Written by 14:00 Featured, KADIN

Kadına el kaldırmak normal mi?

Almanya’da her üç genç erkekten biri kadına yönelik şiddeti „normal“ buluyor. Plan International Germany örgütünün yaptırdığı bir ankete göre 18 ila 35 yaş arası erkeklerin yüzde 33’ü, erkeklerin partnerleriyle „ara sıra el kaldırmasının“ oldukça ya da tamamen „normal“ olduğunu düşünüyor.
Yeni ve temsili bu araştırma 18-35 yaşları arasındaki erkeklerin büyük bir bölümünün, birlikteliklerde şiddet, aşırı alkol tüketimi, eşcinsellere yönelik çekinceler taşıdığını ortaya koydu.  Bu da yaklaşık yüzde 33’ün araştırmacıların kısmen sorunlu olarak nitelendirdiği „geleneksel rol anlayışına“ bağlı olduğunu gösteriyor. Spannungsfeld Männlichkeit başlıklı araştırmaya göre, 18-35 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 33’ü, partnerleriyle tartışırken kendilerinin ya da diğer erkeklerin zaman zaman „el kaldırmasını“ „kabul edilebilir“ bulduklarını söyledi. Yüzde 34’ü ise ya „saygı görmek için“ kadınlara fiziksel şiddet uygulamış ya da böyle bir durumda bunu yapacağına inanıyor.
Federal Erkek Forumu’nun uzman danışmanı Karsten Kassner, Funke-Zeitung’a verdiği bir röportajda bu durum karşısında „şok“ olduğunu açıklıyor ve „Ankete katılan erkeklerin üçte birinin kadınlara yönelik saldırıları önemsizleştirmesi sorunlu bir durum. Bu durum acilen değişmelidir“ diyor.

EV KADINLIĞI EN İYİSİ 
Araştırma aynı zamanda geleneksel „ev kadını“ imajının pek çok erkeğin zihninde yer etmiş olduğunu gösteriyor: Katılımcıların yüzde 52’si kadının esas olarak ev işleriyle ilgilenebilmesi için kendi rolünü yeterince para kazanmak olarak görüyor. Verilere göre, her iki genç erkekten biri, çok sayıda cinsel partneri olan bir kadınla ilişkiye girmek istemiyor. Kendileri için ise bunu kayda değer bir şey olarak görmüyor.
Araştırmayı yapanlar, bin erkek katılımcıya çeşitli ifadeler sunduktan sonra onlara şu soruyu yöneltti: „Bu ifadelerin, ilgili durumda olsaydınız sizin için de geçerli olup olmayacağını merak ediyoruz.“ Bu, sunulan ifadeyi kabul edenlerin, ifadede anlatılanları kendilerinin de yapmış olması gerekmediği anlamına gelmekte. Sadece söz konusu durumda olsalardı buna uygun davranacaklarına veya düşüneceklerine inananlar da sayılmakta. Yüzde 34’ün partnerlerine yumruk atacağı ifadesine katılması, yüzde 34’ün yumruk attığı ve bunu ankette kabul ettiği anlamına gelmemekte.
Katılımcıların ayrıca dört seçeneği bulunmaktadır: Hiç katılmıyorum, katılmama eğilimindeyim, katılma eğilimindeyim, tamamen katılıyorum. Ancak yayınlanan araştırmada her durumda sadece bir sayı verilmiş durumda: bu nedenle „oldukça“ ve „tamamen“ arasında ayrım yapılmadan ifadeye katılım mümkün değil.

KLASİK DAVRANIŞ NORMLARI GEÇERLİ
Bu şekilde sorulduğunda, erkeklerin yüzde 48’i „Erkeklerin gey’liklerini toplum içinde göstermeleri beni rahatsız ediyor“ ifadesine kısmen veya tamamen katılıyor. Yüzde 51’i de duygularını göstermeleri halinde zayıf ve savunmasız olacaklarını söylüyor. Plan International Almanya sözcüsü Alexandra Tschacher Funke gazetesine verdiği demeçte, „Klasik rol modelleri hala toplumun zihninde yer ediyor“ dedi.
Ankete bin kadın da katıldı. Bunların da yüzde 14’ü erkeklerin ilişkilerde el kaldırmalarının „normal“ olduğu görüşüne katıldı. Ancak genel olarak, erkeklerin nasıl olması gerektiğine dair fikirleri, ankete katılan erkeklerin kendi imajlarından önemli ölçüde farklı: Örneğin, kadınların sadece yüzde 17’si „Bir erkek, daha sonra ne yaptığını tam olarak hatırlamasa bile, çok fazla alkol içebilmelidir“ ifadesine katılma ya da tamamen katılma eğilimindedir. Erkeklerin yüzde 42’si ise bu konuda onay vermekte. (YH)

Close