Written by 11:46 Featured, KADIN

Yığınsal kadın hareketinin başarısı

Ali Çarman / Zürich

İsviçre’nin 50 ayrı noktasında bu yıl bir kez daha feminist kadın örgütleri, sendikalar, partiler ve göçmen kadın örgütlerinin çağrısıyla kadınlar 14 Haziran’da değişik biçimlerde gün boyu eylemler düzenlediler.

Zürich’te saat 12 den itibaren şehrin değişik noktalarında farklı eylemler gerçekleşti. Şehir trafiğinin alt üst olduğu eylemlerde polisin müdahalesi protesto edildi. Büyük eylem ise saat 17 de başladı. Toplanma alanı kısa sürede kadınlar ile doldu taştı. Artık her yer coşku ve neşe içinde haykıran kadınların eylem ve miting alanı olmuştu.

En önde “Feminist kadın grevi / Jın Jiyan Azadi” pankartının olduğu yürüyüş saat 18 başladı. Hemen her konuda pankart ve dövize rastlamak kadın hareketi bakış açısının zenginliğini gösteriyordu. Son yıllarda olup bitenler, savaş ve silahlanma, iş hayatındaki kısıtlamalar, açlık-yoksulluk gibi kaygı verici olmaya devam ediyor.

Eylemde taşınan bazı pankart ve dövizler şunlardı: ‘‘Sağlık personeli için yeterli ücret”, “Kapitalizm yıkılsın”, “Bizsiz dünya durur- Bugün grev yarın devrim”, “Emeklilik yaşının artırılmasına hayır”, “Eşit işe eşit ücret”, “Kadın mücadelesi sınıf mücadelesidir”, “Kadınsız tarih olmaz”, “Savaşa ve silahlanmaya hayır”, “Kadınlar bütün dünyada barış istiyor”, “Senin baskın bizi özgürlük savaşçısı yapıyor.‘‘

Kadın grevinin dikkat çeken en önemli olgusu ise büyük çoğunluğun genç kadınlardan oluşmasıydı. 120 binden fazla kadının katıldığı ve şehrin dört bir yanını kaplayan yürüyüş boyunca kadınlar; duvar yazılamalar, afişlemeler yaptılar.

Ataerkil değer yargılarının çöpe atılıp özgürce hareketlerin sergilendiği yürüyüşte kadınlar zaman zaman müzik gruplarının ritmine uyarak hep birlikte dans ettiler.

Günümüz dünyasında farklı uluslardan insanlar bir arada yaşaması eylemlerinde ister istemez enternasyonal bir boyut kazanmasını sağlıyor. Latin ülkeleri, Türkiye, İran, Kürdistan, Almanya.. katılımcılar eyleme renk verdiler. Devrimci işçi marşlarını söyleyenler oldu. Polisin izlemek zorunda kaldığı kitlesel kadın grevi/eylemi gece saat 22 ye kadar devam etti. Bir kez hep birlikte tanıklık ettik ki; kadınlar olmadan hiçbir başarı elde edilemez.

Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi bu temel üzerinde kendi kulvarında akmaya devam etmekte. Uzun denebilinecek bir aradan sonra 2019 Haziran’nın yeniden başlayan Kadın Grevi bu gerçekliğin önemli bir göstergesidir.

Bilim ve tekniğin gelişmesinde devasa yenilikler yaşanıyor olsa da; toplumsal alandaki eşitsizlikler için aynı şey söylenemez. Dahası, eşitsizlikler çoğalmakta denebilinir. Büyük bedeller ödenerek elde edilmiş en basit kazanımlar dahi bir bir yok edilmeye çalışmakta. Fransa, İngiltere, Almanya, İsviçre buna örnektir.

Close