Written by 14:23 KADIN

10 yıldır eşitlik için bir aradayız

Sidar Çarman

Göçmen Kadınlar Birliği 28 Kasım 2015’te 10. yılını bir şenlikle kutlayacak. Şenliğimize Almanya’nın değişik yerlerindeki üye grup ve derneklerimizden yüzlerce kadın ile kadın ve sendikal hareketin temsilcileri katılacaklar. Sloganımız; ‚ Eşitlik ve Adalet için- Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı 10 Yıl Bir Arada!‘ şeklinde. Davetlilerimiz arasında sendika, kadın ve Agisra, Damigra gibi göçmen örgütleri ve Köln Eşitlik Dairesi temsilcileri yer alıyor. Kültür programımızı ise birliğimize bağlı derneklerin kendi çalışmaları yanısıra Türkiye (Hakan Vreskala) ve Almanya’dan (Bülbül Manush) gibi tanınmış sanatçılar oluşturuyor.

HERŞEY NASIL BAŞLADI

Kurulduğumuz 2005 yılından bu yana Göçmen Kadınlar Birliği (GKB), toplumsal, politik, ekonomik ve cinsiyet eşitsizliğinin her türlü biçimine karşı Türk ve Kürt kökenli kadınları örgütlemeyi ve Alman kadın örgütleri, sendikalar ve diğer göçmen örgütleriyle omuz omuza sürdürdüğümüz eşitlik ve adalet mücadelesini güçlendirmeyi hedef aldı. Konferansımıza Almanya’nın 30 şehrinden değişik yaş gruplarından kadınlar katıldı. Aramızda işçiler, memurlar, iş arayanlar, ev kadınları, öğrenciler ve akademisyenler vardı. Konferansımızda hep birlikte aldığımız GKB’yi kurma kararı, aynı zamanda Almanya’da yaşayan değişik kökenlerden kadınlara eşitlik ve ortak yaşamın güçlendirilmesi için birlikte çalışma ve dayanışmaya bir çağrıydı. Her fırsatta, göç kökenli kadınlar olarak karşı karşıya kaldığımız haksızlıklara karşı talepler formüle etmeye çaba harcadık. Hiçbir zaman yılgınlığa kapılmadık. Ne kadar küçük olursa olsun her değişikliğin gereken birlik sağlanırsa gerçekleşeceği inancıyla ısrarcı olduk. Şenliğimizde de bu temel üzerinde üyelerimiz ve tüm kadınlarla buluşacağız.

NEREDE HAKSIZLIK VARSA…

İşimiz kolay değildi. Şimdi de değil. Örneğin zorla evlendirmeler ve ev içi şiddet gibi çoğunluk tarafından sadece göçmen kadınların sorunlarıymış gibi görülen konulardaki tartışmalara bakalım: „Kadınların şiddetin her biçimine karşı korunduğu koşullar oluştu mu?„ sorusuna vereceğimiz cevap „hayır“ şeklinde. Tam tersi, kadın sığınma evleri ve danışma merkezlerine yapılan mali desteklerde yoğun kısıtlamaya gidildi. Uyum ve göç konusundaki tartışmalar giderek artan şekilde yasaların sertleştirilmesi ve göçmenlerin iyi ve kötü olarak ayrılması amacıyla suiistimal ediliyor. Güncel sığınmacı tartışmalarında sınırlara dikilecek duvarlarla bahçe duvarlarının aynılaştırılması şeklinde alaycı ifadelerin kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Genel olarak kadın ve ayrıca göçmen kadın olarak daha da yoğun hissettiğimiz mini işlerin yaygınlaştırılması, güvencesiz işler, ücret eşitsizliği ve yoksulluk konularında da kararlı şekilde ‚hayır!‘ diyoruz.

BİZ DE VARIZ

Hayatın içinde mücadele ediyoruz. Taleplerimiz, kadınlar olarak cinsel ayrımcılığa uğradığımız için ekstra boğuşmak zorunda kaldığımız toplumsal sorunlardan kaynaklı. Kadınlar, 21. Yüzyıl’da bile ücret eşitliği için mücadele etmek zorunda. Aynı işi yapmalarına rağmen erkeklerden yüzde 22-23 oranında daha az ücret alıyor. Düşük ücretli işlerde çalışanların yüzde 70’i biziz. Çoğunlukla güvencesiz işlerde çalışıyoruz. Çoğumuzu çalışmamıza karşın şimdi ya da yaşlılıkta yoksulluk bekliyor. Okul ve üniversite harçları, kreş ve anaokullarının kapatılması, gençlerin çıraklık ve işyeri bulamaması, kadın, çocuk ve gençlere yönelik sosyal projelerde kısıtlamalar, kamu hizmetlerinin, sosyal konut ve hastanelerin özelleştirilmesi sorunlarımızı arttırıyor.

