Written by 14:26 TOPLUM

Çocuk yoksulluğuna karşı temel güvence

Almaya’da 18 yaş altı çocukların üçte birinden fazlası sosyal yardım alan hanelerde yaşıyor. Hükümet programında bu durumun düzeltileceği sözü verildi ama koalisyon partileri arasında anlaşmazlık sürüyor.

2022’nin sonunda yaklaşık iki milyon çocuk ve genç, uzun süredir yetersiz olduğu düşünülen temel gelir desteği aldı. Alman Çocuk Yardım Kurumu tarafından yapılan son hesaplamalar, 18 yaşına kadar olan ergenlerin yüzde 34,3’ünün temel güvence altında olduğunu gösteriyor. Yardım kuruluşu, çocuk yoksulluğuyla mücadele için genel bir strateji ve çocuklar için ihtiyaç temelli bir temel gelir çağrısında bulunuyor. Kurum başkanı Thomas Krüger, 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlerin toplam nüfusun sadece yüzde 16’sını oluşturmasına rağmen, temel güvence alanların üçte birinden fazlasını oluşturduğunu açıkladı.

KOALİSYONDA ANLAŞMAZLIK
Ancak SPD, Bündnis 90/Die Grünen ve FDP’den oluşan hükümet koalisyonu, koalisyon sözleşmesinde kararlaştırılan ve sosyal kuruluşların çok düşük bulduğu temel çocuk yardımının arttırılması konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmedi. Nisan ayı başında Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP) Bild am Sonntag’a yaptığı açıklamada temel çocuk yardımının arttırılmasına karşı olduğunu yineledi. Çocuk yardımının 250 euroya çıkarılmasına atıfta bulundu. „Sonuç olarak, aileler ve çocuklar için yılda yedi milyar euro daha fazla para veriyoruz“ dedi. Bu yardımın zengin ailelere de ödendiğini ve temel güvence altındaki çocukların bu artıştan yararlanamadığını ise es geçti. Lindner yine de çocuk yoksulluğunu farklı bir şekilde ele almak istiyor, çünkü bu çoğunlukla ebeveynlerin işsizliğinin bir sonucu. Bu nedenle maliye bakanı „dil desteği ve ebeveynlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu“, „çocukların şansını arttırmak için çok önemli“ olarak görüyor. Tek başına yaşayan ebeveynler, düşük gelirli işlerde çalışan ebeveynler hakkında tek bir kelime bile yok.

YOKSUL ÇOCUK SAYISI ARTIYOR
Temel güvenceye muhtaç çocuk ve gençlerin oranı yıllardır artmakta: Kinder Hilfswerk’in açıklamasına göre bu rakam beş yıl önce yüzde 32,9 ve bir yıl önce yüzde 33,4 iken, şu anki yüzde 34,3’lük oran yeni bir zirveyi temsil etmekte. Başkan Thomas Krüger, „Temel çocuk ödeneğinin amacı çocuk yoksulluğuyla etkin bir şekilde mücadele etmek ve her çocuğun bağımsız, sosyal açıdan adil ve bürokratik olmayan bir şekilde toplumsal katılımını sağlamak olmalıdır“ dedi.
Bu amaçla, “18 yaşından küçük çocuklar için asgari geçim miktarı gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden hesaplanmalıdır. Federal hükümet temel çocuk yardımı için gerekli fonları sağlamalıdır.”
Yardım kurumu, 2025 yılında yürürlüğe girmesi planlanan yeni düzenlemeye kadar, çocuk yoksulluğuyla mücadele için, ergenlik çağındaki çocuklar için temel gelir oranlarının iyileştirilmesi gibi kısa vadeli önlemlerin alınmasını savunuyor. Buna ek olarak, çocuk yoksulluğuyla mücadele için çocukları ve gençleri kapsayan genel bir stratejinin gerekli olduğunu düşünüyor.
Her ne kadar 2 Nisan tarihinde Federal Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılında bir trilyon euronun üzerinde rekor gelir beklediği açıklansa da, Liberal Demokrat Parti’nin (FDP) başkanı da olan Bakan Lindner’e göre bu para federal hükümetin yasal yükümlülüklerini finanse etmek için yeterli değil. Bunun yerine tasarruf yapılması gerekiyor. Maliye Bakanlığı’nın 20 milyar euroluk harcama kesintisi planladığı öğrenildi. Der Spiegel’e göre tasarruflar öncelikle en yüksek sosyal harcamaların yapıldığı bakanlıklarda yapılacak. Bu bakanlıklar da sosyal adalet konusunda en önemli konuma sahip olan Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı. (YH)

Close