Written by 10:34 ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışma süreleri arttı-Kontroller seyrekleşti

Gıda, Otel ve Lokanta Çalışanları Sendikası NGG çalışma süresi yasasının ihlaliyle ilgili kontrollerin çok seyrek yapılmasını eleştirdi.

NGG sendikası vardiya usulü, gece ve hafta sonu çalışmasının giderek artmasına rağmen çalışma süresi yasasının ihlaliyle ile ilgili kontrollerin azalmasının alarm verici olduğunu bildirdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada 2017 yılında 15.200 kontrol gerçekleştirildiği, bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 21, 2010’a göre ise yüzde 41 oranında az olduğu belirtildi.

Federal hükümet tarafından Sol Parti milletvekili Susanna Fersch’in soru önergesine verilen cevapta, yapılan kontrollerin üçte ikisinde en az bir kez yasanın ihlal edildiğinin görüldüğü ifade ediliyor. NGG Başkanı Michaela Rosenberger bunun şok edici bir bilanço ve bir kontrol felaketi olduğuna dikkat çekerek; Eğer bir işletme 230 yılda bir kontrol edileceğini bilirse işçiler açısından en önemli korunma yasalarından olan iş süresi yasasının kağıttan kaplana dönüşmesine şaşmamak gerekir” dedi.

Sendika eyaletlerdeki kontrolden sorumlu dairelerin personel açığını acilen kapatılmasını talep etti. Federal Çalışma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre eyalet kontrol dairelerinde 2016 yılında sadece 2965 müfettiş görev yapmaktaydı. Rosenberger, büyük koalisyonun iş süreleri yasasının geleceğiyle ilgili deneysel fikir tartışmaları yapmak yerine etkili bir kontrol mekanizmasını hayata geçirmesini istedi. Sendika başkanı, Alman Otel ve Lokantacılar Birliği’nin talep ettiği yasanın esnekleştirilmesi önerisinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Almanya’da iş sürelerinin nasıl arttırıldığını İş Piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü’nün (IAB) verileri ortaya koyuyor: 2018’in ilk yarısında işçiler, yarısının karşılığında para ödenmeyen, milyarlarca saat tutarında fazla mesai yaptı. Federal İstatistik Dairesi’ne göre işçilerin dokuzda birinin haftalık çalışma süresi 48 saatin üstünde, dörtte biri düzenli olarak haftasonları çalışıyor. Haftasonu çalışmasının en yaygın olduğu sektör yüzde 86 ile lokantacılık.

Pestel Enstitüsü’nün bir araştırması vardiya usulü, akşam ve gece çalışmasının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Bu durumdan kadınlar daha sık etkileniyor.

Rosenberger, işçilerin çalışma süreleri bittikten sonra mail ve telefonla rahatsız edilmesi, akşam ve gece vardiyalarının artması nedeniyle iş süresi yasasının sürekli olarak ihlal edildiğini belirtti. Sendika bunun düzeltilmesi için eyalet kontrol dairelerinin görevlerini titizlikle yerine getirmesini istiyor.

Federal İş Güvenliği ve İş Sağlığı Dairesi de çalışma sürelerinin uzatılmasının yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çekiyor. Uzun süre gece veya vardiyalı çalışanların kalp veya şeker hastalığına yakalanma olasılığının çok yüksek olduğu belirtiliyor. Bunun dışında gündüz olsa da 8 saatin üzerinde çalışmanın iş kazası riskini arttırdığı kanıtlanmış durumda.

Close