Written by 12:40 HABERLER

Frankfurt Gençlik ve Kültür Derneği 25.Kongre’sini yaptı

ZAHİRE YENTÜR

Frankfurt Gençlik ve Kültür Derneği, 18 Şubat pazar günü Titus Forum’da 25. Kongresi’ni yaptı. Federal Parlamento Sol Parti Milletvekili Achim Kessler, IG Metal Sendikası Frankfurt Şube Başkanı Michael Erhardt, Sol Parti Belediye Meclis üyesi Eyüp Yılmaz, IG Metal Göçmenler Bölümü eski sözcüsü Nafiz Özbek ve DİDF adına Yücel Özdemir’in katıldığı kongre, federasyon adına selamlama ile başladı. DİDF Yönetim Kurulu adına konuşan Özdemir, Deniz Yücel’in serbest bırakılmasının ardından Almanya ve Türkiye arasındaki kirli pazarlıkları anlatarak „Silah tekeli Rheinmetall bundan sonra Türkiye’de üretim yapacak. Türkiye Almanya hükümetleri arasındaki gerilim Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında kutuplaşmalara yol açmakta. Bu gerilim aynı zamanda Alman ve Türkiyelilerin birlikte mücadele etmesine, birlikte yaşamasına zarar vermektedir“ dedi.

Federal Parlamento Sol Parti Milletveki Achim Kessler, “1980’den ilk kurulduğu andan itibaren DİDF bizim en sadık müttefikimiz oldu. Günümüzde saldırılar artıyor. İş yaşamı zorlaşıyor, emeklilik neredeyse imkansız hale geldi. Göçmenler, bu zorluklardan en fazla nasibini alan kesim. Bu saldırılara karşı birlikte mücadele etmemiz çok önemli. Bölünme, en çok sağ partilerin işine geliyor. Alman Parlamentosuna sağcı partilerin girmemesi için birlikte mücadele etmemiz gerekmekiyor. Türkiye’de birçok aydın, ilerici, demokrat insan, gazeteci, yazar ve HDP’li milletvekilleri cezaevine girdi. Ve Türkiye’de cezaevlerindeki işkenceyi herkes biliyor. Almanya silah ticaretine ve üretimine son vermelidir. Almanya hükümeti Türkiye’deki gelişmeleri çok iyi biliyor ve ona silah satarak onunla suç ortaklığı yapıyor” dedi.

Sol Parti Belediye Meclis üyesi Eyüp Yılmaz yaptığı konuşmada, “Frankfurt’da her eylem ve mücadelede DİDF’li arkadaşları görüyoruz. Onlara çalışmalarında ve mücadelelerinde başarılar diliyorum. Frankfurt’un en büyük sorunu, şehircilik anlayışı ve konut sorunudur. Ev kiraları sürekli yükselirken, yeni sosyal konutlar yapılmamaktadır. Belediyelerin alanlarına özel girişimciler el koyarak oralara lüks villalar, konutlar ve oteller yaptılar. Dar gelirli insanlar sürekli zor duruma düşürülmektedir. Kamu alanlarının özel sektöre verilmesi haksızlığına karşı ancak birlikte mücade edersek başarıya ulaşabiliriz“söyledi.

IG Metal adına konuşan Erhardt da, Frankfurt Gençlik ve Kültür Derneğinin 25. Kongresi’ni selamladıktan sonra özellikle DİDF’li gençlerle sendikanın olumlu çalışmalarından söz etti. Konuşmasına “Almanya genelinde üyelerimizin yüzde 12’sinin AfD’ye oy vermiş olması bizim için anlaşılması zor ama üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Son yaptığımız 24 saatlik uyarı grevlerine her ulus ve kökenden işçi katılarak destek verdi. İşçilerin birliği ve mücadelesi Almanya’da ve Avrupa’da ırkçı, sağcı gelişmelerin önüne set çekecektir. Bu nedenle DİDF ile olan işbirliğimizi çok önemsiyorum. DİDF’le ortak amaçlarımızdan birisi de barıştır. DİDF Gençlik ile birlikte bu konuda iyi çalışmalar yapıyoruz. 1970’li yıllarda Alman Barış Hareketin’de sendikalar yer almazdı. Şimdi sendikalar açıkça barış hareketinin bir parçası olmaları gerektiğinin farkına vardılar. Dünyada ve özellikle Ortadoğu’da savaşlar artıyor. Erdoğan’ın Afrin’deki ilerleyişini Alman yapımı panzerlerle yapıyor olmasını biz sendikacılar olarak kınıyoruz. Barış, hemen şimdi diyoruz. Aynı şekilde Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını sevinçle karşılarken, diğer aydın ve gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Uluslararası dayanışma çok önemlidir. Mücadele ettiğimiz amaçlar ortak olduğu sürece birlikte mücadele etmemiz de çok önemlidir“ dedi.

IG Metal Göçmenler eski sözcüsü Nafiz Özbeğin Kongre’yi selamlamasının ardından Frankfurt Gençlik ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu ve Gençlik Komisyonu, faaliyet ve çalışma raporlarını kongreye sundu. Faaliyet ve çalışma raporlarının üzerinde yapılan tartışmaların ardından Mali Rapor okundu ve aklandı.

Yeni dönem yönetim kuruluna yedi asil üye seçildi. DİDF merkezi kongreye gidecek delegelerin seçiminden sonra öneriler bölümünde üyelerin kararıyla Medya Grubu, Yıldızlar Grubu ve Kültür Grubu olmak üzere üç çalışma grubu kuruldu ve kongreye katılanlar kendilerini gruplara önerdiler. GKB Frankfurt Koro dinletisinden sonra Kongre bitirdi.

Close