Written by 14:55 HABERLER

Viyana’da ‘Kız kardeşlerin Dayanışması’ Konferansı yapıldı

8 Mart Emekçi Kadınlar Gününü dolayısıyla Avusturya DIDF Kadın grubu “SISTER[s in] ACT[ion]”(Kız kardeşlerin dayanışması) adı altında 6 Mart’ta bir konferans düzenleyerek, dünyada kadınların karşı karşıya olduğu sorunları ele aldı.

Konferansa Avusturya’da bulunan farklı kadın örgütleri temsilcilerinin yanı sıra siyasetçi ve aktivistler katıldı. Koronavirüsü, mülteci yürüyüş organizasyonu ve başka kadın etkinlikleriyle eşzamanlı yapılan konferans yoğun bir katılım ve başarılı bir programla gerçekleşti.

Konferansın ilk bölümde akademisyen Ulli Weish kadın direniş tarihinin geniş bir yelpazesini çizen bir konuşma yaptı. Weish, özellikle Birinci Dünya Paylaşım Savaşında kadınların savaş karşıtlığı ekseninde ortak platformları yaratma konusunda çok özel çabaları sarf etmiş olduklarını vurgularken, günümüz dünyası içinde: “Savaş politikaları hala devam etmekte ve farklı biçimlerde en büyük mağduriyetleri yaşayanlar yine kadınlardır” diyerek, bu konuda örgütlenmenin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Konferansa Türkiye’den katılan Evrensel gazetesi yazarı Nuray Sancar ise Ortadoğu ve Türkiye’deki kadınların hukuki ve siyasi durumlarını aktardı. Sancar, özellikle şiddet konusunda yoğunlaşırken şu ifadelerde bulundu: “Kadınlar mücadele ederek birtakım haklar kazanmışlar, Bunları genişletmişler ve hak gasplarına karşı duyarlılaşmışlardır. Sistem artık kadınların kazandığı hakları destekleyerek kendisini genişletememektedir. Bu yüzden hem kadınların sahip oldukları haklar geri alınır hem de yenilerini istemeleri engellenir. Şiddet kadının talep potansiyelini sınırlayan önemli bir yöntem haline gelir. Türkiye’de ve başka Ortadoğu ülkelerinde erkek şiddeti o kadar yoğundur ki yaşıyor olmak bile bir raslantı haline gelir.”

Ardından akademisyenler Lupe Rodriguez Siu ve Marcela Torres Heredia tarafından Latin Amerikalı kadınların farklı feminizmleri ve direniş deneyimleri katılımcılar ile paylaşıldı. Sunumlarında öne çıkan şu toparlama oldu: “Bir kadın, feminist ve aktivist olarak birde imtiyazlı toplum kesimlerine ait değilse eğer, başka alanlarda da mücadele etmek zorunda kalıyor. Özellikle sağ-muhafazakar siyaset biçimleri kadınların kazanımlarını baltalıyor ve kadın direnişlerini bastırmaya çalışıyor. Kadınların bedenleri ve yaşam alanları neoliberal sistem politikası ve uluslararası ticaret aktörleri tarafından sömürülüyor. Onlar feministlerin kurumsal kazanımlarını da gasp edip, kendi içlerinde dönüştürerek, içini boşaltıp, amacından saptırıp, kadın mücadelerine karşı kullanıyor.”

Konferansın ikinci bölümünde farklı siyasi partilerin kadın sözcülerinin yanı sıra, feminist kadın dergileri yazarlarından Brigitte Theißl, kadın sığınma evlerinin başkanı Maria Rösslhumer ve Avusturya kadın kurumlarının çatı örgütünün sözcüsü Klaudia Frieben interaktiv panelde Maria Stern, Heidi Ambrosch ve Terese Petrik gibi aktivistler ile birlikte etkin oldular. Katılımcılar arasında önceki geçici hükmet dönemi kadın bakanı, İnes Stilling gibi kadın danışmanlık kurumlarının temsicileri ve medya mensuplarıda yerlerini aldılar.

Konferans koordinatörü Zeynep Arslan, yapılan tartışma ve değerlendirmelerin kadınlar açısından önemli olduğunu belirterek, “SISTER[s in] ACT[ion], yani kızkardeşlerin ayaklanması ve dayanışması fikri “kızkardeşlik” tezini pratik alanlara taşıma misyonunu yüklendi. Kadın mücadele tarihinden dersler çıkartarak günümüz dünya koşullarında kadın mücadelelerini öncelikle biraraya getirmenin, dialog kanallarının açılmasının ve uluslararası işbirliği ve mücadele birliğinin yollarının aranmasının bir platformu olmaya aday. Öyle ki, günümüzde yine ve daha yüksek bir biçimde ekoloji sorusu ve sorunsalı da bu soru kompleksine dahil edilerek süreç devam etmelidir.” dedi.

Konferansı Avusturya/Viyana DIDF kadınlarıyla birlikte, Demokratik Kadın Birliği Avusturya (Bund demokratischer Frauen Österreichs, BdFÖ) işbirliğinde düzenlendi. Alternative Liste Innsbruck (ALI), Viyana Komünist Partisi (KPÖ Wien), Viyana Yerel Partilerinden Wien Anders, Yeşiller Partisi kadın sözcüsü Meri Disoski, Viyana Sosyaldemokrat 9. Bölge lideri ve Kadın Sözcüsü Saya Ahmad ve Solblok Sendikasına (GLB) olduğu gibi kurumlar da destek verdi. (Viyana/YH)

 

Close