/FDP koalisyon hükümetine karşı büyük tepki var. Bu tepkinin bir bölümü AfD’ye oy olarak dönüyor. Taşınan dövizlerde hükümet berbat olsa da alternatifin AfD olmadığı yazılıyor.
Aydınlatmaya düşünmeye dikkat çekiliyor. Beyin resmi çizilerek “lütfen kullanın”, “Denken hilft/Düşünmek yardımcı olur.”
Ayrıca eylemlerde Hiristiyan Demokratik Birlik partisi CDU da hedefte:”Die CDU hat mit Gesellnert.”
Ayrıca sözcük oyunlarına başvurularak; AfD’nin başharfleri yazılarak “Alternative für Dumme/Aptallar için alternatif.” ya da “AfD= Aus für Demokratie/AfD=Demokrasinin sonu” biçiminde betimlenmiş.
Ayrıca “Wehret den Anfängen/Başlangıçlara diren!”, “Demokratie für unsere Enkel/Torunlarımız için demokrasi”, “Stoppt den Hass!/Kini durdur!”, “Demokratie statt Demagogie/Demogoji yerine demokrasi.”, “Hass ist keine Meinung/Nefret bir görüş değildir.”, “Die Wirtschaft braucht zu Wanderung/Ekonominin göçe ihtiyacı var.”, “Nichtwähler sind Täter/Oy kullanmaya gitmeyenler faildir.”, “Alleine gibt es keine Befreiung entweder alle oder keiner/Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “Dieser Land gehört nicht euch/Bu ülke size ait değil!”, “Diesmal schweigen wir nicht!/Bu kez sessiz kalmayacağız!” gibi anlamlı bir döviz var.
Ayrıca bir kadının bebek arasındaki bebeğin üzerine astığı “Der wiederstand wächt/Direniş büyüyor.” dövizi, bu topraklarda direniş ve mücadelenin devamlılığına işaret ediyor.

Close