Written by 19:09 POLITIKA

Türkiye’de seçim süreci ve yurtdışında yaşayan seçmenler

Türkiye, tarihi öneme sahip yeni bir seçim sürecine girdi. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenli göçmenler ve Avrupa devletleri tarafından da yakından izlenen seçimlerin sonuçları doğrudan ya da dolaylı olarak herkesi ilgilendiriyor. Zira, demokratik hak ve özgürlüklerin 2002’den bu yana adım adım yok edildiği tek parti ve tek adam rejiminin devam edip etmeyeceği konusunda bir yol ayrımına girilmiş bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına rastlaması bakımından da sembolik bir öneme sahip olan seçimler öncesinde AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için, yurtdışından gidecek oyların önemi oldukça büyük. AKP, 2018 ve daha önceki yıllarda Avrupa ülkelerindeki Türkiye kökenlilerden yaklaşık olarak Türkiye ortalamasından yüzde 10 daha fazla oy almıştı.

Bu seçimlerde ise AKP’nin daha önceki seçimlerde olduğu kadar oy alamayacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin, Türkiye’den kaynaklı sorunlarına da yeni çözüm önerilerinin sunulması beklenmiyor. Bir dönem bin euroya kadar düşürülen bedelli askerlik daha sonra 5 bin euroya çıkarıldı. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelgede ise bedelli askerlik ücreti 104.084,16 TL olarak belirlenmiş. Bu da yaklaşık 5 bin euroya denk geliyor.

6’LI MASANIN YURTDIŞI VAATLERİ

Seçimlerde AKP ve Erdoğan’a karşı en güçlü seçenek gibi duran ve altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı ortak mutabakat metnini 30 Ocak’ta açıkladı. Metinde Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlileri doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren maddeler de bulunuyor. Bedelli askerlik parasının düşürüleceğine dair bir cümle yer almıyor. Ya da emeklilik, bürokratik engeller gibi konularda da iyileştirmeler olacağına dair somut vaatler bulunmuyor.

Metinde yer alanların başında yurtdışının bir seçim bölgesi olarak ilan edilmesi bulunuyor. Mutabakatta “Yurt dışında 6 milyonu aşan vatandaşımızın doğrudan Meclis’te temsilinin sağlanabilmesi için en fazla 15 milletvekili ile temsil edilmek üzere yurt dışı seçim çevresi oluşturacak ve bu hususu Anayasada açıkça düzenleyeceğiz“ deniliyor. Bu da seçimlerin bugünkünden daha yoğun bir şekilde Avrupa’ya taşınacağı anlamına geliyor.

Bir diğer dikkat çekici nokta ise Avrupa’daki dernek vd. Kitle örgütlerine biçilen misyon. Mutabakatta şöyle deniliyor: “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve onların oluşturdukları STK’ların Türkiye’nin yumuşak gücü ve kamu diplomasisinin etkin bir aracı olması için gayret göstereceğiz.” Bu aslında genel olarak devletin özel olarak AKP’nin Avrupa’daki STK’lara yüklediği misyonla aynı. Dolayısıyla özellikle Almanya’da kurulan dernek ve inisiyatiflere Türkiye’nin yumuşak gücü olarak lobi misyonu biçiliyor.

Genel olarak Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefine bağlılık tekrarlanırken, “Türkiye ile AB arasındaki 2014 Geri Kabul Anlaşması ile 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz“ deniliyor. Anlaşmaların derhal iptal edilmesinden söz edilmiyor.


SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Seçimlerin AKP ve Erdoğan’ın istediği gibi 14 Mayıs’ta yapılması durumunda, 24 Haziran 2018’deki seçimler baz alındığında, yurtdışında oy kullanma işleminin yaklaşık olarak şu şekilde olması bekleniyor.  Kesin olmamakla birlikte ilk tur için oy kullanma işlemi Almanya’da 2 -10 Mayıs tarihleri arasında olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması kurumunda ise bu tur için oy kullanma işlemi 20-24 Mayıs arasında olabilir. Özellikle ikinci turda konsolosluklarda yığılma olabileceği anlaşılıyor. (YH)


DİDF: Emek ve Özgürlük İttifakı umut veriyor!

Emek ve Özgürlük İttifakı’nı destekleyen Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) yaptığı açıklamada, “Demokratik bir Türkiye’nin oluşması, bizlerin Avrupa ülkelerindeki yaşamını da kolaylaştıracaktır. ‘Emek ve Özgürlük İttifakı’nın kamuoyu ile paylaşmış olduğu ortak mücadele metni, emek ve demokrasi güçlerinin birleşmesi ve ortak mücadelesi için gösterilen çabalar, bizlerin de geleceğe dair umutlarını büyütüyor.

Açıklanan metin üzerinden demokrasi güçlerinin birliğini genişletme çabasının, bu ittifakın aynı zamanda seçimlere de nasıl girileceği konusunda görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde, Avrupa kamuoyuna ‘Emek ve özgürlük ittifakı Avrupa ve yurtdışı seçim koordinasyonu belirlendi’ şeklinde yapılan açıklama ise eksik bir açıklamadır. Sözü edilen toplantı, HDP bileşenlerinin eylül ayında yapmış oldukları buluşmanın devamı olarak gerçekleşmiş ve bu bileşenlerden bir komite oluşmuştur. Dolayısıyla bu komiteyi ‚Emek ve özgürlük ittifakının Almanya/Avrupa koordinasyonu‘ olarak ifade etmek do-ru olmayacaktır.

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu olarak, daha önce yapılan seçimlerde olduğu gibi, Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenli emekçilerin bu seçimlerde de demokrasi güçlerini desteklemesi için tüm olanaklarımızı seferber edeceğiz. Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçimlerdeki pratik tutumlarıyla ilgili olarak Türkiye’de yapacağı açıklamanın ardından, DİDF olarak Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin desteklenmesi için Almanya’daki ilerici demokratik güçlerle birlikte yoğun bir çaba sarf edeceğiz. “ (YH)


AABK seçimlerdeki tavrını açıkladı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye’de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler konusundaki tavrını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na en kısa zamanda cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama çağrısında bulunan AABK, “Biz Aleviler açısından bu hassas bir konudur. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı durumunda onu destekleyeceğimizi buradan açıkça ifade etmek istiyoruz. Başka bir adayın gösterilmesi durumunda ise, Alevileri yaralayacak olan bu tutum karşısında tavrımızı yeniden gözden geçireceğimizin de bilinmesini istiyoruz. Milletvekilliği seçimlerinde ise Emek ve Özgürlük İttifakı başta olmak üzere Sol İttifakın güçlü bir şekilde meclise girmesi konusunda demokratik dayanışmamızı sunacağız. Bu süreçte AABK ve bileşenlerine de önemli görevler düşmektedir. Ortak mücadele ve bağımsız çizgimizle herkesi görev başına çağırıyoruz” denildi. (YH)

Close