Written by 15:00 KADIN

8 Mart’ta savaşa, eşitsizliğe ve krize karşı güçlü mücadele

Almanya’da sendikaların kadın komisyonları, merkezi ve yerel düzeydeki kadın inisiyatifleri 8 Mart öncesi yayınladıkları çağrılarda barış, eşit haklar, kadın istihdamının artırılması ve krize karşı hep birlikte mücadele çağrısı yaptılar.

YAŞAMAK İÇİN YETERLİ ÜCRET
Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) Kadın Komisyonu, 8 Mart dolayısıyla, ‚yaşamak için yeterli maaş ve krize karşı hep birlikte mücadele‘ çağrısı yaptı.

Çağrıda 2023 8 Mart’ına milyonlarca kadının ayrımcılık, dezavantaj ve baskı altında girdiği, bunlara karşı ve daha fazla hak için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiği belirtildi.

Almanya’da son 70 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığı, gıda fiyatlarının büyük ölçüde arttığı, enerji ve elektrik fiyatlarının patladığı, emekçilerin gerçekten varoluşsal korkular yaşadığına dikkat çekildi. Bu durumdan en çok düşük gelirli, haftalık çalışma süresinin az olduğu işlerde çalışmak zorunda oldukları için kadınların etkilendiği, bakım işlerini de üstlendikleri için sadece çalıştıkları süre içinde değil emeklilikte de yoksulluğa mahkûm edildikleri bildirildi.

TALEPLER ŞÖYLE BELİRLENDİ

Sendikaların 8 Mart’la ilgili talepleri ise şöyle sıralandı:
Mevcut toplu sözleşme görüşmelerindeki ücret skalaları doğrultusunda yeterli ücret artışı sağlanması.
Gelecekteki yardım paketlerinde alt ve orta gelirlilere daha fazla destek sunulması.
TİS ve ortak karar alma süreçlerinde kadınların pozisyonunun güçlendirilmesi.
‚Mini iş’lerin sosyal güvenlik primlerine tabi istihdama dönüştürülmesi.
Eğitim ve bakım gibi kadınlara özgü işlerde ücretlerin yükseltilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi; çalışma sürelerini düzenleme ve çalışma yerlerini seçme konusunda işçilere yasal hak tanınması.
Bir çocuğun doğumuyla birlikte on günlük ücretli babalık izninin getirilmesi.
Bakmakla yükümlü olunan kişilerin bakımı için tazminat ödeneği getirilmesi.
Daha kısa çalışma saatleri ve ücretsiz bakım işlerinin cinsiyetler arasında yeniden dağıtılması. (YH)


DGB: KADIN İSTİHDAMI BELİRLEYİCİDİRAlman Sendikalar Birliği (DGB) adına yapılan 8 Mart açıklamasında vasıflı eleman azlığından dem vuranların kadınların çalışma koşullarını iyileştirmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada; “enerji krizi, iklim değişikliği, ilerleyen dijitalleşme ve demografik gelişimin yarattığı zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, ekonominin dönüşümü ve nitelikli işgücünün güvence altına alınmasına ilişkin tartışmalar hız kazanmıştır. Güvencesiz istihdamda olan, yarı zamanlı çalışan veya aile bakım işleri nedeniyle çalışmayan kadınlar arasında muazzam bir istihdam potansiyeli olmasına rağmen, toplumsal cinsiyet perspektifi genellikle ihmal edilmektedir. Ekonomi ve toplum artık bu potansiyeli kullanmamayı göze alamaz! Sendikalar olarak, işverenlere ve politikacılara, çalışma hayatında kadınların önündeki engelleri azaltmaları çağrısında bulunuyoruz. Sürdürülebilir bir ekonomi ve güvenli bir geleceğe sahip bir toplum için de ön koşul olarak kadınların işgücü piyasasına eşit katılımı sağlanmalıdır. Kesin olan bir şey var ki, vasıflı eleman açığı değişimin önünde bir fren olma tehdidini taşımaktadır ve kadınlar olmadan bu sorun çözülemez.” dendi. (YH)


