Written by 13:04 ÇALIŞMA YAŞAMI

Dayanışmayla sınırları aşacağız

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Alman Gıda İşçileri Sendikası (NGG) Yürütme Kurulu ile Neuss’da görüştü. Gıda-İş ve NGG arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uluslararası alanda faaliyet gösteren gıda tekellerinin işçi düşmanı tutumlarına karşı daha ileri düzeyde ortak çalışma konusunda da iki sendika başkanı anlaştı,

SERDAR DERVENTLI

Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan, Alman Gıda İşçileri Sendikası NGG ile görüşmek üzere Almanya’ya geldi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin (NRW) Neuss şehrinde gerçekleşen görüşmede NGG Genel Başkanı Guido Zeitler’in yanı sıra sendikanın başkanvekilleri Claudia Tiedge ve Freddy Adjan, NGG, NRW Eyalet Başkanı Mohamed Boudih ve NGG Dortmund Şube Başkanı Manfred Sträter hazır bulundular.

ULUSLARARASI TEKELLER İŞÇİ HAKLARINA SAYGI GÖSTERMİYORLAR

Görüşmede her iki ülkedeki ekonomik ve politik durumu değerlendiren sendikacılar, son yıllarda elde edilen birçok başarıya karşın mücadelenin zorlukları üzerinde durdular. Taşeronlaştırma, kiralık işçi çalıştırılması, değişik yol ve yöntemlerle ücretlerin düşürülmeye çalışılması gibi sorunların sürekli gündemde kaldığına dikkat çeken Aslan ve Zeitler, bu yöntemlerin tek tek ülkelerle sınırlı olmadığını belirttiler. Özellikle uluslararası faaliyet gösteren tekellerin işçi haklarına saygı göstermedikleri, sendikal örgütlenmelerin değişik yol ve yöntemlerle engellemeye çalıştıklarını vurguladılar.

Danone, Cargill, Coca Cola ve Philip Morris vb gıda sektöründe faaliyet gösteren tekellerde ortak çalışmanın, karşılıklı destek ve dayanışma içinde olmanın önemine dikkat çeken Aslan ve Zeitler, önümüzdeki dönem iki sendika arasındaki bilgi alışverişini güçlendirme konusunda görüş birliğine vardılar.

REKABET DEĞİL ORTAK MÜCADELE BİZİ İLERLETİR

Gıda İş sendikası olarak işçiler arasında olduğu gibi sendikalar arasında da rekabete karşı olduklarını vurgulayan Aslan, “Nasıl sendikamız işçiler arası rekabete son vermek için aynı fabrikada, aynı işkolundaki tüm işçileri kapsayan mücadeleleri örgütleyip toplu iş sözleşmeleri imzalamaya çalışıyorsa sendikalar arası rekabete de son vermek için sendikalar arası ortak çalışmadan, dayanışmadan yana tutumunu sürdürüyor” dedi.

Gıda İş sendikası olarak aynı işkolunda faaliyet gösteren sendikaları rakip olarak görmediklerini söyleyen Aslan, “Eğer amacımız işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek, daha fazla hakka sahip olmalarını sağlamaksa o zaman bu konuda tüm sendikaların samimi olmaları gerekiyor, sendikal rekabet değil ortak mücadele bizi ilerletir” dedi.

DAYANIŞMA LAFTA DEĞİL SOMUT OLACAK

Gıda İş sendikasının bu tutumunu takdir ettiklerini söyleyen NGG Genel Başkanı Guido Zeitler, “TARİŞ’te verdiğiniz örgütlenme mücadelesinin yanı sıra direnişteki Cargill işçilerine verdiğiniz desteği yakından takip ediyoruz ve bunu örnek bir tutum olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Türkiye’de gıda sanayinde çalışan işçilerin örgütlenme ve hak alma mücadelelerini desteklediklerini söyleyen Zeitler, “Dayanışmamız lafta kalmamalı somut olmalı. Örneğin Philip Morris gibi uluslararası bir tekelde sendikal örgütlenmenin kurulması sadece sizin sorununuz değil aynı zamanda bizim de sorunumuzdur” dedi.

Zeitler, dayanışmayı somut kılmak için diğer ülkelerdeki işyeri ve sendika temsilcileriyle Türkiye’deki işyeri ve sendika temsilcileriyle dolaysız ilişki kurulması için çaba harcayacakları söyledi.

Alman meslektaşını Türkiye’ye davet eden Aslan, “NGG’nin bu tutum Türkiye’deki işçiler için moral kaynağı olacağı gibi enternasyonal dayanışmanın da güzel bir örneği olacaktır” dedi.


NGG

Kısa adı NGG olan sendika Almanya’nın en eski ikinci sendikasıdır. “Alman Sigara İşçileri Genel Derneği” (ADCV) adı altında 1865 yılında kurulan sendika 1878 yılında 100 bölgede 8 bin sendikalı işçiyle Almanya’nın en büyük sendikası konumuna geldi. Bu yıl aynı zamanda “Anti Sosyalistler Yasası” olarak anılacak işçi sınıfının örgütlenmesine karşı saldırı yasasının da yürürlüğe girdiği yıldı. Sendikaların yasaklanmasına karşı örgütlenme mücadelesinden vazgeçmeyen sendika, “Seyahat Teşvik Dernekleri” adı altında yeniden ama bu kez gizlice örgütlenmeye başladı. İlk önce (1885) besinler için fıçı üretenler, fırın işçileri ve sigara işçileri ardından değirmen işçileri (1889) örgütlenmeye başladılar. 1890 yılında “Anti Sosyalistler Yasası”nın geri çekilmesine rağmen sendikalar üzerinde baskılar devam etti. Fakat tüm baskılara rağmen sermaye ve hükümeti, işçi hareketinin ve sendikalarının gelişmesine engel olamadılar. 1890 yılında gıda ve otelcilik işkolunda 16 bin emekçi örgütlüyken bu sayı 1913 yılında 142 bini aşmıştı. İşkolunda faaliyet gösteren işçi dernekleri ve sendikalar bu süreç içinde birleşiyorlardı. 1927 yılında iş kolundaki dört sendika birleşerek 150 bin üyeli “Gıda ve İçecek İşçileri Birliği”ni kurdular. Faşizm döneminde yasaklanan sendika 1945 yılında bugünkü adı olan NGG olarak yeniden kuruldu. Mücadeleci bir geleneğe sahip olan NGG, Federal Almanya’da haftalık çalışma sürelerinin 40 saat olması yönünde ilk adımı atan sendika oldu. 1959 yılında NGG’ye bağlı sigara işçileri işkollarında haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini mücadele ederek elde ettiler. 40 saatlik çalışma haftası 1965 yılında basım işkolu ve 1967 yılında ise metal ve ağaç işkollarında elde edildi.

Close