Written by 14:54 HABERLER

Hamburg festivallere hazırlanıyor

DİDF (Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu) üyesi dernekler, Almanya’nın birçok kentinde yerli ve göçmenler arasındaki ortak yaşamı güçlendirmek amacıyla semt festivalleri yapıyorlar. Bunlar arasında dikkati çeken kentlerden biri de Hamburg. DİDF Yönetim Kurulu üyesi ve Hamburg DİDF başkanı Dilan Baran önümüzdeki günlerde Altona, Wilhelmsburg ve Barmberk semtlerinde gerçekleştirecekleri festivallerle ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Semt festivallerine ne zaman ve neden yapamaya başladınız?

Hamburg DİDF olarak 40 yıldır ırkçılığa, ayrımcılığa, savaşa, sosyal hakların gaspına karşı işçi ve emekçilerin ortak yaşamını ve mücadelesini güçlendirmek için başta semtler olmak üzere işyeri, okullar ve hayatın her alanında olanaklarımız ölçüsünde çaba sarf ediyoruz. Hamburg’ta semt şenliklerinin ilki 2013 yılında Altona Kemal Altun Platz ‘da yapıldı. Yaşadığımız ve çalışma yaptığımız festivallerde, kentlerde bizim dışımızda da buralarda bu sorunlara karşı çalışma yapan bir çok inisiyatif, kurum kuruluş, sendika, parti ve birlik var. Bunlar kentteki veya semtte yaşanan çevre, kira, konut, işsizlik, silahlanmaya ve savaşa karşı, sağlık, eğitim, kültür ve sanat sorunlarıyla ilgileniyor. Bu sorunlar buralarda yaşayan Türkiye kökenli biz göçmenlerin de sorunlarıdır. Semt festivallerimizin konuları ve gündemleri de bunlardan oluşuyor. Altona ile başlayan semt şenliklerimize geçen yıl uzun süredir çalışma yaptığımız Barmbek semtini eklemiştik. Bu yıl ise biri de Wilhelmsburg olmak üzere üç tane semt festivali yapılacak. Altona 9 Haziran, Wilhelmsburg 24 Haziran ve 25 Agustos’da Barmbek-Dulsberg semt şenlikleri olacak.

Bu semtleri seçmemiz tesadüf değil, uzun yıllardır bu semtlerde çalışma yapıyoruz semt sakinleri ile çeşitli nedenlerle yüz yüze geldik. Örnek verecek olursak Altona’da kentsel dönüşüm ve konut sorunu, Barmbekte ırkçılığa karşı mücadele, Wilhelmsburg’da yoksulluk ve sosyal sorunlar öne çıktı. Yine kimi zaman Almanya seçimleri, kimi zaman Türkiye ile ilgili sorunların yaratığı kutuplaşmaya karşı yaptığımız çalışmalar da bu semtlerdeki çalışmamızın gündemleri oluyor.

Bazen bir semtte herhangi bir fabrikada işten atılma veya hak gasplarına karşı işçilerin mücadelesini desteklemek için de attığımız adımlar oldu. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum ki, onlarca yıldır yaptığımız çalışmaların birikim ve kazanımları üzerinden bugün bu adımı atabiliyoruz. Bu festivallerde DİDF olarak semtimizde konut ve kira sorunundan, hastane ve KITA’lara daha fazla personel alınması, çevre sorunlarını işlemeyi planlıyoruz. Tabii, kültür sanat çalışmalarımızı da bu yıl semt sakinleriyle paylaşmayı ve daha yaşanır bir Altona, Barmbek, Wilhelmsburg ve Hamburg için birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak istiyoruz.

Peki bu festivallerin organizasyonu zor olmadı mı?

İlk festivalin yapıldığı 2013 yılında daha önce bir tecrübemiz yoktu, günlerce veya aylarca tartışıldı. Bu festivallerin büyük maddi giderleri var. İzin almadan tutun da, organizenin başka birçok ayrıntısında, olayı, o güne kadar yaptığımız çalışmalardan biraz daha farklı ele almanın gerekliliği ortaya çıkmıştı. Başta semt sakinlerini, esnafını ve semtin sorunları ile ilgilenen kurumları nasıl dahil edileceğine kafa yoruldu. Öncelikle bu kurumlar ziyaret edildi, bir araya gelindi, görüş alışverişinde bulunuldu. Esnaf ziyaret edildi destek istendi. Ulaşabildiğimiz semt sakinleri ile hedeflerimizi paylaştık. Ve bu çabalar sonucunda ‘artık bunu başarabiliriz’ deyip, ilk festivali gerçekleştirdik.

