Written by 13:55 uncategorized

Mücadeleci sendikacılara sahip çıkalım!

Mücadeleci sendikacıları üyelikten uzaklaştırma ve gözdağı verme politikası sürüyor. Berlin’de geçtiğimiz yıl, Daimler’de “Alternative” grubu hakkında başlatılan soruşturma sonucu, iki sendikacı bütün sendikal görevlerden alınmıştı. Aynı politika Mercedes Benz Sindelfingen işletmesinde de sürdürülüyor. IG Metall Stuttgart Şubesi Ocak ayında “Alternative” grubunun iki üyesini üyelikten atma kararı aldı. Ancak sendikanın bu kararına karşı mücadaleci işçiler bir imza kampanyası başlattılar.

Sendika bürokrasisi bunu hep yapıyor!

Sendika bürokrasisinin hemen her yerde üyelikten atmak gerekçesi aynı; Sendikanın politikasına eleştiri! Yani buna göre, sendika politikasını eleştirmek sendika bürokratlarına göre suç sayılmaktadır!

Geçtiğimiz dönem bir çok işletmede, sendika listelerinin uzlaşmacı tutumuna karşı oluşan, içinde muhalif kesimlerin yer aldığı listeler güçlenerek çıktılar. Sendika genel merkezleri bu gelişmeyi, sendika üyesi işçilerin uzlaşmacı sendikal çizgiye tepkilerinin bir göstergesi olarak görmek yerine, bu listeleri oluşturan mücadeleci sendikacılara yönelik saldırı, karalama ve üyelikten atma politikası izliyor.

Üyelikten atma değil, daha mücadeleci bir çizgi!

Ancak biz işçiler olarak, örgütlerimiz sendikaların, hak alma mücadelesinde, önemli bir yeri olduğunu, çok iyi biliyoruz. Hak alma mücadelesinin daha da güçleştiği koşullarda sendikalarımızın güç kaybetmesi ve zayıflaması, sermaye sınıfının işine yarayacaktır. Bu yüzden çalışma ve yaşam koşullarımızın iyileştirilmesi için mücadele veren her işçi, sendikacı ve işçi temsilcisi bu gelişmelere seyirci kalamaz ve kalmamalıdır! Mücadele etmek isteyen sendikacıları üyelikten atmak, sermaye sınıfının ekmeğine yağ sürmektir.

Tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizi, Sindelfingen’de sendika üyeliğinden atılmak istenen sendikacı arkadaşlarımızla dayanışmaya çağırıyorum.

Daha geniş bilgi için, “www.abournet.de” adresine bakınız

Yeni Hayat okuru bir işçi

Close