Written by 11:37 HABERLER

Gençliğin gelecek güvencesi yok

Yeni OECD araştırmasına göre Almanya’da meslek eğitimi almayan gençlerin sayısı keskin bir şekilde arttı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD), “Bir Bakışta Eğitim” raporu yayınlandı. OECD her yıl 38 üye ülkesinin ve diğer sözde ortak ülkelerin eğitim sistemlerini ve harcamalarını karşılaştırıyor. Mevcut anket, Almanya’da mesleki yeterliliğe sahip olmayan kişilerin sayısının son yıllarda önemli ölçüde arttığını gösteriyor. OECD’ye göre 2015 yılında 25-34 yaş arası kişilerin yüzde 51’i mesleki eğitim alırken, 2022’de bu oran yalnızca yüzde 38’di. Bu yaş grubunda mesleki vasfı veya lise diploması olmayan kişilerin sayısı aynı dönemde yüzde 13’ten yüzde 16’ya yükseldi.
Öte yandan 25-34 yaş arası üniversite ve benzeri yüksek eğitime sahip gençlerin oranı da yüzde 37,5’e yükseldi. Sonuç olarak raporda bu gelişme “eğitim kutuplaşması” olarak adlandırılıyor. Araştırmaya göre Federal Almanya, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci başına yaklaşık 14.700 euro harcıyor. Bu, yaklaşık 11.800 euro olan OECD ortalamasından çok daha fazla, ancak ekonomik oran açısından daha az: 5,1 yerine yüzde 4,6. Bunun yaklaşık yüzde biri ortaöğretim 2 devresinde, yani lise düzeyinde ve mesleki eğitimde.
OECD raporu ayrıca NEET olarak adlandırılan grubu (“Eğitimde, istihdamda veya öğretimde olmayan”) özel bir olgu olarak tanımlamakta. Bunlar okula veya üniversiteye gitmeyen, herhangi bir eğitim almayan, staj yapmayan veya düzenli olarak ücretli bir işi olmayan genç yetişkinler. Almanya’da 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 8,6’sı NEET olarak değerlendiriliyor. Bu yaş grubunun yüzde 9,7’sinin 2021’de bu kategoriye girmişti, bu nedenle hafif bir düşüş söz konusu.
Bu terim sadece iş bulamayanları değil aynı zamanda aktif olarak iş aramayanları da kapsamakta. Raporda, çeşitli bilimsel çalışmalara atıfta bulunularak şöyle belirtiliyor: „NEET grubuna dahil olan gençler, yalnızca anlık öğrenme ve istihdam fırsatlarını kaçırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli etkilerden de zarar görüyor.“ NEET statüsü,  “düşük istihdam oranları” ve “düşük kazanılan gelir”, kötü ruh sağlığı ve “sosyal dışlanma” gibi bağlantılara sahip.
Almanya’da okullardaki durum da kötü. Öğretmenlerin yükü fazla, öğrencilerden beklenti fazla ve eğitim sistemi zengin ve yoksul arasındaki uçurumun bir göstergesi. Yoksul ve eğitim düzeyi düşük ailelerin çocuklarının başarılı olma şansı çok düşük. Ayrıca bu öğretim yılında ülke çapında halihazırda yaklaşık 14.500 öğretmen açığı var. Binlerce ders kariyer değiştirenler, öğrenciler veya emeklilikten dönen öğretmenler tarafından dolduruluyor.

Close