Written by 16:00 HABERLER

Semt şenlikleri üzerine

SİNAN ÖZBOLAT

Hamburg DİDF 41 yıldır ırkçılığa, ayrımcılığa, savaşa, sosyal hakların gaspına karşı işçi ve emekçilerin ortak yaşamını ve mücadelesini güçlendirmek için başta semtler olmak üzere işyeri, okullar ve hayatın her alanında olanakları ölçüsünde çaba sarf ediyor. Hamburg’ta semt şenliklerine 2013 yılında Altona Kemal Altun Platz ‘da başlanmıştı. O günden bu yana DIDF-Hamburg değişik semtler şenlikler gerçekleştiriyor. Ilkini Altona’da gerçekleştiren DIDF daha sonraki yıllarda Wilhelmsburg ve Dulsberg semtlerine de yaymaya başladı. Bu semtlerde bir çok yerli kurum kuruluşun desteğini aldı

DİDF üyesi İşçi ve Gençlik Derneği uzun yıllardır bu semtlerde çalışma yapıyor. Semt sakinleri ile çeşitli nedenlerle yüz yüze geliyor. Dulsberg’de kentsel dönüşüm, konut sorunu, ırkçılığa karşı mücadele, Wilhelmsburg’da yoksulluk ve sosyal sorunlar öne çıkıyor. Bazen Almanya seçimleri, kimi zaman Türkiye ile ilgili sorunların yaratığı kutuplaşmaya karşı yaptığı çalışmalar da bu semtlerdeki çalışmasının önde gelen konuları arasında.

Bu semtlerde bazen herhangi bir fabrikada işten atılma veya hak gasplarına karşı işçilerin mücadelesini desteklemek için atılan adımlar da oluyor.

İşçi ve Gençlik Derneği, bu festivallerde de kültürel programın dışında konut ve kira sağlık, çevre vb. semt halkını ilgilendiren sosyal sorunlara yer veriyor.

Elbettedeki her semtin potansiyel ve dinamikleri sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı farklı. Bunlar dikkate alınarak semt şenlikleri kendi içinde özgünlükler içeriyor. Örneğin Wilhelmsburg’da diğer yerlerden daha fazla yerel insiyatiflerle ortak yapılıyor. Dulsbergte ise bu alanda önyargıları kırabilmek için daha fazla çaba harcandı. Israrcı olmanın sonunda bir çok kesimden destek alıanbildi. Semt şenliklerinin programları oluşturulurken değişik uluslardan emekçi kesimlere hitap etmesi de dikkate alınıyor.

DIDF bu festivalleri aslında sadece tek güne ve sahne programına sıkıştırmıyor. Festival günü, yıl boyunca o semtlerde yaptığı çalışmaların bir finali oluyor.

Hamburg’da yıl içinde bir çok kültür sanat etkinlikleri gerçekleşiyor. Bu etkinliklerin çoğu ticari ve elit bir karakter taşıyor. Büyüyen yoksullaşmayı dikkate alırsak emekçiler sosyal kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bütün zorluklara rağmen DIDF’in düzenlediği semt şenlikleri ticari kaygı gütmediği gibi, semt sakinlerinin gönüllü çabasıyla yapılıyor. Şenliklere gösterilen ilgi de bu alandaki ihiyaca dikkat çekiyor.

Semt şenliklerinde sverilen ortak yaşamı güçlendime mesajı, bu etkinliklerin en büyük kazanımı oluyor. Semt şenlikleri farklı uluslardan emekçi kesimlere buluşma imkanı sunuyor; Türkiyeliler açısından da semtin tarihini, kültürünü daha yakından tanıma ve fırsatı yaratıyor.

DİDF, Hamburg’da düzenlenen bir çok büyük festivallere de katılıyor. Yani sadece kendi düzenledikleri ile yetinmiyor. O festivallere de katkı sunmaya çalışıyor. Bu da bir çok çevre ve kesim tarafından sempati ile karşılanıyor.

Close