Almanya’da mücadeleci sendikacıların oluşturduğu ağ tarafından yapılan açıklamada koronavirüs tehlikesine karşı işçi ve emekçilerin çıkarlarının korunması için talepler listesi yayınladı. Açıklamayı Türkçeleştirerek yayınlıyoruz.

Virüsün sonuçları dünya çapında öncelikle çalışan sınıfları etkileyecektir: Düşük ücretlerle enfekte olmuş kişilerin bakım hizmetlerini üstlenenler; pandemi öncesi de sınırlarının çok üstünde çalışmakta olan düşük ücretli ve yetersiz donanımlı hastane personeli; önümüzdeki hafta ve aylarda bu yetersiz donanımlı ve aşırı yüklenmiş sağlık sisteminde bakım görmesi gereken yasal sigortalı hastalar; ve tabii ki pandemi nedeniyle çalışamayan ve bu nedenle kazanç kaybına uğrayan ya da maaşları azalanlar.

Yayılmayı yavaşlatmak için acilen her şey yapılmalıdır. Hükümet derhal okulları, kreşleri ve diğer kamu tesislerini kapatmaya ve olayları iptal etmeye karar verdi. Ancak, sermayenin kârını güvence altına almak için üretim önceki gibi devam ediyor. Çalışanlar tüm enfeksiyon risklerine maruz kalmakta. Bu nedenle İtalya’daki işçiler birçok şirkette işten muaf tutulmaları talebi ile greve gitti.

Federal hükümet ve Avrupa Birliği, şirketlerin olası ekonomik kayıpları nedeniyle acilen milyarlık yardım garantisi verdi. Virüsün daha da yaygınlaşması ve olası yeni ölümler karşısında, her zaman olduğu gibi, banka ve tekellerin çıkarları için hareket ediyorlar. Bu durumda sendikalar da işçileri salgının etkileri ve sağlık açısından sonuçları yanı sıra ücret kaybından, işten atılmaktan ve sosyal sigorta aidatlarının ödenememesi gibi diğer ekonomik zararlardan korumak için net taleplerde bulunmak zorunda.

Baskı doğrudan hükümet üzerine yapılmalıdır. Sendikalar, gerektiğinde grev önlemlerine başvurmak zorundadır: Biz, Mücadeleci Sendikalar İçin Ağ (VKG) olarak, aşağıdaki talepleri öneriyoruz:

 • Sadece tüm eğitim kurumları için değil, aynı zamanda hayati tedarik süreçleri için gerekli olanlar hariç tüm şirketler için derhal geçici kapatma. Önümüzdeki birkaç hafta içinde hangi üretim (gıda, koruyucu giysi, ilaç …) ve hizmetlerden (bakım, ilaç, itfaiye, nakliye …) vazgeçilemeyeceği veya daha fazla yaygınlaştırılması gerektiği konusunda (örneğin yeni hastaneler veya kapatılan hastanelerin tekrar açılması) toplumsal açıdan  mantıklı bir plan.
 • Alınacak önlemler üzerine kararlar, demokratik olarak seçilmiş, hesap vermek zorunluluğu olan işçi, sendika, tıp uzmanı temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından alınmalıdır.
 • Özel izin veya kısa çalışma parası yerine tüm dönem boyunca ücretlerin tam olarak ödenmesi koşuluyla işten muafiyet
 • Sözde serbest meslek sahipleri ve saatlik sözleşmeyle çalışanlar için gelir kayıplarının tümüyle karşılanmasını sağlayacak özel fonlar. Mevcut durumdan dolayı kimsenin kötü duruma düşmesine izin verilemez!
 • Bu süre zarfında toplumsal olarak zorunlu bir iş yapmak durumunda olan çalışanlar için, özellikle halkla çok fazla temas içinde olunması durumunda (örneğin süpermarketlerde) acil çocuk bakımı ve özel ek ödeme.
 • Tıbbi tesislerdeki çalışanlar için yüzde 70 ücret zammı veya özel vardiyaların fazla mesai sayılması
 • İşleri nedeniyle insanlarla çok temas halinde olanlar için: Özellikle tıbbi tesislerde dezenfektanlar, koruyucu giysiler gibi gerekli tüm koruyucu önlemlerin alınması.
 • Koruyucu alet, giysi ve cihazların merkezi olarak temini. Tekellerin elindeki gerekli ilaçlara, solunum cihazlarına ve koruyucu materyallere derhal el konulması
 • Acil bir programı finanse etmek için derhal milyoner ve milyarder vergisi
 • Bu virüs krizinden çıkarılan bir ders olarak DGB sendikalarının grev önlemleri de dahil olmak üzere geniş bir kampanya sürdürerek milyarlık sağlık yatırımları, vakalar için sabit ödeme sistemine son verilmesi, hastanelere tıbbi olarak anlamlı önlemlerin gerçek maliyetlerinin ödenmesini talep etmesi.
 • İlgili tüm tesislerin orada çalışanların ve genel halkın demokratik kontrolü altında kamu sektörüne (örneğin hastanelerin yeniden kamulaştırılması) devredilmesi. Bu uygulanıncaya kadar, hastanelerin kâr dağıtmaması. Sağlık sigortaları tarafından aktarılan tüm fonların, hastaların refahı için kullanılması.
 • İhtiyaca göre yasal personel alımı! Hasta bakıcılığı mesleklerinin değerinin büyük ölçüde arttırılması. İlk adım olarak, tüm bakım mesleklerinde çalışanların maaşına ayda 500 euro zam yapılması. Bakıcılar için daha iyi ödeme, bakım alanındaki krizin sona erdirilmesi açısından en önemli yapı taşıdır!
 • İşyerlerini savunmak: İşçi atmak isteyen işletmelerin, üretimin toplumsal açıdan anlamlı şekilde planlanabilmesi için, emekçilerin demokratik kontrol ve yönetimi altında devletleştirilmesi.
 • Uluslararası dayanışma: Korona ile mücadelede uluslararası işbirliği ve karşılıklı destek için, Koronaya karşı aşı ve ilaçlarla kar elde edilememesi.
 • İlaç şirketlerinin emekçilerin demokratik kontrolü ve yönetimi altında kamulaştırılması
 • Kötü durumda olanlara yardımın organize edilmesi: Yunan sınırındaki mültecilere acil yardım, güvenli kaçış yolları, Almanya ve AB’de kabullenilme. İltica yasasının yeniden uygulamaya konulması veya genişletilmesi.
 • Önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilecek sonuçlara karşı koruma: Sendikalar tarafından tüm işyerleri ve gelirlerin korunması için kararlı mücadele. Krizin faturası çalışanlara kesilemez!

 

VERNETZUNG FÜR KAEMPFERİSCHE GEWERKSCHAFTEN

MÜCADELECİ SENDİKALAR İÇİN AĞ

Çeviren: Semra Çelik