Mahir Şahin (IG BAU Sendikasi Sekreteri)

  1. Çalışanın eğer iş alanı kapalı ise, çalışan iş gücünü sunmaya hazır olduğunu işverene yazılı olarak bildirmeli, teklif etmeli.  Ancak o zaman ücretini talep etme hakki vardır. İşveren bu durumda aynı iş saatleri ölçüsünde başka bir iş alanı gösterebilir,

eğer göstermezse işçi çalışmasa da eksik saatlerin ödenmesi gerekiyor. Ve işveren çalışanın bu saatlerini ödemek zorunda. Eğer çalışanın ücreti eksik ödendi ise işçi sendikasına başvurup eksik ücreti talep edebilir, bu ancak yukarda belirtildiği gibi çalışan iş gücünü yazılı bir şekilde teklif ettiyse mümkündür.

  1. Çalışan değiştirilmiş iş sözleşmesi, yani saatlerin düşürüldüğü geçici sözleşmelere imza atmamalı.
  2. İş alanı kapalı olduğu için, çalışan yıllık izin gününü tüketmek yani izine ayrılmak zorunda değildir.

Kısa çalışma

1.Kısa çalışmada çalışan net aylığın yüzde 60, çocuğu varsa yüzde 67 kısa çalışma ücreti alır. Bu para çalışma dairesi tarafından ödenir.
2.İşyerinde işyeri işçi temsilciliği (Betriebsrat) varsa, işveren tek yanlı olarak kısa çalışmayı getiremez, yani uygulamak için işyeri işçi temsilciği ile işyeri anlaşması yapmak zorunda. Temsilcilik ise işverenden kısa çalışma ücretinin üzerine eklenilecek ücret talep edebilir, bunun pazarlığını yapıp işyeri sözleşmesine ekletme hakkı vardır. Bu konuda işyeri işçi temsilciliği güçlü bir konumdadır, çünkü işveren temsilciliğin onayını almadan kısa çalışma uygulaması için işyeri anlaşması yapamaz yani kısa çalışma uygulamasına geçemez. İşyeri işçi temsilciliğinin olmadığı alanlarda işçinin bireysel olarak da kısa çalışma için ek ücret talep etmesi mümkündür.