Written by 11:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Dayanışmayı güçlendiriyoruz!

YAHYA DURUSOY / MANNHEIM

Mobinge ve engellemelere maruz kalan işyeri temsilcilerinin durumuyla ilgili düzenlenen konferansın onuncusu Mannheim’da yapıldı. 14 Ekim günü, “Dayanışmayı güçlendiriyoruz!” sloganı altında Almanya çapında 80 civarında işyeri ve sendika temsilcilerinin katıldığı “İşyeri Temsilcilikleri Hedefte (“BR im Visier” )- Patronluk, Mobbing & Co.” 10. Konferansı gerçekleştirildi.

2014’ten bu yana her yıl düzenlenen konferansa bu kez yaklaşık seksen işyeri temsilcisi ve sendikacı katıldı. Katılımcıların çok farklı sektörlerden (uçak yapımı, kimya, güneş enerjisi endüstrisi, oto tamirhaneleri, tekstil, traktör üretimi, posta hizmetleri, bakım, eğitim, enerji, otobüs yapımı, yan sanayi, hizmetler, alet yapımı, ticaret ve diğerleri) gelmeleri dikkat çekti.

Katılımın bu denli farkı sektörlerden olması aynı zamanda işyeri ve sendika temsilciliklerinin hedef tahtasına konulmasının ne kadar yaygın hale geldiğini de gösteriyor. İşyeri temsilcilerine ve sendikalara karşı fütursuzca saldırılmasının giderek daha fazla şirket ve kurumlarda “normal işleyiş” olarak kabul görüldüğü de anlaşılıyor. Bu saldırlar temel anayasal haklara ve evrensel insan haklarına karşı ciddi ihlalleridir. Sonuçları vahimdir: sağlıkları bozulan insanlar, ciddi zarar gören aile üyeleri, geçim kaynaklarının yok edilmesi ve en önemlisi de işçilerine sindirilmeleri oluyor.

Bu yılki toplantıya üç ana konu damgasını vurdu: şirket sınırlarını aşan dayanışmanın etkin bir şekilde geliştirilmesi ihtiyacı, faşizm döneminin çalışma yasalarının hala etkili olması ve çalışma dünyasında güvence altına alınmış hakların savunulması.

DGB Kuzey Baden Başkanı Lars Treusch yaptığı konuşmada, sendika çatı örgütünün, işyeri temsilciliğine yönelik saldırılara daha güçlü bir şekilde harekete geçmesi gerektiğinin farkında olduğunu vurguladı.

IG Metall Mannheim ikinci başkanı Daniel Warkocz ise konuşmasında, şirketlerin, işyeri temsilciliklerinin kurulmasını hangi yöntemlerle engellemeye çalıştıklarına dair somut örnekler verdi.

Uluslararası alanda tanınan yazar Günter Wallraff, konferansa video ile aktarılan açılış konuşmasında şunları söyledi: “Şirketler yasadışı eylemlerini hasıraltı etmesini çok iyi biliyorlar. Sendikalar, BDA (Alman İşverenleri Birliği) Başkanı Rainer Dulger ve kardeşine ait olan ProMinent’te BR’ye karşı devam eden zorbalığa karşı daha tutarlı bir şekilde mücadele etmeliler.”

Daha sonra düzenlenen panelde Kuzey Hessen’den aktif işyeri temsilcileri ve sendika temsilcileri, izleyicilere deneyimlerini aktardılar. Baskılara boyun eğmeyip, değişik yol ve yöntemler geliştirip mücadele edilebileceğini sundukları raporlarla ortaya koyan aktivisteler tüm katılımcılara cesaret verdiler. Temsilciler, iyi düşünülmüş, akıllıca eylemlerin dayanışmayı şirket düzeyinin ötesinde nasıl etkili kılabileceğini gösterdiler.

İş hukuku uzmanı Avukat Klaus-Dieter Freund, sağlam temellere dayanan sunumunda, aktif işyeri temsilcilerine yönelik „şüphe üzerine işten atmaların, faşizm döneminden kalma adaletsizliğinin devam eden bir bileşeni” olarak şiddetle eleştirdi.

Alexander Mohrlang (IG Metall, Genel Merkez Politik Sekreteri) Grünheide’deki Tesla fabrikasındaki tüyler ürpertici koşulları canlı bir şekilde anlattı. Multimilyarder ve sendika düşmanı Musk’ın yönetimi, IG Metall’in işçilerin çıkarlarını savunmaya yönelik kararlı girişimlerine karşı yasadışı yollara başvurmaktadır.

Konferansın karar metninde, federal hükümete, “işyeri temsilciliği seçimlerinin ve işyeri temsilciliği faaliyetlerinin engellenmesinin resmi bir suç” olarak ilan edilmesi ve böylece bu tür suçların suç duyurusunda bulunulmaksızın resen kovuşturulması çağrısında bulunuldu. Karar metninde, “Ayrıca bu tür davaları soruşturabilecek uzman savcılıkların kurulmasını talep ediyoruz! Son olarak ve hepsinden önemlisi, faşizm döneminden kalma yasalar nedeniyle uygulanan ‘şüphe üzerine işten çıkarmaların’ yasadışı ilan edilmesini talep ediyoruz. Bunlar Anayasa’nın 12 (1) ve 20 (3) maddelerini ihlal etmektedir” denildi.

“BR im Visier” başlıklı konferansın on birincisini 12 Ekim 2024 tarihinde Mannheim’da düzenleme kararı alındı.

Close