Federal hükümet tarafından 2021 için önerilen bütçede askeri harcamaların artırılması, sağlık ve sosyal alanlarda ise kısıtlamalara gidilmek istenmesine karşı Almanya genelinde barış hareketi 5 Aralık’ta sokağa çıkma kararı aldı. Frankfurt’ta bir araya gelen barış hareketi temsilcileri yayınladıkları “Frankfurter Appell” (Frankfurt Çağrısı) ile halkı silahlanmaya karşı harekete geçmeye davet ettiler.

Federal hükümet tarafından karar altına alınan ve mecliste tartışmaya açılan 2021 bütçesinde özellikle sağlık başta olmak üzere pek çok alanda kesintilerin yapılması öngörülüyor. Bütçe taslağı 7-12 aralık tarihleri arasında mecliste üzerinde yapılacak tartışmaların ardından hükümet partileri CDU/CSU ve SPD’nin oylarıyla karar altına alınıp yürürlüğe konulacak.

Toplam 413,4 milyar euro olarak planlanan 2021 bütçesi, bu yılın bütçesinden yüzde 19 daha az. 2020’de toplam bütçe 508,5 milyar euro olarak karar altına alınmış ve 217,8 milyar euro yeni borçlanma kaydedilmişti.

Uzun yıllar sıfır borç hedefiyle çalışan hükümet yaptığı kısıtlamalar ve aldığı ek vergilerle bu hedefine varmıştı. Bu politikasının sonucu olarak bütçe açığı yerine bütçe fazlalığı vermişti. Bu fazlalık 2019‘da 49,8 milyar euro olarak gerçekleşmişti.

2021’de Sağlık Bakanlığı bütçesi, koronavirüsün etkisini sürdürmeye devam ettiği halde yüzde 41,1 azaltıldı. Yine koronavirüs ile birlikle kısa çalışmanın yaygınlaştığı, işsizliğin arttığı ve önümüzdeki yıl içinde daha da artacağı bilinmesine rağmen, bu alana ayrılan bütçe de 2020’ye göre yüzde 3,9 oranında azaltıldı. Buna karşın 2021 bütçesinde 2020’ye göre en fazla artırılan yüzde 16,8 ile içişleri bakanlığının bütçesi oldu. Savunma harcamaları için ayrılan bütçe ise yüzde 2,6 artırılıyor. Böylece savunma bütçesi 43,2 milyar eurodan 46,8 milyar euroya çıkarılıyor. 2019’da da iki yıl öncesine göre yüzde 16 artırılmıştı. Hükümetin hedefi 2024 yılında askeri harcamaları 60 milyar euroya çıkarmak.

5 ARALIK’TA KENTLERDE EYLEMLER YAPILACAK

Hükümetin bu planına karşı çıkan barış örgütleri 11 ekimde Frankfurt’ta Alman Sendikalar Birliği (DGB) binasında bir araya gelerek karşı hareket çağrısında bulundular.

Toplantıya barış hareketinin bileşenlerinin yanı sıra DGB, IG Metall ve Ver.di sendikası temsilcileri de katıldı. Kulturrat, Greenpaece, Fridays for Futures ve Naturfreunde de toplantıya katılarak, barış hareketinin taleplerine destek verdiğini ilan etti. 100 kadar örgüt ve kişi de zoom üzerinden toplantıya katılarak alınan kararları destekledi.

Buna göre 5 aralık cumartesi günü ülke genelinde çok sayıda kentte silahlanmaya karşı eylemler yapılacak. Yerellerin karar vereceği biçimlerde yapılacak eylemlerde savaşa ve silahlanmaya ayrılan bütçenin düşürülmesi, onun yerine sosyal alanlara ve sağlığa daha fazla bütçe ayrılması talep edilecek.

FRANKFURTER APPELL: SİLAHLANMA YERİNE SİLAHSIZLANMA

Toplantıya katılan kurumlar daha sonra “Frankfurter Appell” (Frankfurt Çağrısı) adı altında bir bildiri yayınladılar.

Çağrının merkezinde ise daha önce 175 bin imza toplayarak meclise ileten “Abrüsten statt Aufrüsten” (Silahlanma yerine silahsızlanma) yer aldı.

Yayınlanan “Frankfurter Appell” bildirisinde şöyle denildi: “Soğuk savaş hayaleti geri döndü. Milliyetçilik belası hazırda bekliyor. Sosyal adaletsizlik büyüyor. Küresel iklim krizi insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Savaş ve doğanın tahribatı sığınma ve yerinden etmenin ana sebepleri. Koronavirüsle sosyal ve ekolojik olarak insan hayatını korumanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ulusal, Avrupa ve küresel çapta yeni paylaşım mücadeleleri tehdidi söz konusu.

Bugün asıl olarak yapılması gereken şudur: Sosyal ve ekolojik dönüşüm için eğitime ve üniversitelere, okullara, kreşlere, sosyal konutlara, alt yapıya, sosyal güvenliğe, çevreyi korumaya, ekolojik olarak kendisini yenileyen ekonomiye yatırım yapılmalı. Barış isteyenler barış için mücadele etmeli.” (YH)