Written by 22:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Demir-Çelikte TİS talepleri belirlendi

6 Eylül Çarşamba günü Duisburg’ta önce TİS müzakere komisyonu üyeleri biraraya geldiler. Dört saat süren oturumun oldukça tartışmalı geçtiği gelen haberler arasında. Tartışmanın ana noktası yüzdelik ücret talebi ne kadar olmalı idi. Ardından büyük TİS Komisyonu üyeleri talepleri belirlemek için biraraya geldiler. Bu toplantının da 3,5 saat sürdüğü belirtildi.

52 irili ufaklı fabrikanın temsil edildiği oturumda bazı komisyon üyeleri fabrikalarında belirlenen talepleri dile getirdiler.

Mannesmann Salzgitter Forschung (Duisburg) yüzde 12,1, TKS Dortmund yüzde 12 (TİS üyeleri bu talebi savunmadıklarını, ama işçilerin bu talebi istediklerini söylüyorlar), Salzgitter yüzde 10, Gießerei Betrieb NRW yüzde 10, Peine yüzde 9,5, Georgsmarienhütte Osnabrück yüzde 9,4, TKS Duisburg yüzde 9, Bremen ArcelorMittal yüzde 9 (Fabrikada yüzde 9-10 belirlendiği halde oturumda sadece yüzde 9 deniliyor), Grobblech yüzde 9 , Tailorblanck NRW yüzde 9, TKS Siegen yüzde 8-9, TKS Bochum yüzde 8,5, Nirosta yüzde 7-8.

Burada dile getirilen talepler elbette müzakere komisyonu oturumunda da dile getiriliyor. Bu yüzden TİS oturumunda başkan Knut Giesler’in „benim bugünkü görevim sizin yüksek olan taleplerinizi aşağıya çekmektir“ dediği söyleniyor.

TARTIŞILMADAN BELİRLENEN TALEP

Bazı TİS üyelerinin taleplerini dile getirmesinden sonra Giesler talepleri tartışmaya sunmadan yüzde 8,5 talebi oylamaya sunuyor. Kabul edenler (bazıları el kaldırıyor), karşı çıkanlar (el kalkmıyor), çekimser olanlar (el kalkmıyor). Böylece yüzde 8,5 gibi bir talebin oybirliği ile kabul gördüğü belirtiliyor.

Bazı komisyon üyelerinin böyle bir oturum ve talep belirleme usulünü ilk defa yaşadıklarını ve bir daha yaşamak istemediklerini, normalinde sunumlardan sonra bir tartışma gerçekleşmesi gerektiğini dile getirerek Knut Giesler’i eleştirdikleri gelen haberler arasında. Asıl tartışma oylamadan sonra gerçekleşiyor. Bunun üzerine Giesler’in bu tutumundan dolayı özür dilediği söyleniyor.

Geçen TİS taleplerini belirlerken de yüzde 8,2 gibi nereden çıktığı belli olmayan komik bir rakam Knut tarafından öne atılmıştı. Şimdi de ‘sizin yüksek taleplerinizi aşağı çekmek benim görevim’ diyerek ve fabrikalardan gelen talepleri tartıştırmadan yüzde 8,5 gibi bir rakam öne sürüp oylamaya geçerek şaibeli talep belirlenmiş oluyor.

ÇEVRİMİÇİ TİS BULUŞMASI

Aynı gün (6 Eylül) akşam üstü çevrimiçi TİS konuşmasında Knut Giesler oturumdan bilgiler vererek talepleri sundu.

Giesler konuşmasında; işçilerin beklentisiyle gerçek arasında büyük bir uçurum var, bir TİS talebinin nasıl belirlendiğini bilmemiz gerekir. Hangi kriterler gözönünde bulunduruluyor: Giesler’e göre genel enflasyon yüzde 6-6,5 dolayında, genel üretkenlik ise dağıtım bileşenleri yüzde 5 dolayında. Talepler her zaman geriye değil öne yöneliktir. İleriye doğru baktığımızda Demir-Çelik sektöründe durum öyle kötü olmasa da, geçen yıl gibi öyle iyi de değil. Onun için yüzde 7-8 gibi bir talep iyi. Ana tartışmanın yüzdelik talep olduğu çok yorucu bir gün olduğunu söyleyen Giesler, artık yorulduğunu belirtti. 4 günlük hafta „basında olumlu karşılandı“. „Medya harikaydı! Tüm basında yer aldık. Çalışma saatlerinin azaltılmasını çelik sektörünün durumunun iyi olduğu zamanda talep edebilirsiniz” diye konuşan Kuzey Ren-Vestfalya IG Metall bölge başkanı ve müzakereci Knut Giesler, çalışma saatlerin kısaltılması talebi konusunda anlaşma sağlanabilirse, bunu diğer sektörler için de bir fırsat olarak görüyor. Enflasyon telafisi ikramiyesi „çözümün bir parçası olacak“ ama taleplerimizin içinde olmayacak.


