Written by 16:29 HABERLER

150 yıllık kürtaj yasağı yeter

Almanya’da 120 kadın ve insan hakları örgütü 15 Mayıs’ta kürtajın ceza yasası kapsamında görülmesine karşı eylemler yapacaklar.

Almanya’da kürtaj 15 Mayıs 1871 yılında ceza yasasının 218 sayılı paragrafıyla suç olarak görülmeye başlandı. Aradan 150 yıl geçmesine ve kadınların mücadelelerine rağmen 218 sayılı paragraf iptal edilmedi. Bu nedenle Almanya’daki 120 örgüt 15 Mayıs 2021’de 30’dan fazla şehirde “150 Yıl Yeter-218 Ceza Yasası’ndan çıkarılsın!” eylemleri yapacaklar.

150 yıldır mücadeleler sonucu yapılmak zorunda kalınan kısmi değişikliklere rağmen, §218 ile kadınların kendi vücutları hakkında kendilerinin özgürce karar vermesi halen engelleniyor. Hitler faşizmi döneminde ise §219a paragrafı ceza yasasına alınarak kadınların kürtaj hakkında bilgi edinmeleri de engellenmeye başlandı.

Kürtaj sorunu sadece bir tabu değil, aynı zamanda politik ortama göre kadınlara saldırının bir aracı. Egemenlerin belirlediği şekilde bazen belli etnik ve dini gruplar, faşizm döneminde Sinti-Roman, Yahudi ve engelliler için olduğu gibi, kürtaja zorlanıyor, bazen ise kadınları eve ve yönetenlere bağlamak için kürtaj yasaklanıyor, anneliğin kutsallığı, kadının en öneli işlevi olduğuna dair propaganda ve ajitasyon yapılıyor. Kürtaj yasağının ya da sınırlandırılmasının olduğu ülkelerde her yıl on binlerce kadın hayatını, milyonlarca kadın ise sağlığını kaybediyor. Kadınlar kendi olanaklarıyla kürtaja başvurmak zorunda kaldığı için yasadışı ve sağlıksız yöntemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Kürtaj hakkını engelleyen yasalar, kürtajları ortadan kaldırmıyor. Verilere göre, hamile kadın ölümlerinin yüzde 10-20’si sağlıksız ve güvencesiz kürtaj nedeniyle olmaktadır.

Son dönemlerde ise ırkçı, otoriter, gerici akımların yükseldiği bazı ülkelerde kadınların eş, anne gibi geleneksel rollere hapsedilmesinin, eve ve mutfağa kapatılmasının propagandasının yanı sıra, kendi vücutları ve doğurganlıkları hakkında özgürce kendilerinin karar verme hakkına saldırılar da artıyor, azami kâr hırsıyla işleyen kapitalist sistem pandemiyle birlikte kadınlara yönelik şiddeti her gün daha fazla üretiyor. Özgür ve eşit bir yaşam için mücadele eden kadınlar, kadın örgütleri bu saldırılara karşı sessiz kalmayıp, “karnım bana aittir” şiarıyla mücadele ediyorlar.

Almanya’da aralarında Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, Göçmen Kadınlar Birliği, ProFamilia, Kadın Kolektifleri, Eleştirel Doktorlar, Terre des Femmes, partilerin ve sendikaların kadın örgütlerinin de yer aldığı 120 örgüt 15 Mayıs’ta yapılacak eylemlere çağrı yaptılar. Eylem yerleri ve saatleriyle ilgili bilgiyi Weg mit § 218! – 150 Jahre Widerstand gegen die Kriminalisierung von Abtreibungen (wegmit218.de) sayfasından edinebilirsiniz. (YH)

Close