Written by 07:00 POLITIKA

‚Türk istihbaratı derneklere yönelik faaliyetlerini sürdürüyor’

Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) açıkladığı 2023 yılı raporunda Türkiye’nin Almanya’daki casusluk faaliyetlerine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini paylaştı. Raporda Türk istihbaratının Almanya’daki Türk dernekleri üzerinde etkili olmaya çalıştığına da dikkat çekildi.

İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) açıkladığı 2023 yılı raporunda Türkiye’nin Almanya’daki casusluk faaliyetlerine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini paylaştı. Raporda Almanya’da casusluk, istihbarat kaynaklı siber saldırılar, proliferasyon ve kanunsuz nüfuz operasyonlarında yer alan başlıca aktör bulunduğu belirtiliyor ve bu aktörler Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti olarak sıralanıyor. Ayrıca bu devletlerin istihbarat servislerinin yürüttükleri faaliyetlerin „Almanya ve Alman çıkarları için bir tehdit oluşturduğu“ vurgulanıyor.

408 sayfalık raporun „Yabancı bir güç için casusluk, siber saldırılar ve güvenliği tehdit eden diğer istihbari faaliyetler“ başlığı altında, Türk istihbaratının da Almanya’da yürüttüğü istihbarat ve nüfuz etme faaliyetleri mercek altına alınıyor.

Casusluk faaliyetlerinin sadece bilgi edinmek için değil, aynı zamanda söz konusu ülkelerin muhalif olarak sınıflandırdıkları grupları Almanya’da izlemek, gözetlemek ve nüfuz etmek için yürütüldüğü belirtiliyor.

BfV’nin raporunun, „Türkiye Cumhuriyeti’nin İstihbarat Servisleri“ başlığı altında, „Türk istihbarat servisleri Türk devlet aygıtının merkezinde yer alıyor“ saptaması aktarılıyor.

Bu yapıların, Türk hükümetine, Cumhurbaşkanına ve partisi AKP’ye, „hükümet politikalarını uygulamak, iç güvenliği muhafaza etmek ve bilgi toplamak için hizmet ettiğine“ vurgu yapılıyor.

Raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ismine hiçbir şekilde yer verilmemesi, bunun yerine „Türkiye Cumhuriyeti’nin İstihbarat Servisleri“ ifadesinin kullanılması dikkat çekiyor.

Yine yabancı istihbarat teşkilatlarının yapıları, başındaki yöneticiler ve bu kurumların Almanya’daki görevleri hakkında ayrıntılı bilgilerin paylaşıldığı bölümde Rus, Çin ve İran’ın iç, dış ve askeri istihbarat kurumları ile başkanlarının isimleri ayrıntılı bir şekilde sıralanıyor.

Türkiye ile ilgili bölümde yine „Türkiye İstihbarat Servisleri“ ifadesi kullanılıyor, ne MİT ne de başkanı İbrahim Kalın’ın ismi geçiyor.

ALMANYA TÜRK İSTİHBARATININ HEDEFİNDE

BfV, Türk istihbarat servislerinin Almanya’yı „yüksek öncelikli hedefler“ arasında gördüğüne, bu yapıların Almanya’ya nüfuz etme faaliyetleri yürüttüğüne işaret ediyor, „Türk istihbarat servisleri istihbarat faaliyetlerini yüksek yoğunlukta sürdürmekte“ gözlemine yer veriyor.

Bu servislerin, Almanya’da AKP hükümetine muhalif birey ve derneklere yönelik casusluk faaliyeti yürüttüklerine dikkat çekilirken, öncelikli hedefleri arasında Gülen yapılanması gibi Türkiye’nin aşırılık yanlısı ya da terör örgütü olarak sınıflandırdığı yapılar ile Avrupa Birliği (AB) ve ABD’de de terör örgütleri listesinde yer alan Kürdistan İşçi Partisi’nin (PKK) yer aldığı aktarılıyor.

Türkiye’nin Almanya’da odaklandığı bir diğer alan ise „Almanya’daki ekonomik, siyasi, askeri ve teknolojik konular ve bunların AB ve NATO içindeki rolü“ olarak ifade ediliyor.

