Written by 08:45 HABERLER

‚Yeni adil bir politika için birlik‘

Sendika ve yardım örgütleri, Almanya’da Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar yoksulluk konusunu tartıştıran ve çözüm önerileri getirmek amaçlı yeni bir birlik kurdular.

Değişik yardım örgütleri ve sendikalar Zenginlik yeniden dağıtılsın-Herkes için adil bir ülke adında bir birlik kurarak federal seçimlere kadar bu temelde eylemler yapacaklarını açıkladılar. Aralarında Attac, Oxfam, ver.di, GEW, Arbeiterwohlfahrt, Katolik İşçiler Birliği, Paritätischem Wohlfahrtsverband ve Ulusal Yoksulluk Konferansının da bulunduğu 30 kuruluş, “Yeni adil bir politika” talep ediyor. Birliğin kuruluş açıklamasında toplum, eğitim, bakım, kültür ve gençlik alanlarına daha fazla yatırım yapılması, dışlanmaya karşı ve daha fazla sosyal güvence sağlayacak önlemlerin alınması gerektiği belirtildi. Kuruluşlar federal seçimlere kadar şimdiki ahlak dışı zenginlik dağılımına karşı salon toplantıları ve eylemler düzenleyecekler. Birliğin talepleri arasında, servet, belli bir meblağın üstündekilerden alınacak gelir ve miras vergisinin arttırılması da yer alıyor.

Açıklamada, Almanya’da toplumsal eşitsizlik, güvencesizlik ve adaletsizliğin yıldan yıla artması eleştirildi. İşçilerin aylık kazançlarının işverenlerin karının ve zenginlerin servetinin çok gerisinde kaldığı, emeklilik maaşlarının insanca yaşam sürdürülemeyecek düzeyde olduğu, giderek daha fazla insanın toplum dışına itildiği ifade edildi. Bir yandan yoksulluğun diğer yandan ise zenginlerin elinde biriken servetin artışının şehirlerin görüntüsünü değiştirdiğine, şehirlerin neredeyse ikiye bölündüğüne dikkat çekildi. „ Çok sayıda büyük tekel vergi ödememek için değişik hileler yapıyor. Zenginlik ve iktidar birkaç kişinin elinde toplanıyor. Bu da toplumsal ve politik parçalanmaya yol açıyor.“ diyen örgütler, sosyal adaletsizliğin azaltılması için beş noktadan oluşan bir katalog sundular. İleri sürdükleri talepler karşısında kendilerine hemen; „parayı nereden bulacaksınız?“ sorusunun yöneltildiğini kaydeden birlik sözcüsü, hakın çoğunluğuna yük getirmeyip servetin adil dağılımını sağlayacak olan servet, yüksek gelirlilerden alınacak gelir ve miras vergilerinin arttırılmasının buna hizmet edeceğini belirtti.

Close