Altona’da artık geleneksel hale gelen sokak festivalimizin bu yıl 9 Haziran da dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Artık bu alanda önemli birikim ve tercübelere sahibiz. Altona’da edindiğimiz tercübelerle diğer semtlerde adımlar atabildik. Her semtin potansiyel ve dinamikleri sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı farklı. Bunları dikkate alarak semt şenliklerimizin kendi içinde özgünlükleri oluyor. Örneğin Altona’da katılımın yoğunluğunu Türkiye kökenli emekçiler oluştururken, Barmbek’te Alman ve değişik uluslardan emekçilerin yoğun katılımı oluyor.

Bu festivalleri aslında sadece tek güne ve sahne programına sıkıştırmıyoruz. Festival günü, aslında yıl boyunca o semtlerde yaptığımız çalışmaların bir finali oluyor aslında.

Bu fesvivallerin çalışmanıza ne gibi katkıları oldu?

Hamburg büyük bir metropol, emek ve sermaye çelişkisinin keskin olduğu, mücadele dinamiklerinin canlı olduğu bir kent. Öte yandan kültür sant aktiviteleri açısından da önemli bir merkez. Ancak bu kültür sanat etkinliklerinin ticari ve elit bir karakter taşıdığı da bir gerçek. Her geçen gün büyüyen yoksullaşmayı dikkate alırsak emekçiler sosyal kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Festivalimiz ticari kaygılar gütmediği gibi, semt sakinleri olarak bizlerin gönüllü çabasıyla yapılıyor. Bu yüzden daha güzel bir festival için bütün semt sakinlerinin öneri ve katkılarına ihtiyacımız var. Festivallere ilginin yoğun olması ise bu alandaki ihtiyacı bize gösteriyor.

Eğer festivallerde vermeyi amaçladığımız ortak yaşam mesajını semt halkına ulaştırabiliyorsak bu en büyük kazanımdır. Dernğimiz bunu kendine dert edinen tek Türkiyeli örgüt durumunda. Festivaller, kendimize olan güvenimizi daha da arttırdı. Birçok kurum ve örgütü bir araraya getirebileceğimizi, halkın ihtiyaçları konusunda birlikte bir şeyle r yapabileceğimizi gördük.

Semt şenlikleri ile birlikte daha fazla üye ve çevremiz bu çalışmalarda yer alıyor, çaba sarfediyor. Farklı uluslardan daha geniş emekçi kesimlerle buluşabiliyoruz. Az da olsa bunların bir kısmı derneğimize üye oluyor. İlişkilerimiz gelişiyor. Yaşadığımız semtin tarihini, kültürünü daha yakından tanıma ve Türkiyelilere tanıtma fırsatlarımız oldu.

Bu arada DİDF Hamburg olarak kentimizde düzenlenen bir çok büyük festivallere katılıyoruz. Sadece kendi düzenlediklerimiz ile yetinmiyoruz. Bu festivallerde farklı kültürlerden öğreniyoruz o festivallere de katkı sunuyoruz. Bu da bir çok çevre ve kesim tarafından sempati ile karşılanıyor. Bu festivallerimizde semtin yerel sanatçıları ve kültür insanları yer alıyor. Yani dernek olarak onlara da yeteneklerini çalışmalarını sunabilecekleri bir ortam sunabiliyoruz. (YH)


Festivallerimizde de her yaştan semt sakinine yönelik olarak müzik, dans vd. kültürel aktivitelerimizin yanı sıra yiyecek-içecek standları, çocuklara yönelik etkinlikler olacak…

Altona, Wilhelmsburg ve Barmbek semtlerinde oturan emekçiler başta olmak üzere Hamburg‘luları ortak yaşam festivallerimize katılmaya, katkı sunmaya ve birlikte paylaşmaya davet ediyorum.

Close