Written by 23:57 ÇALIŞMA YAŞAMI

Refresco’da işçiler kazandı

Hamburg Refresco işçileri mücadele sonucu sosyal planını kabul ettirdiler. Önceden Pepsi Cola´ya ait olan ve yaklaşık bir yıldır Refresco Deutschland GmbH´ya satılan şirket, Hamburg-Wilhelmsburg’daki yerini kapatıp Calvörde´ye taşıma kararı aldı.

Kararın ardından işveren taşınmanın bedelini işçilerin sırtına yıkmak istedi. Bunun üzerine NGG sendikası oradaki işçi temsilcileri ile hemen iletişime geçip durumu görüştü. İşverenle yapılan görüşmelerde bir sonuç alınamaması nedeniyle işyerinde uzun dönem gerginlikler yaşandı. Refresco işvereni Hamburg‘daki şirketi bir yıldır devraldıklarını belirterek herhangi bir yükümlülüklerinin olmadığını belirtti ve anlaşmayı reddetti. Yasal olarak bir şirket ancak dört seneden itibaren bu konularda anlaşma yapmaya mecbur kalıyor.

NGG Sendikası ve işçi temsilcileri bu duruma giderek daha çok sert tepki gösterdi ve işçiler üretimi dönem dönem durdurdular. Fabrika önünde işçilerle toplantılar ve aynı zamanda gösteriler yapıldı.

NGG’nin bünyesinde örgütlü fabrikalardaki işçi ve sendikacılardan destek ve dayanışma geldi. DİDF-Hamburg ve eyalet milletvekili Deniz Çelik de eylem ve greve katılarak dayanışmada bulundular.

Verilen mücadelenin basın aracılığı ile duyulmasından sonra oluşan kamuoyu desteği sayesinde işverenlere baskı yapıldı ve tekrar masaya oturmaları sağlandı.

İşçiler öncelikle fabrikanın Wilhelmsburg’da kalması için uğraştılar. Ancak bundan olumlu bir sonuç alamamaları üzerine işçiler, fabrikanın kapatılması veya taşınması nedeni ile mağdur olanların haklarını savunmak ve sosyal plan çerçevesinde işverenlerin tazminat ödemesini talep etti.

Dolayısıyla işçiler bütün gücü sosyal plan görüşmelerine yönelttiler. Dört ay sonra nihayet işyeri kapatılması nedeni ile işveren, işçilerin yaş durumuna göre bir miktar ödemek zorunda kaldı.

İşyerlerini kaybeden yaklaşık 100 işçiden istisnasız hiç kimse Calvörde’ye taşınmadı. Yüksek tazminat alan işçiler, sözleşmenin bir koşulu olan transfer ajansıyla iletişime geçti. Bu ajans 77 işçi için yeni bir iş bulabildi. Geriye kalan işçiler ise kendilerine yeni iş buldular.

Mücadelenin sonucunda işçiler hem tazminat alabildiler. Ayrıca, işsizlikle yüzyüze kalmadılar. (Hamburg YH)


Ohly işçileri kararlı

Hamburg -Wandsbek’de bulunan maya üreticisi Ohly Fabrikası’nda TİS sürecinde işverenin sıfır zam önerisine karşı işçiler uyarı grevi yaptı.

Almanya’nın en büyük maya üreten fabrikası Ohly‘de sektörde örgütlü NGG sendikası yüzde 5 ücret zammı talep ediyor. İşçiler, NGG ile işveren arasında yapılan görüşmelerde işverenin sıfır ücret zammı dayatmasına karşı işverenin günlerce greve katılmayın tehditine rağmen 7 Şubat‘ta 4 saatlik uyarı grevine çıktılar.

Sendika ve işyeri temsilcileri grev sırasında yaptıkları konuşmalarda, hakları için mücadele edecekleri mesajını verdiler. 180 işçinin çalıştığı fabrikada grev alanına kadar gelip işçileri tehdit eden işverenlerle sendikacılar arasında kısa gerginlik yaşandı. (Hamburg YH)

Close