Written by 08:30 ÇALIŞMA YAŞAMI

Gıda emekçileri mücadeleyle kazandı

Sevinç Sönmez

Et endüstrisinde 2024 yılına kadar 10,80 euro dan aşamalı olarak 12,30 euroya artacak asgari ücret üzerine anlaşmaya varıldı. NGG sendikası ikinci başkanı Adjan, grevler ve eylemlerin eşlik ettiği TİS sürecinin dördüncü turunda varılan anlaşmanın, et tekellerinin ücret dampingine de bir sınırlama getireceğini söyledi.

Gıda Endüstrisi Birliği (VdEW) ile Gıda, Otel ve Lokanta çalışanları sendikası (NGG) arasında aylardır süren ve 160.000 emekçiyi kapsayan TİS müzakerelerinin dördüncü turunda anlaşmaya varıldı. Müzakere sürecinde mezbaha ve et işletmelerinde çalışan on binlerce emekçi grev ve eylemlerle işverenler üzerinde baskı kurmuş ve sendikanın taleplerinin işverenler tarafından kabul edilmesi için mücadele etmişti. İşverenler ise, mezbahalar ve et işletmelerinde özellikle pandemi sürecinde kamuoyunun gündeminden düşmeyen salgın, kötü çalışma koşulları ve düşük ücretlere rağmen ilk üç turda sendikanın taleplerini reddetmiş ve gerçeklikten uzak olarak nitelendirmişlerdi.

Almanya genelinde mevcut asgari ücret 2021’in başından bu yana 9,50 euro düzeyinde ve temmuz 2022’ye dek 10,45 euro olarak artacak. Et endüstrisinde imzalanan toplu sözleşme uyarınca ise asgari ücret Ağustos 2021’den itibaren en az 10,80 euro düzeyinde olacak, Ocak 2022’den itibaren aşamalı olarak 11 euro, Aralık 2022’den itibaren 11,50 euro ve Aralık 2023 ten itibaren ise 12,30 euro olacak. Ayrıca, iş güvenliği kontrol yasası doğrultusunda artık et işleme bölümlerinde sınırlı sayıda çalıştırılması mümkün olan kiralık işçilere yönelik düzenleme de sözleşme kapsamına alındı. Yeni toplu iş sözleşmesi Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından genel bağlayıcı olarak ilan edildiği andan itibaren yürürlüğe girecek ve 30 Kasım 2024 yılına dek geçerli olacak.

Et endüstrisinde hakim olan kötü çalışma ve barınma koşulları ve düşük ücretlerden dolayı bu senenin başından bu yana yürürlükte olan iş güvenliği kontrol yasası kesim ve et parçalama bölümlerinde güvencesiz iş sözleşmeleri ve kiralık işçi çalıştırmak yasak. İstisnaların olduğu et işleme bölümlerinde ise işverenler 1 Nisan’dan itibaren bir TİS olmadığı takdirde kiralık işçi çalıştıramayacaklar. Aksi takdirde 500 bin euroya kadar idari cezalar ödemek zorunda kalacaklar. NGG sendikası işverenlerle bu doğrultuda da ek bir ‚asgari çalışma koşulları toplu iş sözleşmesi’ düzenlenmesi için anlaştı. Bu sözleşmede ise tüm branşı kapsayan mesai ve izin süreleri ve ek ödemeler gibi asgari düzenlemeler yapılacak ve bu sözleşmenin de bakanlık tarafından genel bağlayıcı ilan edilmesi talep edilecek.

NGG NE TALEP ETMİŞTİ?

NGG sendikası derhal kesim ve salam, sucuk ve tavuk işleminde çalışanlara saat başına 12,50 Euro asgari ücret ödenmesini, kısa bir işi öğrenme süresinin ardından asgari ücretin 14,00 euroya çıkarılmasını ve kalifiye elemanlar için ise saat başına 17 euro asgari ücret talep etmişti. Sendikanın talepleri arasında ek bir toplu sözleşme ile çalışma saatleri, çalışma süresi hesapları, ikramiyeler ve izin süreleri gibi asgari çalışma koşullarının düzenlenmesi ve her iki TİS’nin de Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından federal düzeyde genel bağlayıcı olarak ilan edilmesi, herhangi bir işverenin TİS’lere tabi olup olmamasından bağımsız olarak sektörde çalışan tüm çalışanları doğrudan ve zorunlu olarak kapsaması yer alıyordu.

Gıda Endüstrisi Birliği VdEW, üzerinde anlaşmaya varılan sözleşmenin işverenler için 2,5 yıl içerisinde yüzde 30 maliyet artışı anlamına geldiğini ve Yılda 49 Milyar euro ciro yapan branşın sınırlarına dayandığını ileri sürdü.

NGG sendikası ikinci başkanı Freddy Adjan ise yaptığı açıklamada, sektörde hala çok ağır çalışma koşullarına rağmen ücretlerin düşük olduğunu ve mücadelenin devam edeceğini açıkladı. Adjan ayrıca, iş güvenliği kontrol yasası kapsamında güvencesiz iş sözleşmelerinin yasaklanmasından sonra tüm branşı kapsayan bu asgari ücret sözleşmesinin imzalanmasının et sektöründe daha iyi çalışma koşulları doğrultusunda kazanılan ikinci önemli adım olduğunu söyledi. (Foto: Pixabay)

Close