Written by 11:11 HABERLER

Almanya ekonomisi büyüdü

Almanya ekonomisi 2015’de yüzde 1,7 oranında büyüdü. Birçok faktörün ekonomik gelişmeyi olumlu etkilediğini bildiren bazı bilimciler, “büyüme daha fazla olmalıydı” görüşündeler.
Federal İstatistik Dairesi (DESTATIS) tarafından 14 Ocak günü yapılan açıklamaya göre, Almanya ekonomisinin 2015’de yüzde 1,7 oranında büyüdü. Böylece 2014 yılında 2 trilyon 915 milyar 65 milyon Euro olarak gerçekleşen Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 2015 yılında 3 trilyon 26 milyar 6 milyon Euro olarak gerçekleştiği bildirildi.

LEHTE FAKTÖRLER FAZLA
“Dünya genelinde birçok olumsuz gelişmeye karşın ülke ekonomisi sağlam temeller üzerinde büyümeyi sürdürdü” denilen DESTATIS açıklamasında, “Vatandaşların tüketim harcamalarını artırması büyümenin asıl nedeni” görüşü savunuldu. Buna göre GSMH’nin yüzde 53,9’u özel tüketim harcamalarıyla gerçekleşti. Dış ticaret ise yüzde 7,8 olarak yansıdı.
Açıklamada “dünya genelinde olumsuz gelişmelerden” söz edilirken özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin yeterli büyümediği kastediliyor. Euro’nun değer kaybetmesi, petrol fiyatının düşmesi, faizlerin en düşük seviyede seyretmesi, enflasyonun yerinde sayması gibi Alman ekonomisini olumlu yönde etkileyen faktörlerin fazlaca olmasını, “jackpot” olarak değerlendiren değişik ekonomi bilimcileri Almanya’nın yüzde 1,7 büyümesinin aslında yeterli olmadığı görüşünü savunuyorlar.
Deka-Bank iktisatçısı Andreas Scheuerle, “Lehte faktörler oldukça fazla olduğu bir yılı geride bırakıyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda yüzde 1,7’nin yeterli olmadığını da görmek gerekiyor. Euro’nun değer kaybetmesi, enerji fiyatlarının düşmesi ihracatı kolaylaştırıyor. Anlaşılan vatandaşların önemli bir bölümü de, ‘madem paramı faizle artıramıyorum harcarım daha iyi’ dediğini duyar gibiyim” dedi.
DESTATIS Başkanı Dieter Sarreither’de yüzde 1,9 düzeyinde artan özel tüketimi, “en önemli büyüme motoru” olarak tanımladı. “İstihdamın artması da tüketime olumlu yansıdı” diye konuşan Sarreither, devlet harcamalarının da yüzde 2,8 artarak GSMH’ya olumlu yönde etkilediğini söyledi.

2016 NASIL OLACAK?
2016 yılı tahminleri konusunda henüz bir fikir birliği sağlanmamış gibi görünüyor. Bir takım araştırma enstitüleri, “kriz bölgelerindeki gelişmeler genel bir istikrar habercisi değil. Ayrıca Çin’deki konjonktür büyümeye değil daralmaya sinyal veriyor” diyerek 2016 geneli için yüzde 1,1 dolayında bir büyüme beklentilerinden söz ediyorlar.
Özellikle ABD ve İran ile ekonomik ilişkilerin 2016 yılında daha iyi bir düzeyde devam edeceğinden hareket eden iktisatçılar ise yüzde 2’den daha fazla bir ekonomik büyüme bekliyorlar. (YH)

RESİMALTI: 3,0266 trilyon Euro hacmindeki Gayri Safi Milli Hasılanın yüzde 69’u hizmet sektörü, yüzde 25,8’i imalat sanayisi, yüzde 4,7’si inşaat sektörü ve yüzde 0,6’sı tarım-balıkçılık-orman ürünleri üzerinde gerçekleşti. GSMH’nın kişi başına dağılımı 37 bin 108 Euro’ya çıktı. Bu miktar 2014 yılında 36 bin Euro dolayındaydı.
İhracatta yine rekor düzeyde

