Written by 15:23 HABERLER

Hamburg Uluslararası Gençlik Derneği’nin genel kurulu yapıldı

Hanna Lubcke / HAMBURG

5 Kasım’da, Hamburg Uluslararası Gençlik Derneği’nin genel kurulu için yaklaşık 150 genç bir araya geldi. Genel Kurul’da gençler, toplumsal gelişmeleri ve şimdiye kadar yürüttükleri çalışmaları değerlendirerek, geniş gençlik kesimlerinin sorun ve taleplerini konu alan faaliyetlerini daha da büyütmek için çeşitli kararlar aldılar.

„GENÇLER İÇİN 100 MİLYAR“

Genel kurul toplantısının tamamı, IJV (Hamburg Uluslararası Gençlik Derneği) ve DIDF Jugend’ın mevcut kampanyasının sloganı altında gerçekleşti: „Gençler için 100 milyar“. Toplantının ilk bölümü olan ortak siyasi değerlendirme de kampanyanın temalarına dayanıyordu. Küresel güç mücadeleleri ve savaşları, krizlerin gelişimi, silahlanmadaki artış, işçi sınıfının yoksullaşması ve bunun sonucunda gençlerin beklentilerinin azalması somut örnekler ve mücadelelerle anlatıldı. Çalışma hayatından, okullardan ve üniversiteden çalışma raporları, örneğin sosyal mesleklerde çalışan ve işçilerin her gün yoksullaştığını gören, gençler tarafından sunuldu. Okullarda Bundeswehr’in reklamı veya artan krizle birlikte mali baskı nedeniyle korkular da dile getirildi. Kongreye katılan çok sayıda yeni genç vardı ama onlar da kısa sürede tartışmalara katıldılar ve  bakış açısı genişledi.

HER YERDE ÖRGÜTLENMEK

Özellikle yazın yapılan uluslararası, anti-faşist gençlik kampı, IJV Hamburg’un çalışmalarına büyük bir motivasyon ve ivme kazandırdı. Bu nedenle toplantıya kadar geçen sürede bu motivasyonun bireysel alanlarda somut çalışmaya dönüştürülmesi söz konusuydu. Hamburg’daki IJV’nin çeşitli semtlerdeki gruplarının yanı sıra Hamburg Üniversitesi’nde öğrenci grupları var. Kamptan sonra tüm bu gruplara yeni üyeler katıldı ve sonraki adımların ne olması gerektiği hep birlikte tartışıldı. Konferansa hazırlanmak sadece raporların hazırlanmasından ibaret değildi, daha çok konferans çalışmaları değerlendirme ve yeni adımlar atma fırsatıydı. Bu çalışmaların şehrin diğer bölgelerinde festivaller ve diğer kültürel etkinlikler şeklinde devam etmesini de kapsamaktaydı. Birim çalışmaları için de hedefler belirlendi: Hamburg Üniversitesi’ndeki öğrenciler, daha çok kendi bölümlerine odaklanan ve kampanya konularında konuya özel etkinlikler içeren dönem planlarını sundular. Öğrenciler, özellikle çevre sorunu ve kampanya ( Gençlere 1 Milyar) konularına odaklanarak, okullarında kendilerini daha fazla organize etme ve burada öğrenci topluluğu içinde siyasi tartışmaları teşvik etme planlarını sundular. Özellikle çıraklar ve genç işçiler için daha yüksek ücretler ve daha iyi çalışma koşulları için verilen mücadelelerin güçlendirilmesi de bir başka önemli hedef olarak belirlendi. Ayrıca, IJV ve DIDF gençliği tarafından ilk kez bu yaz düzenlenen savaşa ve yeniden silahlanmaya karşı gençlik festivalinin her yıl düzenlenmesi ve kültürel çalışmaların bir çalışma grubu tarafından pekiştirilmesi kararlaştırıldı.

HER YERDE SES ÇIKARMAK

Bir diğer önemli tartışma konusu da siyasi taleplerin gençler arasında yaygınlaştırılmasıydı. Buradaki en önemli araç Uluslararası Gençlik Derneği’nin dergisi. Hamburg’da protestolarda ve etkinliklerde yaygın bir şekilde dağıtılan ve taban gruplarında siyasi tartışmaları yürütmek ve değerlendirmek için kullanılan derginin nasıl daha etkin hazırlanacağı ve çıkarılacağı tartışıldı. Aynı zamanda, abonelerin dışında derginin elden satışını artırma ve daha geniş gençlik kesimlerine hitap eden bir içerik kazanması hedefleri kondu. Ayrıca şehir için yeni bir abonelik hedefi belirlendi. Özellikle yukarıdan gelen saldırıların arttığı zamanlarda, çalışan ve eğitim gören gençlerin taleplerinin nerede olursa olsun yayılması, desteklenmesi ve yeni yerlere taşınmasının önemi vurgulandı.

Derginin yanı sıra sosyal medya da kitle ilişkilerini geliştirmenin önemli bir parçası. Bu alanda Hamburg’daki çalışma grubu büyük ilerleme kaydetti ve kendisini daha geniş bir şekilde konumlandırdı. Sosyal medyada içerik oluşturmanın yanı sıra, video projeleri ve fotoğrafçılık artık AG’nin çalışma alanları arasında.

BİRLİK VE MOTİVASYON

Berlin, Frankfurt, Hanau, Marburg, Hanover ve Kiel gibi diğer bazı şehirlerden IJV üyeleri veya dost gruplar da genel kurula katıldı. Böylece başka yerlerden örnekler getirerek genel kurulu zenginleştiren katkıları oldu.

Kongreye olumlu bir katkı sunan bir başka şey de, birlikte savaş ve krizle mücadele etmenin gerekliliğini vurgulayan ve genç işçilerin mücadelelerinde ortak çalışmayı ve IJV’nin rolünü olumlu bir şekilde vurgulayan ver.di gençlik tarafından yapılan konuşmaydı.

Hamburg milletvekili Deniz Çelik de yaptığı selamlama konuşmasında güncel iş uyuşmazlıklarından örnekler vererek ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Çalışmanın değerlendirilmesinden önce gerçekleşen DIDF-Jugend Hamburg’un selamlaması özellikle önemliydi, çalışmadaki birçok ortak deneyime vurgu yaptı ve kökenleri ne olursa olsun gençlerin kendi çıkarları için birlikte örgütlemesinin mümkün ve gerekli olduğunu vurguladı. Kongrenin sonunda derneğin çalışmalarını koordine edecek dokuz kişilik yeni yönetim kurulu seçildi. Ardından ortak bir akşam yemeği yendi ve başarılı bir buluşmanın motive edici bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan Hamburglu rapçi Motuz’un konseri dinlendi.

Uluslararası Gençlik Derneği bu kongreyle birlikte gelecek için güç topladı ve ister tabandaki çalışmalar ister kültürel çalışmaların güçlendirilmesi veya Aralık ayında yapılacak kamp olsun, öne konulan hedef ve görevlerin yeni bir güç ve kararlılıkla ele alınacağının işaretini verdi.

Close