Written by 12:42 HABERLER

DİDF üyesi derneklerin kongreleri devam ediyor

21-23 Şubat tarihlerinde 21. genel kongresini yapmaya hazırlanan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) üyesi derneklerin kongreleri devam ediyor. Berlin, Köln, Bochum, Mannheim ve Hannover’de yapılan kongrelerde emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının zorlaştığına dikkat çekilerek yerli emekçi örgütleri ve inisiyatiflerle ortak mücadelenin büyütülmesi ve dernek çalışmalarının zenginleştirilmesi üzerinde duruldu. Kongrelere katılan birçok yerli örgüt ve inisiyatif temsilcisi de birlikte mücadelenin önemine değindi.


DİDF Berlin: ‘Birlikte güçlüyüz’

Berlin İşçi ve Gençlik Derneği (BİGEDE) 26 Ocak’ta “Birlikte daha güçlüyüz” şiarıyla, kongresini yaptı. 80 kişinin katıldığı kongrede değişik inisiyatif temsilcileri ve DİDF Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avgan konuşmalar yaptılar. Avgan Almanya ve dünyadaki gelişmelere vurgu yaparak, savaş tehlikesinin büyüdüğü, büyük tekeller ve devletler arasındaki rekabetin kızıştığı, buna bağlı olarak da emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının zorlaştığına dikkat çekti. Avgan, dernek üyelerini gelişmeler konusunda daha duyarlı olmaya, dayanışmayı güçlendirmeye çağırdı.

Kongrede “Hastaneler için daha fazla personel“ inisiyatifi adına da bir konuşma yapıldı. Berlin ve Almanya’da sağlık alanında sürdürülen kampanyanın başarılarına dikkat çeken inisiyatif sözcüsü, dernek üyelerini kampanyaya güç vermeye davet etti.

Nieburg işletmesinde İşyeri ve IG Metall Sendika Temsilcisi Mustafa Yeni ise, metal işverenlerinin işçileri bölen tutumlarını eleştirdi. Yeni, önümüzdeki dönem metal sektöründe sürdürülecek toplu sözleşmelerin çok çetin geçeceğini, iş saatlerinin çok önemli bir tartışma konusu olacağını vurguladı.

BVG’de İşyeri ve Ver.di Sendika Temsilcisi Ekin Karaduman da, bu yıl ulaşım sektöründe yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ve talepleri ile ilgili bilgi verdi. Grevin kaçınılmaz olacağını söyleyen Karaduman, dernek üyelerini aktif dayanışmaya çağırdı. Kongreye ayrıca “Deutsche Wohnen & Co Enteignen” inisiyatifi sözcülerinden Michael Prütz de katılarak kısa bir konuşma yaptı. Prütz konut sorunun sınıf sorunu olduğunu ve bu sorunun er ya da geç çözüleceğini söyleyerek, birlikte çalışmanın güçlendirilmesinin önemine değindi.

Kongredeki bir başka konuşmacı olan Eğitim ve Bilim Sendikası’nın (GEW) Friedrichshain/Kreuzberg Başkanı Gökhan Akgün de, Berlin’de eğitim alanında yaşanan sorunlara değindi. Yuvalarda, okullarda çok ciddi sorunların yaşandığına değinen Akgün, velileri bu konuda daha aktif olmaya çağırdı.

Berlin Brandenburg DGB İkinci Başkanı Sonja Staack ise, Almanya’da mücadele rüzgarlarının estiğini ve bu sürecin önümüzdeki dönem devam edeceğini söyledi. Uluslararası dayanışmanın önemine de vurgu yapan Staack, sokakları ırkçılara bırakmayacaklarını belirtti.

Misafirlerin sunumlarından sonra, yönetim kurulu çalışma raporunu sundu ve derneğin gelecek dönem faaliyetleri konusunda düşünce ve öneriler dile getirildi. Kongre yeni yönetim ve denetim kurulu ile merkez kongre delegelerinin seçimiyle sona erdi.


Bochum DİDF 13. Kongresini yaptı

‘İşsizliğe, yoksulluğa, işten atmalara ve ırkçılığa karşı güçlerimizi birleştirelim’ şiarı ile yapılan Bochum Enternasyonal Kültür Merkezi (DİDF Bochum) Kongresine yetmiş kişi katıldı.

Divan seçiminden sonra yönetim kurulu üyeleri değişik konularda sunumlar yaptılar. Ortak yaşam konusu hakkında konuşan Bahar Güngör-Candemir; dernek olarak Bochum’da mücadele içerisinde oluşturulan çok sayıda platformda yer aldıklarını, dernekte çeşitli gruplarla ortak çalışmalar yapıldığı ve derneğin bulunduğu semtteki kurum ve kuruluşlarla sokak şenliği düzenlendiğini belirterek, “Daha çok insanın faaliyete katılmasını sağlamak için daha çok çalışacağız.” dedi.

Dernek çalışmaları konusunda sunum yapan Cabbar Cura da, önümüzdeki dönem komisyonların daha verimli çalıştırılması için herkese görev düştüğünü belirterek üyeler başta olmak üzere tüm duyarlı, geleceğinden kaygı duyan insanların çalışmalara aktif olarak katılması çağrısını yineledi.

