Written by 12:51 Allgemein

Okuldaki başarı sosyal konuma bağlı

Almanya’da eyaletler arasında yapılan bir ilkokul karşılaştırmasının sonuçlarına göre, en başarılı öğrenciler Bavyera Eyaleti’nde, en fazla öğrenme zorluğu çekenler ise Hamburg, Bremen, Berlin gibi küçük eyaletlerde bulunuyor. Berlin’de yapılan Kültür Bakanları Konferansı’nda açıklanan bir araştırmaya göre, özellikle Bavyera, Baden Württenberg eyaletlerinde çocuklar daha kolay öğreniyor.

Araştırma, Almanya’da eğitimdeki başarının sosyal yapıya bağlı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Anne ve babası yüksek öğrenim görmüş ya da yüksek gelirli olan çocukların başarı oranları oldukça yüksekken, işsiz, dar gelirli ailelerin çocukları ise kaybedenler arasında. Yoksullar arasında çoğunluğu oluşturan göçmenlerin çocukları da eğitimde fırsat eşitsizliğinden en fazla etkilenen grupta yer alıyor.

Araştırma sonuçları, eğitimdeki başarı ve sosyal köken arasındaki ilişki konusunda ilginç veriler sunuyor.  Örneğin Bremen’de matematikteki başarı, sosyal köken ile doğrudan ilintili. Anne ve babası Almanya dışında dünyaya gelen çocukların, kendi yaşıtlarına göre okumada sorun yaşadığı ve bir yıl geriden geldiği bildiriliyor. Raporda, bu sorunun özellikle Berlin’de belirginleştiği kaydediliyor. Yine Bremen ve Berlin’de göçmen öğrencilerin matematikte çok büyük sorunları var.

Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Başkan Yardımcısı Marianne Demmer, araştırmada 10 yıldır aynı eyaletlerin  sürekli başta, diğerlerinin de sürekli alt sırlarda yer aldığına dikkat çekerek, “Kimse neden öyle olduğunu bilmiyor veya bilmezden geliyor, bunun nasıl değişeceği konusu da hiç araştırılmadı ve gündeme alınmadı” dedi.

 

‘KUZEY-GÜNEY’ ÇELİŞKİSİ

Özellikle Bremen, Berlin ve Hamburg gibi “şehir eyaletlerde” büyük sorunlar olduğunu ortaya çıkartan araştırma, öğrencilerin okuma, dinleme ve matematik alanındaki bilgisini test etti. Bu üç alanda da Güney Almanya’daki eyaletler zirveye yerleşirken, Berlin, Bremen ve Hamburg ise son sıralarda yer aldı.

Öğrencilere, ülke genelinde uygulanan teste göre, okuma dalında Bavyeralı öğrenciler 515 puan ile 1. olurken, 2. sırada 513 puan ile Saksonya, 511 puanla da Saksonya Anhalt 3. sırada yer aldı. Hamburg (478), Berlin (467) ve Bremen (463) ile Almanya ortalaması olan 500 puanın bir hayli altında sonuç elde ettiler. Matematikte de  Bavyera 1. olurken (519 puan), Saksonya ve Saksonya Anhalt (517) 2. sırada yer aldı.

Dinleme ve algılama konusunda ise sadece Bavyeralı öğrenciler ortalamanın üzerinde değerler aldı. Araştırmanın bir başka sonucu, daha önceden elde edilen bilgilerin tescil edilmesi. Buna göre erkek öğrenciler matematikte kızlardan daha iyi. Kızlar ise daha iyi okuyabiliyor. Almanya genelindeki ilkokulları kıyaslayan araştırma kapsamında, geçtiğimiz yıl ülke genelinde 1300 okulda 30 bin 4. sınıf öğrencisi teste tabi tutuldu

Kültür bakanlarının yeni eyaletler araştırması yıllardan beri OECD ve BM tarafından yapılan eğitim soruşturmalarına destek sundu: Göçmen kökenli ve dar gelirli ailelerin çocukları okulda daha başarısız.

Eğitim Bakanları Konferansı tarafından ‘Eğitim Alanında Niteliksel Gelişim Enstitüsü’ne yaptırılan araştırmada, Almanya’nın tüm eyaletlerinde 1300 ilkokulun dördüncü sınıfına giden yaklaşık 30 bin öğrenci matematik ve Almanca derslerinde okuma, yazma, problem çözme, dinleme ve anlatma konularında teste tabi tutuldu. Sorular, dördüncü sınıf öğrencilerinin mutlaka bilmesi gereken konular arasından ve seviyeleri dikkate alınarak seçildi. Sonuçlar, eğitim bakanları dışında kimseyi memnun etmedi.

Eğitim ve Bilim Sendikası Başkan Yardımcısı Marianne Demmer, sosyal ve ekonomik durumları eşit olmayan öğrencilerin aynı teste tabi tutulmasının yanlış olduğunu belirtirken, yoksulluğun, işsizliğin fazla olduğu eyaletlerde okul ve ders yardımı konularına ayrılan bütçenin çok az olmasının sonuçları baştan belirlediğini söyledi. Yoksul ve eğitim almamış ailelerin genel olarak çocuklarına evde yardımcı olamadıklarını da kaydeden sendikacı, bunların arasında göç kökenli çocukların ek olarak Almanca konusunda sorun yaşamasının doğal olduğunu sözlerine ekledi.

Close