Written by 15:56 HABERLER

Göçmen nüfus oranı yüzde 23’e ulaştı

2021 yılında Almanya’da 1950’den bu yana göç etmiş 14,2 milyon kişi yaşıyordu. Federal İstatistik Dairesi (DESTATIS) tarafından 2 Mart’ta yapılan açıklamada mikro nüfus sayımına atıfta bulunuldu. Buna göre göçmenlerin nüfus içindeki oranı yüzde 17,3. 4,7 milyon kişi de (yüzde 5,7) doğrudan göçmenlerin soyundan geliyor. Bu kişilerin kendileri Almanya’da doğmuş, ancak her iki ebeveyn de 1950’den beri Almanya’ya göç etmiştir. Böylece 1950’den bu yana göç geçmişi olan kişilerin oranı yüzde 23’e ulaştı. Buna ek olarak, Almanya’da doğan 3,7 milyon kişinin (yüzde 4,5) ebeveynlerinden biri 1950’den sonra Almanya’ya göç etmiş.

Avrupa istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göreyse Almanya, 2021 yılında AB’deki göçmenlerin oranı bakımından 27 üye devlet arasında yedinci sırada yer alıyor. En yüksek gözmen oranı, her biri yaklaşık yüzde 22 ile Malta, Kıbrıs ve İsveç’teydi. En düşük göçmen oranına sahip ülkeler ise her biri yüzde birden az olan Bulgaristan, Romanya ve Polonya oldu. AB ortalaması ise yüzde 10,6. DESTATIS açıklamasında bu sonuçların 2021 yılına ait olduğunu, bu nedenle Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle yaşanan göçün nüfus gelişimi üzerindeki etkilerinin henüz istatistiklere yansıtılmadığı vurguladı.

DESTATIS ilk kez göçmenler (birinci kuşak) ve onların doğrudan soyundan gelenleri (ikinci kuşak) “göç geçmişi” kavramına dayalı olarak bu tür rakamlar yayınladı. Bu kavram, Federal Hükümet’in 2021’de entegrasyon kapasitesinin çerçeve koşullarına ilişkin uzman komisyonu tarafından önerilmişti. Bu tanıma göre, kendileri ya da ebeveynlerinin her ikisi de 1950’den bu yana Almanya’nın bugünkü topraklarına göç etmiş olan kişiler bir göç geçmişine sahiptir. Uzman komisyonun tavsiyesine göre, 1950’den bu yana göç eden tek bir ebeveyne sahip olan kişiler, göç geçmişi olan nüfusun bir parçası olarak sayılmamıştır.

Tavsiye kararının gerekçesi, yeni kavramın „göç kökenli“ kavramına kıyasla analitik açıdan daha net olmasıydı. Yeni kavram sadece göç deneyimi kriterine atıfta bulunuyor ve bunu vatandaşlıkla karıştırmıyordu. Ayrıca buna göre yeni kavram daha az karmaşık ve uluslararası alanda daha fazla karşılaştırılabilir. Göçmen kavramındaki farklılıkları şeffaflaştırmak ve yayım serisinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, önceki göç geçmişi kavramı DESTATIS tarafından şimdilik paralel olarak yayınlanmaya devam edecek. Mikro nüfus sayımı, Almanya’daki nüfusun yaklaşık yüzde biri ile her yıl görüşülen bir örneklem araştırmasıdır. Tüm veriler, katılımcıların kendi beyanlarına dayanmaktadır. Sonuçlar, toplu konutlardaki nüfusu değil, birincil ikametgahı olan özel hanelerdeki nüfusu ifade etmektedir. (YH)

Close