Kesin olmayan verilere göre Almanya, 2015 yılında yeni bir ihracat rekoru kırdı. Aynı zamanda dış ticaret fazlasını da artıran Almanya’ya yönelik tepkilerin artması bekleniyor. BGA’nın verilerine göre Almanya 2015 yılında günde 3,26 milyar Euro tutarında ihracat yaptı! ABD, Almanya’nın yeni “1 Numarası”.
Almanya Dış Ticaret ve Toptancılar Birliği (BGA) Başkanı Anton F. Börner, Ocak ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada, “Dünya genelinde çok zor bir ortamda beklentilerimizi aşarak başarılı bir performans sergiledik” dedi.
Almanya’nın 2014 yılında 1,124 trilyon Euro olarak gerçekleşen ihracatını %6 dolayında artırarak 1,191 trilyon Euro’ya çıkardığını bildiren Börner, “Bu ülke tarihimizde en yüksek ihracat miktarıdır” dedi. Euro’nun düşük olması, enerji fiyatlarının düşmesi gibi önemli etkenlerin ihracata olumlu yansıdığını belirten Börner, “Fakat başta Çin ve Brezilya olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkede ekonomik büyümedeki yavaşlama, Rusya’da devam eden kriz ekonomik olarak çok zor bir ortam yarattı” dedi.
Ayrıca Ortadoğu’daki gelişmelerinde ticarete olumsuz yansıdığını söyleyen Börner, “Bütün bunlara karşın başarılı bir yılı daha geride bıraktık” dedi. BGA’nın verilerine göre Almanya günlük ihracat hacmi 3,26 milyar Euro düzeyindeydi. Örneğin Türkiye’nin bir yıllık ihracat hacmi 47 milyar Euro dolayında. Yani Almanya iki hafta içinde Türkiye’nin bir yıllık ihracat hacmini elde ediyor! Buda Almanya’nın ekonomik gücünü ortaya koymaya yetiyor.
2016 yılının da dış ticaret açısından olumlu geçeceğine inandığını söyleyen Börner, “En azından aynı düzeyde kalacağımıza inanıyorum” dedi.

ÇEYREK TRİLYON TİCARET FAZLASI!
Geride bıraktığımız son beş yılda Almanya’ya uluslararası platformlarda en çok dış ticaret fazlası nedeniyle eleştirilmişti. 2014 yılında 214 milyar Euro olan dış ticaret fazlası 2015 yılında 244 milyar Euro’ya çıkması bekleniyor. Nitekim Almanya’nın yaptığı ithalat sadece %4 artarak 910 milyar Euro’dan 947 milyar Euro’ya çıktı.
Bu konuda Euro’nun düşük olmasının ithalata olumsuz yansıdığı görülmekte. Sonuçta Euro’nun düşük olması diğer ülkelerden ithalatın pahalıya mal olmasına neden oluyor.

ABD İLK SIRAYA GEÇTİ – İRAN İŞTAH KABARTIYOR
Almanya’nın Rusya ile olan ticaret ilişkilerinde gerileme yaşanması bir takım şirketleri olumsuz etkilemesine karşın ABD ile olan ticari ilişkilerin hızla büyümesi sonucu Rusya nedeniyle açılan gediklerin kapanmasını sağladı.
2014 yılında ABD’ye yapılan ihracat 96 milyar Euro tutarındaydı. 2015 yılının ilk altı ayında ise ihracat %24 artarak 56 milyar Euro düzeyinde gerçekleşti. 2015 genelinde ihracatın 110 milyar Euro dolayında olması bekleniyor. Dış ticaret ilişkin kesin rakamların Şubat ortasında yayınlanması bekleniyor.
Alman tekellerini 2016 için umutlandıran bir gelişme ise şüphesiz İran’a yönelik uygulanan ambargonun kaldırılması oldu. Her ne kadar ABD ambargonun kaldırılmasından bir gün sonra yeni ambargo tartışmalarını başlatmış olsa da Alman tekelleri bundan fazla etkilenmeyeceklerini düşünüyorlar. Uzun yıllardır başta petrol tesisleri olmak üzere ülke sanayisine yatırım yapamayan İran’ın bu açığı kapatmak için büyük meblağları bu alana ayırması bekleniyor.
Almanya dış ticareti

Yıl İhracat İthalat fark

2008 984,1 805,8 + 178,2
2009 803,3 664,6 + 138,6
2010 951,9 797,0 + 154,8
2011 1.060,1 902,0 + 158,1
2012 1.095,8 905,9 + 189,8
2013 1.093,1 898,2 + 195,0
2014 1.124,0 910,0 + 214,0
2015 1.191,0 947,0 + 244,0

Almanya’nın en büyük ticaret ortakları

Sıra İhracat İthalat
01 – Fransa 101 Hollanda 88
02 – ABD 96 Çin 80
03 – B. Kraliyet 79 Fransa 67
04 – Çin 74 ABD 49
05 – Hollanda 73 İtalya 49
06 – Avusturya 56 Polonya 40
07 – İtalya 54 Belçika 40
08 – Polonya 48 İsviçre 39
09 – İsviçre 46 B. Kraliyet 39
10 – Belçika 42 Rusya 38
11 – İspanya 35 Çek Cum. 37
12 – Çek Cum 34 Avusturya 36

Almanya’ya en fazla açık veren ülkeler

Sıra Ülke Verdiği dış ticaret açığı
01 – ABD 46,7
02 – B. Kraliyet 40,6
03 – Fransa 33,9
04 – Avusturya 19,6
05 – B. Arap Emirliği 10,6
06 – İspanya 10,0
07 – Polonya 8,0
08 – Suudi Arabistan 7,7
09 – Güney Kore 7,6
10 – İsveç 7,4
11 – İsviçre 6,8
12 – Türkiye 5,8

Kaynak: DESTATİS, Wiesbaden 2015, bütün veriler milyar Euro olarak okunacak. 2015 yılı verileri henüz kesin değil.

Close