Belirlenen talepler

12 ay için yüzde 8,5’e karar verildi. 30 yılın en yüksek talebi.

Çıraklara her çıraklık yılına aynı oranda 200 Euro, ya da 5 gün fazla izin

Çalışma saatlerinin tam ücret karşılığı 35 saatten 32 saate düşürülmesi

Yaşlılıkta kısmi emeklilik (ATZ) sözleşmesinin ve İş güvenliği sözleşmesinin (“Beschäftigungssicherungstarifvertrag”) uzatılması

Üye odaklı olarak düşük ücret gruplarının dikkate alınması.

Bir gün sonra 7 Eylül’de bir araya gelen Doğu Almanya Demir-Çelik TİS Komisyonu, batıda belirlenen talepleri olduğu gibi doğu bölgesi için de kararlaştırdı.

18 Eylül günü ise IG Metall Yönetim Kurulu talepler üzerine en son kararı verecek.

İŞVERENLER TALEBİ AÇIKÇA REDDEDİYOR

Ancak işveren tarafı TİS komisyonunun talebini derhal reddetti. “Tam da mümkün olduğu kadar iklim açısından nötr olan çelik üretimine geçiş ve halihazırda mevcut olan „ciddi vasıflı işçi sıkıntısı“ nedeniyle, „çalışma saatlerinin 32 saate tamamen düşürülmesi“, şirketleri „acil olarak ihtiyaç duyulan ek insan gücünden“ mahrum bırakma tehdidi oluşturuyor.” dendi.

Çelik İşverenleri Birliği ayrıca, tam ücret karşılığında çalışma saatlerinin gereken ölçüde azaltılmasının saatlik ücretlerde yüzde 8,6 oranında artış anlamına geleceğini belirterek bu talebi de eleştirdi. “IG Metall’in talep ettiği yüzde 8,5 eklenirse toplam hacim yüzde 17,1 olacaktır. Ancak bu, Alman çelik endüstrisinin performansını aşacak ve sektörün varlığını tehdit edecektir.” açıklaması yapıldı.

İşverenler Birliği’ne yakın Alman Ekonomi Enstitüsü’nün başkanı Hüther, „Die Welt“ gazetesine, çalışma saatlerini azaltmak yerine haftada 42 saatlik düzenli çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bunun servet kaybını ve emeklilik sistemi üzerindeki aşırı baskıyı önlemenin tek yolu olduğunu iddia etti.

Ahşap ve plastik işkolunda TİS fesih bildirimi yapıldı

IG Metall, ahşap ve plastik işkolunda 4 Eylül günü ücret TİS’lerini feshetti. Sendikanın değişik bölgelerdeki toplu pazarlık komisyonları ücret taleplerini 8 Ekim’de karar altına alacaklar. Buda önümüzdeki haftalarda fabrikalarda talep tartışmaları sıcak aşamaya girecek. Bunun ardından, küçük bölgesel farklılıklar olsa da nihai talepler işverenlere gönderilecek.

Şirketlerdeki tartışmalar, kalıcı ve enflasyon yükünü hafifleten bir ücret artışı talebinin öncelikli olduğunu gösteriyor. Bir süre önce IG Metall merkezi tarafından işkolundaki şirketlerde yapılan bir anketle de teyit edilmişti. Ankete katılanların yüzde 63’ü yüzde 8’den fazla bir ücret talebinin ileri sürülmesinden yanalar. Ankete katılanların yüzde 71’i barış döneminin sona ermesinin ardından talepleri için sokaklara çıkmaya hazır olduklarını da beyan ettiler.

ARALIK AYINDA GÖRÜŞMELER

TİS komisyonlarının 8 Ekim’deki kararlarının ardından IG Metall Yönetim Kurulu Ekim ayı sonunda talepleri resmen karara bağlayacak. Aralık ayında ise taraflar ilk kez müzakereler için bir araya gelecek. İşkolundaki barış dönemi 12 Ocak 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra uyarı grevleri mümkün. (YH)

Close