Written by 11:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Temizlik işçileri taleplerini belirliyor

Almanya’da temizlik işkolunda IG BAU’da örgütlü olan temizlik işçilerinin TİS anlaşması 31.12.2024 tarihinde sona eriyor. IG BAU talepleri belirlemek için işçiler arasında anket ve toplantılar yapmaya başladı. Almanya genelinde 52 bölgede biraraya gelinerek, ücret zammı, izin ve Noel parası hakkında talepler belirlenecek. Nisan ayı ortasında toplanacak olan merkezi TİS komisyonu, şubat ve mart aylarında bölgelerde belirlenen kararları dikkate alarak yeni dönemin taleplerini belirleyecek. İlk görüşme haziran ayında yapılacak.

ZEYNEP SEFARİYE EKŞİ

IG BAU Köln-Bonn’da örgütlü aktif temizlik işçileri taleplerini belirlemek için 16 Mart Cumartesi günü bir araya geldi. Toplantıda sendika sekreteri Erman Oran’ın sunumuyla bu işkolundaki tablo ve sorunlar tartışıldı, değerlendirildi, ardından formlar doldurularak Köln/Bonn şehrinin ortak talebi belirlendi. Ücret zammı olarak, tüm ücret grupları için 3 euro saat ücreti artışı, toplam 1.500 euro da izin ve Noel parası (“Jahressonderzahlung”) çoğunluk kararıyla sonuçlandırıldı.

 FİRMALAR KAZANIYOR, İŞÇİLERİN SORUNLARI BÜYÜYOR!

Almanya’da 30 bin 200 temizlik firmasında 660 bin temizlik işçisi çalışıyor. Ve bunların 2023 yılı cirosu 26,3 milyar euro. En büyük temizlik firmaları arasında Klüh, Wiprecht, Wisag, Piepenbruck gibi firmalar var. Köln’de ise 14.650 temizlik işçisi (Köln/Bonn toplam 32 bin 560), 364 temizlik firması var. Ücret sözleşmesi için genel geçerlilik kuralı (‘Allgeimene Verbindlichkeit’) var ama izin parası sadece sendika üyesi olanlar için var. İşkolunda sendikal örgütlülük oranı düşük, yüzde 25 oranında. Son aylarda metal ve Ver.di sendikasında yeni üyeler kazanılırken, temizlik işkolunda durum böyle değil, ama umut TİS sürecinde daha fazla üye kazanarak örgütlülüğün artırılmasında.

Temizlik işçileri toplantıda ciddi bir ücret artış talebinin yanı sıra çalışma koşullarının gittikçe daha da zorlaştığını farklı işyerlerinden örneklerle tartıştılar. İstisnasız bütün işyerlerinde ortak olan sorunlar (kutuya bkz.) sıralandı. Ayrıca Köln gibi büyük şehirlerde belediyelere ait azımsanmayacak sayıda işyerleri var; hastaneler, okullar, bürolar gibi. Belediyeler de özel firmalar gibi, temizlik maliyetini düşürmek için anlaştığı temizlik firmalarını sıkça değiştiriyor. Sonuç olarak doğası gereği kazancından kaybetmek istemeyen temizlik firmaları ücretleri daha da düşürmek, az işçiyle daha çok iş yaptırmak politikası izliyorlar. Önümüzdeki sürecin belediye bütçelerinde de kısıtlamalar yılı olacağı dikkate alınırsa, sorunlar yumağı büyüyecek. Buna karşı yapılması gerekenler arasında, partilere ve belediyelerle görüşmek, baskı yapmak önerileri toplantıda gündeme geldi.

‘GDL GİBİ TALEPTE ISRARCI OLMAK!’

Tartışmalarda, 3 euroluk saat ücreti zammı ve 1.500 euro izin/Noel parası talebinde artan pahalılık ve enflasyon karşısında bunların hiç de abartılı talep olmadığı konusunda hemfikir olundu. Aralarında işçi temsilcilerinin de olduğu toplantıda, işçiler talepleri kazanmanın nasıl mümkün olacağı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. İşyerlerinde birebir işçi arkadaşlarla görüşmeler ve taleplerin duyurusunu yapmak, işçi görüşlerini almak ve yaygınlaştırmak, işçi temsilcileri arasında direkt iletişim kurmak ve düzenli buluşmalar yapmak kararlaştırıldı. Önümüzdeki süreçte 1 Mayıs’a hazırlıklı katılmak, 15 Haziran temizlik işçileri gününde daha fazla işçiyle biraraya gelmek, yaz aylarından sonra semtlerde bilgilendirme masaları açmak yapılan planlar arasında. Özellikle işçi temsilcilerinin diğer işkollarındaki gelişmeleri izledikleri ve özellikle GDL grevinden öğrendikleri de gözlenebiliyor. ‘GDL gibi taleplerimizde ısrarcı olmak’ fikri de belirginleşiyor.

Temizik işçilerinin tipik sorunları

-Turbo temizlik; aynı işin daha az sürede yapılması,

-İş saatleri düşürülerek veya ek işlerle ücret artışının neredeyse sıfırlanması,

-Ödenmeyen fazla mesailerin artması,

-Aynı firma için gün içinde farklı işyerlerine giderek harcanan zamanın karşılıksız olması,

-Firmalar değiştiğinde işçilerin var olan haklarının yok edilmesi,

-Süreli iş sözleşmelerinin artması,

-Müşterilerin artan özel isteklerinin karşılıksız (ödenmeyen emek) olması.

 

Close