HEP BİRLİKTE BASKI VE GERİCİ POLİTİKALARA KARŞI

Biz, Türkiye kökenli göçmen kadınlar ek olarak yasal ve günlük ayrımcılıkla karşı karşıyayız. Geldiğimiz ülkenin sosyal ve kültürel alışkanlıklarıyla aile ve toplumsal yapısından kaynaklı sorunlarla da boğuşmak zorundayız. Türkiye kökenli göçmen kadınlar zamanı geçmiş muhafazakar gelenek ve törelerin sürdürülmesi için uygulanan sosyal ve kültürel baskı ile de karşı karşıya. İslamcı-muhafazakar-milliyetçi-gerici çevre ve örgütler Türkiye kökenliler arasında gerileme eğilimini teşvik ederek insani ve toplumsal açıdan gerici olan bir tablonun sorumluluğunu taşıyor. Kadın erkek arasındaki ilişkiler de bu tabloda yer alıyor.

ZDE DEĞİL YAŞAMDA EŞİTLİK

Kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda sözleşme ve yasa olmasına rağmen gerçek yaşamda belirleyici bir değişiklik gerçekleşmedi. Bu, yasaların yeterli olmadığını, ancak politik değişimlerle etkili olabileceklerini gösteriyor. Örneğin yıllardan beri kadınları şiddete karşı koruyan yasa ve düzenlemeler var ama şiddete maruz kalan kadınların sayısında azalma oldu mu? Hayır! Dünya Sağlık Örgütü 2014 yılında şiddet gören kadınların sayısının tehlikeli şekilde arttığı uyarısını yaptı. Buna göre dünyadaki kadınların üçte biri (1 milyardan fazlası) fiziki şiddetle karşı karşıya kaldı. Kadın vücudu sadece gerici-ataerkil politikanın hedefi değil. Şimdiye kadarki tüm toplumsal sistemlerde olduğu gibi şimdilerde de kapitalizmde kar amacıyla kullanılıyor ve ‚pazarlanıyor‘. Dünyayı sarsan bir barbarlıkla kadınların zorla Müslümanlaştırıldıklarını, satıldıklarını, tecavüze uğradıklarını seyretmek zorunda kaldık. Ama aynı zamanda kadınların da aktif olarak katıldığı protesto ve direnişlerin arttığını da gözledik. Onlar, adil, demokratik bir toplum talebiyle sıkı bağ kurarak yaşamlarını kendileri belirleme ve eşitlik için harekete geçtiler. Şenliğimizde birliğimizin ve çalışmalarımızın bu temelde inşa edildiğini bir kez daha ilan edeceğiz.

HEP BİRLİKTE IRKÇILIĞA KARŞI

10. yıl kutlamamızda ırkçılığın her türlüsüne karşı da sesimizi yükselteceğiz. Pegida hareketine karşı protestomuzu göstereceğiz. Birçok şehirde değişik kökenlerden insanlar toplumumuzda ırkçılığa yer olmadığını ve olmayacağını etkileyici şekilde ortaya koydular. Bu, savaşın tarumar ettiği ülkelerinden kaçmak zorunda kalan sığınmacılar için de geçerlidir. Bizim için sığınmacılarla değil, kaçma nedenleriyle mücadele edilmesi esastır.

Sadece problemler üzerine konuşmakla yetinmeyip harekete geçmek, örgütlenmek, birlikte davranmak ilkesiyle on yıldan beri varız. Bölgelerdeki kadın gruplarımız haftalardır şenliklerine/şenliğimize hazırlanıyor. Ellerinde olsa geçen yıllarda elde ettikleri başarı ve deneylerin hepsini beraberlerinde getirecekler. 10 yıllık geçmişimizi, çalışmalarımızı, özlemlerimizi sizlerle paylaşacak ve birlikte eğlenecek olmaktan sevinç duyuyoruz. Üye dernek ve gruplarımızda çalışma sürdüren, yaptıklarımıza ilgi duyan, sendika, kadın ve göçmen örgütlerinden omuz omuza mücadele ettiğimiz her yaştan, her kökenden kadınları 28 Kasım’da Köln’de yapacağımız şenliğimize bekliyoruz.

Close