Written by 11:16 POLITIKA

AP seçimleri: Oy verme yaşının düşürülmesi sağa kaymayı teşvik ediyor mu?

Christian KLIVER / Telepolis

Almanya’da artık 16 yaş ve üzeri gençlerin haziran ayında yapılacak Avrupa seçimlerine katılmasına izin veriliyor. Bu, Almanya’nın, aralarında Avusturya, Belçika ve Malta’nın da bulunduğu, 16 ve 17 yaşındakilerin oy kullanmasına halihazırda izin veren birkaç AB ülkesinin listesine katıldığı anlamına geliyor. Yunanistan, 2024’te 17 yaşını dolduran gençlerin de haziran seçimlerine katılmasına izin verecek.

Tübingen Üniversitesinden Siyaset Bilimci Gabriele Abels, şu ana kadar ilerici bir siyasi adım olarak algılanan ve sol-yeşil kamp tarafından savunulan yenilik üzerine bir makalesinde eleştirel yorumlarda bulundu. The Conversation adlı portalda oy verme yaşını düşürmenin Almanya’da sağa doğru ilerlemenin bir unsuru haline gelebileceğini yazıyor.

Almanya’da yaşayan yaklaşık 4.8 milyon genç Alman ve diğer AB üyesi ülkelerden yaklaşık 300 bin gencin ilk kez oy kullanmasına izin veriliyor. Bu grup, Almanya’nın toplam 64.9 milyon seçmeninin yalnızca küçük bir kısmını temsil etse de, diğer birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha büyük. 2019 Avrupa seçimlerinde genç seçmenlerin katılımının arttığı göz önüne alındığında, bu grubun da yüksek bir katılıma sahip olması beklenebilir.

Ancak sağcı partiler yoğun bir şekilde genç seçmenlere kur yapıyor. Bu nedenle oy verme yaşının düşürülmesi aşırı sağ Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin sonuçlarını iyileştirebilir. Mevcut veriler, 15 ila 24 yaş grubunun Avrupa Parlamentosu hakkında genel olarak Alman nüfusunun geri kalanına göre daha olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak bu olumlu tutum diğer yaş gruplarına göre daha hızlı bir şekilde azalıyor.

Son rakamlar, 15-24 yaş arası Almanların yüzde 41’inin, buna karşılık genel nüfusun yüzde 34’ünün parlamento hakkında olumlu düşündüğünü gösteriyor. Sadece birkaç yıl önce, 2021’de bu değer tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 51’deydi. Benzer şekilde yüzde 75’i 2021’de daha güçlü bir Avrupa Parlamentosu talep eden gençlerin sayısı da 2024’te yüzde 51’e düştü.

Ancak yine de bu genç yaş grubu AB üyeliğini hâlâ “iyi bir şey” olarak değerlendiriyor ve yüzde 84’ü Almanya için avantaj görüyor. AB’de demokrasiden duyulan memnuniyet yüzde 58’e düşmüş olsa da Avrupa Parlamentosuna duyulan güven yüzde 63’e yükseldi.

Almanya’da ilk kez oy kullanacak seçmenler 35 siyasi parti arasından seçim yapabiliyor. Ancak Abels, birçoğunun AfD’ye oy verebileceğine dair işaretler olduğunu yazıyor:

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin doğrudan seçilen kurumu ve dünyada doğrudan seçilen tek ulusötesi parlamenter meclis. Almanya’da bu seçmenler 35 siyasi parti arasında seçim yapma şansına sahip olacak, ancak birçoğunun kökleri yumuşak Avrupa şüpheciliğine dayanan ama şimdi sert Avrupa şüpheciliğine meyleden bir parti olan AfD’ye oy vereceğine inanmak için nedenler var.

Bu yaş grubu TikTok tarafından siyasallaştırılıyor. Büyük çoğunluk siyasi bilgileri sosyal medya aracılığıyla alıyor ve “geleneksel” siyasi haberciliği kullanmıyor.

Alman siyasi partileri ve politikacıları bu platformda nispeten deneyimsiz ve bu nedenle çoğu zaman, ya yok ya da başarısız. Buradaki dikkate değer istisna AfD. AfD, rakiplerinden farklı olarak TikTok’ta özellikle genç nesle yönelik oldukça profesyonel bir varlığa sahip. Avrupa seçimleri öncesinde Tik Tok’ta en çok beğeni alan Alman siyasi partisi oldu.

AfD’nin 2024 Avrupa seçimleri için baş adayı Maximilian Krah, platformda özellikle popüler ve kişisel sayfasında yarım milyondan fazla beğeni var. Milliyetçi görüşleriyle tanınan ve otokratik sistemleri açıkça öven Krah, şu anda Alman yargısı tarafından, Avrupa Parlamentosu üyesi olarak yaptığı çalışmalar kapsamında Rusya’dan yapıldığı iddia edilen ödemelerle ilgili soruşturmalarla karşı karşıya bulunuyor.

Buna, Çin adına casusluk yapmakla suçlanan parlamento çalışanlarından birinin tutuklanması da eklendi. Siyasal Bilimci Abels ayrıca Krah’ın kendisinin de bu iddialar nedeniyle soruşturulmadığına dikkat çekiyor.

Aslında AfD Almanya’nın gençleri arasında güç kazanıyor gibi görünüyor. Güncel bir araştırmaya göre, “Almanya’da gençlik 2024”, 14 ila 29 yaş arası gençlerin yaklaşık yüzde 22’si AfD’ye oy verecek. Birçoğu haziran ayında ilk kez seçmen olacak.

Bu, oy verme davranışında potansiyel olarak büyük bir değişimin sinyalini veriyor. 2019 Avrupa seçimlerinde 18-29 yaş arası Alman seçmenlerin yüzde 30’u Yeşiller’e, yüzde 13’ü ise CDU/CSU’ya oy verdi. Diğer tüm partiler yüzde ondan az oy alırken, AfD yüzde yediyle yedinci sırada yer aldı.

Bu bağlamda Siyasal Bilimci Abels cinsiyetler arasında çarpıcı bir uçuruma dikkat çekiyor. Genç kadınların Yeşiller Partisine oy verme olasılığı daha yüksekken, genç erkekler muhafazakar veya liberal partileri tercih ediyor. Adayları, seçmenleri ve programı itibarıyla daha “erkek” bir parti olan AfD söz konusu olduğunda bu cinsiyet farkı özellikle güçlü. 2019 Avrupa seçimlerinde erkeklerin (tüm yaş gruplarından) yüzde 14.6’sı AfD’ye oy verirken, kadınların yalnızca yüzde 7.6’sı AfD’ye oy verdi.

Bu bariz cazibenin, Almanya’da yeni oy kullanma hakkına sahip olan gençlerin ve özellikle de ergenlik çağındaki erkek gençlerin oylarına yansıyıp yansımayacağı haziran başında netleşecek. Abels, genç neslin Avrupa şüpheci ve antidemokratik ajitasyona karşı savunmasız kalmasını önlemek istiyorlarsa diğer partileri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Çeviren: Semra Çelik

Close