TÜRK DERNEKLERİNE NÜFUZ ETME FAALİYETLERİ

Raporda, Almanya’daki Türk nüfusunun yoğunluğuna, çok sayıda Türk kurum ve kuruluşu ile çok sayıda diplomatik temsilciliğin varlığına işaret ediliyor, „Bunlar, Türk istihbarat servislerine gizli bilgi toplama konusunda elverişli fırsatlar sunmaktadır“ deniliyor.

„Türkiye’de de Türk makamları Alman diplomatik misyonlarının üyelerine odaklanmaktadır“ bilgisinin paylaşıldığı BfV raporunda ayrıca, Türk istihbarat servislerinin Almanya’daki Türkiye kökenli derneklere nüfuz etme faaliyetleri yürüttüğü, bunun da Almanya’daki siyasi iradenin oluşum süreçlerini ve siyasi karar alma süreçlerini etkileme hedefi güttüğü belirtiliyor.

„UID’NİN MOBİLİZASYON POTANSİYELİ ÖNEMLİ“

Alman iç istihbarat teşkilatı raporunda, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Uluslararası Demokratlar Birliği’ne (UID) de yer veriliyor, 2004’te kurulan ve merkezi Köln’de bulunan UID için „devlete, daha doğrusu hükümete yakın“ ifadeleri kullanılıyor. UID’nin AKP’nin Almanya’ya nüfuz etmede oynadığı role ilişkin olarak da şunlar kaydediliyor: 0Almanya’da önemli bir molizasyon potansiyeline sahip olan UID, bu potansiyelini Türkiye’de 2023 yılında yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ortaya koymuştur. UID, AKP yetkilileri ve Türk hükümeti üyeleriyle düzenli toplantılar yaparak Türkiye ile olan bağlarını gözler önüne sermektedir.“

AŞIRI SAĞCI TÜRKLERİN FAALİYETLERİ

Gelişmelerin „radikalleşme faktörü“ olarak rol oynayabileceğine işaret eden BfV, herhangi bir ülke ismine yer vermeksizin, „Bu iklimi kendi çıkarları için istismar eden, hatta daha da tırmandıran yabancı devlet aktörleri, durumun daha da kötüleşmesine yol açıyor“ değerlendirmesini kayda geçiriyor.

Raporda Türkiye kökenli hem sağcı grupların hem de aşırı solcu grupların Ortadoğu ihtilafı ile ilgili gösterilerde rol oynadığı, bazı grupların toplantıların organize edilmesinde, sosyal medyada yayılan Yahudi ve İsrail devleti karşıtı ajitasyon ve propaganda da etkili olduğu iddia ediliyor.

Türk aşırı sağcıların, Alman devletinin ve Alman toplumunun büyük bir bölümünün İsrail yanlısı tutumunu eleştirmenin yanı sıra sosyal medya üzerinden bağış toplama çağrılarını da yaydıklarına işaret eden BfV’nin ayrıca „Türk aşırı sağcılar ayrıca Almanya’da Müslüman karşıtı ırkçılığın var olduğu iddiası üzerinden bir söylem oluşturmaya ve bu yolla Alman karşıtı duygular yaymaya çalıştı“ ifadelerine yer vermesi dikkati çekiyor.

Alman iç istihbaratı, Türk aşırı sağcıların bu faaliyetlerinin daha önce daha ılımlı olan çevrimiçi ortamlarda daha yüksek bir radikalleşme potansiyelinin ortaya çıkma riskini beraberinde getirdiğinin altı çiziliyor.

Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın BfV raporunun girişinde yer alan yazısında da benzer endişeye vurgu yapılıyor.

Faeser yazısında, artış kaydeden antisemit nefret söylemlerinin Almanya’da toplumsal iklimi giderek daha fazla zehirlemesinden duyulan endişeye işaret ederek, bunda „İslamcıların, seküler radikal Filistinlilerin, aşırı sağcı Türkler ile aşırı solcu Alman ve Türklerin“ rolü olduğuna dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı gibi Federal Parlamento, daha önce Fransa’da olduğu gibi Almanya’da da MHP’ye yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Türk Federasyonu ve ona bağlı derneklerin yasaklanmasını kararlaştırmıştı. Ancak, işbaşındaki hükümet bugüne kadar bir adım atmış değil. (YH)

Close