KAPİTALİZME KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

Daha önceki yıllarda yerel ve merkezi düzeyde örgütlenmiş olan Kadın Grevi inisiyatifleri ise yapılacak miting ve yürüyüşlerde sürmekte olan kamu, posta vb. grevlerdeki kadınlara destek verilmesi, bakım işlerinde çalışanların taleplerinin öne çıkarılması, İran’daki kadın mücadelesiyle dayanışma taleplerinin öne çıkarılması çağrısı yapıyorlar. Değişik şehirlerde sendika kadın komisyonlarıyla birlikte grev çadırları kurularak işçi kadınların kendilerini ifade etmelerine fırsat verilecek. Kadın Grevi inisiyatifleri, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kapitalizmi hedef alması gerektiği görüşüyle sistemi tamir etmeyi değil kökten değiştirmesi esas alan anti kapitalist talepler ileri sürüyorlar. (YH)


GKB VE DİDF’TEN 8 MART ÇAĞRISI

Yaralarımızı birlikte saralım!

Göçmen Kadınlar Birliği, 8 Mart’a yönelik yaptığı açıklamada, “Acımız da mücadelemiz de ortak!” başlığıyla kadınları, Türkiye’de, Suriye’de deprem bölgeleri ile, İran’da, Afganistan’da hakları için mücadele eden kadınlarla dayanışmaya çağırıyor. Devamla, “Acıyla değil öfkeyle yoğruluyoruz. Kadınların çığlıklarına çığlıklarımızı ekliyoruz. Kötü yaşam koşullarına, savaş, şiddet ve yoksulluğa karşı mücadeleyi güçlendiriyoruz!” ifadelerinin yer aldığı ve iki dilde yayınlanan çağrıda, deprem bölgeleri ile dayanışmanın sınır tanımadığı ve yaraları birlikte sarmanın önemi ve aciliyeti vurgulanıyor.

GKB’ye üye dernekler, birçok bölgede, 8 Mart günü sendikalar ve kadın örgütleriyle birlikte düzenlenecek yürüyüş ve toplantıların yanı sıra “deprem bölgeleriyle dayanışma” başlığı altında etkinlikler gerçekleştirecek. 12 Mart’ta Frankfurt’ta değişik konuşmacıların ve Zeynep Bakşi Karadağ’ın sahne alacağı bir etkinlik düzenlenecek. Mannheim’da yine 12 Mart’ta yapılacak olan Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde, kültürel bir program ve değişik kadın kurum, kuruluş ve sendika temsilcilerinin katılımıyla bir panel gerçekleştirilecek.

Hamburg, Münih, Geislingen/ Göppingen ve Ulm’da da etkinlik hazırlıkları devam ediyor. Dernek lokaline çıkış verilmesine karşı mücadele eden GKB-Berlin ise koşullarına uygun olarak 8 Mart etkinliğini sokağa taşıyacak.

DİDF DERNEKLERİNDE 8 MART ETKİNLİKLERİ
DİDF dernekleri de bu yıl 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü çerçevesinde, Almanya’da sürmekte olan grevlerle dayanışma, yoksullaşma, savaş ve şiddete karşı mücadele amacıyla yapılan mitinglere aktif olarak katılacaklar. Federasyon tarafından çıkarılan 8 Mart çağrısında fiyat artışlarına ve savaşa karşı ortak mücadelenin önemine dikkat çekildi. DİDF’e bağlı derneklerde yapılacak 8 Mart etkinliklerinde depremzedelerle dayanışma da öne çıkan konular arasında. DİDF Genel Başkanı Zeynep Sefariye Ekşi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki yedi dernek dışında Stuttgart, Nürnberg, Berlin, Delmenhorst,vb. derneklerde hazırlanan kültürel ve politik buluşmalardan elde edilen gelirin deprem bölgelerinde kadınlara yardım çalışmaları yapan Ekmek ve Gül gruplarına teslim edileceğini söyledi. Emekçi Kadınlar Günü’nde bu yıl 4 Mart’ta Berlin’de ‘Savaş-Göç ve Kadın’ konulu bir panel var. Panerlde Ekşi ve ‘Rengin’ kültürlerarası çok dilli aile merkezi yöneticisi Dilay Dağdelen ile tartışılacak.

Köln Demokratik İşçi Derneği kadın grubu da 11 Mart’ta ‘Yaralarımızı Birlikte Sarıyoruz’ sloganıyla bir dayanışma etkinliği düzenliyor. Kardelen Korosu, Nar Erbani Grubu ve sanatçı Necla Saygılı’nın katıldığı programda şiir ve keman dinletisi yer alıyor. (YH)

Close