İşçilere, kadınlara, gençlere yönelik çalışmalar ve kültürel faaliyetlere daha çok insanın katılması için çalışma biçimlerinin zenginleştirilmesine vurgu yapıldı.

Gençlik çalışmasının zayıflıkları ortaya konarak gelecek dönemin gençlik örgütümüzün daha güçlü hale getirildiği ve daha çok gencin çalışmalara katıldığı bir dönem olacağı sözü verildi.

DİDF Yönetim Kurulu adına kongreye katılan Hüseyin Avgan da bir konuşma yaparak içinden geçilen dönemde DİDF üyesi derneklere daha fazla iş düştüğüne dikkat çekti.

Kongre 7 kişilik yeni yönetim kurulu seçimi ve merkez kongre delegelerinin seçimiyle sona erdi.


Köln’de birlikte mücadele vurgusu

2018’de 40. yılını dolduran Köln Demokratik İşçi Derneği (Köln DİDF), 19 Ocak Pazar günü 27. kongresini yaptı. Derneğin tarihçesinin anlatıldığı film gösteriminden sonra dernek başkanı Çiğdem Ronaesin açılış konuşmasında, içinden geçilen dönemde emekçilerin sosyal alanlarda ve iş dünyasında artan sorunlarının yanı sıra, mücadele olanaklarının da arttığını belirterek, Köln derneğinin bu mücadeleyi daha da güçlendirme çabası içinde olduğunu vurguladı.

Derneğin ortak çalışmalar yürüttüğü kurumlardan misafirler de kongreye katıldılar. Konut inisiyatifinden Karl Heinz Gerigk kongrede yaptığı konuşmasında, Köln’de konut sorunun önemine dikkat çekerek, herkesi 28 Mart günü yapılacak konut eylemine ve hazırlıklarına çağrı yaptı.

Köln Nazi Takibatına Uğrayanlar Birliği (VVN) Başkanı Peter Trinogga ise, günümüzde ırkçılığa karşı mücadelenin ortaklaştırılmasına vurgu yapıp, vergi dairesinin VVN’nin kamu yararına dernek olma statüsünü kaldırma girişimine karşı güçlü bir dayanışmanın ortaya çıktığını anlattı.

Köln Belediye Meclisi Üyesi ve dernek üyesi Jörg Detjen şehir meclisinde konut, sağlık ve ırkçılıkla ilgili yaptıkları çalışmalara değinerek, dernekle ortak çalışmaların kendilerini de güçlendirdiğini söyledi.

DİDF adına bir konuşma yapan Yücel Özdemir de, geride bıraktığımız dönemde dünya ve Almanya’da yoksulluğa, işsizliğe ve ırkçılığa karşı büyük mücadelelerin verildiğini belirterek, önümüzdeki dönemde de mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Özdemir, Türkiye’de Evrensel gazetesine yönelik baskılara karşı da dayanışma çağrısında bulundu.

Dernek yönetim kurulunun çalışma raporunu sunmasının ardından sendika, kadın, gençlik ve kültürel alandaki çalışmalarla daha fazla kişiye ulaşıldığının olumlu örnekleri üzerinden, çalışmaların daha istikrarlı yürütülmesi ve zenginleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Üyelerin çalışma alanlarına ilişkin getirdiği öneriler arasında sendikal çalışmanın daha düzenli hale getirilmesi, çocuk ve yıldızlara yönelik çalışmalara önem verilmesi, şehirdeki koroları bir araya getirmeyi amaçlayan bir korolar festivali dikkati çekti.

Kongrede 7 kişi derneğe üye oldu. 9 kişilik yönetim kurulunun ve federasyon kongre delegelerinin seçiminin ardından, Kazım Saygılı yönetiminde sahne alan Kardelen Kadın Korosu beğeniyle izlendi.


Mannheim DİDF kongresini yaptı

DİDF üyesi Mannheim Demokratik İşçi ve Gençlik Derneği 13. Olağan kongresini 26 Aralık’ta AWO salonunda gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulu ve 21-23 Şubat’ta Frankfurt’ta yapılacak genel kongre delegelerini seçti.
Kongre derneğin iki yıllık çalışmalarını yansıtan bir slayt gösterisiyle başladı. Daha sonra çalışma raporu sunuldu ve derneğin çalışmaları değerlendirildi. Gençler de iki yıllık çalışmalarını değerlendiren bir rapor sundular.
Faaliyet raporunun ele alındığı bölümde, iki yıllık tecrübeden hareketle çalışmaların gelecek dönem nasıl güçlendirilebileceği konusunda kararlar alındı.
Mevcut komisyonları daha işlevsel hale getirilmesi ve özellikle işçilere, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik çalışmaların güçlendirilmesi, gerektiği üzerinde duruldu ve üyeler önerilerini dile getirdi.
Tartışma, değerlendirme ve önerilerin ardından seçimlere geçilerek beş asil iki yedek üyeden oluşan yeni yönetim kurulu ile üç kişilik denetleme kurulu ve üç merkez kongre delegesi seçildi.

Close