Almanya’da Covit 19’un varacağı tehlike boyutundan bağımsız, Federal Sivil Korunma Planı’na göre Alman vatandaşlarının sürekli olarak evlerinde on günlük bir rezerv bulundurması öneriliyor. Ancak bu ayrıcalık Hartz IV yardımı alanlar için geçerli değil, çünkü sosyal yardım alanlara ödenen ücret bir rezerve sahip olmayı mümkün kılmıyor.

SEVİNÇ SÖNMEZ

Korona virüsü Almanya’da da halkı günden güne daha fazla tedirgin etmeye başladı. Birçok insan, olası bir duruma karşı evlerinde yiyecek ve erzak rezervi oluşturmaya çalışırken, alışveriş merkezlerinde bazı reyonların hızla boşaldığı görüldü. Sadece uzun kullanım süresi vaat eden besin maddeleri değil, eczane ve mağazalarda hijyen eldivenleri, dezenfekte ürünleri, ağız maskeleri bulmak da oldukça zorlaşıyor.

Birçok vatandaşın korunma ve ön tedbir alması konusunda fikirler ayrışsa dai Federal Savunma ve Afet Dairesi (“Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe” – BBK) halka genel olarak özel acil durum tedbirleri almayı salık veriyor. Bu yeni bir durum olmamakla beraber, özel olarak Korona virüsünden ötürü yeni önlem planı ise henüz açıklanmış değil. Ancak Korona virüsüne yakalanan ve hastaneye alınamayan kişiler kendi evlerinde karantinaya alınabiliyorlar. Mevcut durumda virüs bulunma tehlikesi taşıyan kişilerin dahi evlerinden çıkmamaları talep edilebiliyor. Bu sokağa çıkma yasağı birkaç günden 10 güne kadar uzayabiliyor.

HARTZ- IV YARDIMI ALANLAR REZERVLERİNİ KENDİLERİ FİNANSE ETMEK ZORUNDA

BBK hazırladığı bir kontrol listesinde rezerv olarak on günlüğüne, kişi başına 20 litre civarında içecek ve muhafaza etmeye elverişli 14,5 kilo kuru yiyecek tavsiye ediyor. 4 kişilik bir ailenin ise 80 litre içecek ve 58 kilo besin maddesi rezerv etmesi tavsiye ediliyor. Ancak acil bir durumda alınması gereken bu ön tedbirlerin bir bedeli var. Basit bir hesapla, salık verilen bu miktarın 4 kişilik bir aile için 300 euroyu buluyor. Bu parayı tedarik etmek de özellikle emekli maaşıyla geçinen ya da düşük ücretli işlerde çalışanlar için pek de mümkün görünmüyor.

Hartz 4 yardımıyla yaşamını idame zorunda olanlar da bu rezervi aldıkları sosyal yardımdan temin etmek zorundalar. Bir tedbir olarak rezerv almaları için devlet tarafından ek bir ödeme yapılmıyor. Federal Sağlık Bakanlığı’nın bu doğrultuda yapılan bir başvuruya verdiği cevap da bu yönde oldu: “şayet sosyal yardım alan kişiler, Bakanlar Kurulu tarafından karara bağlandığı üzere bir rezerv oluşturmak istiyorlarsa, bunu tıpkı düşük ücretli işlerde çalışan insanlar gibi, kendi sorumlulukları dahilinde az az biriktirerek, kendilerine ödenen yardımdan temin etmek zorundalar”.

Fakat Hartz IV yardımları zaten oldukça sıkı hesaplandığı için, yardım alanların bunu nasıl yapacakları bir muamma! Sosyal yardım temel ihtiyaç tabelasına göre yalnız yaşayan bir kişi için aylık besin maddesi ve içecek için 150,60 Cent ödeniyor (01.01.2020 den itibaren geçerli olan genel gereksinim tabelası- Regelbedarf). Hanede birlikte yaşayan ikinci yetişkin ise 135,61 Cent alıyor. 6 yaş altında bir çocuk için ödenen aylık miktar 87,66 Euro, 14 yaş altı çocuk için 124,43 ve 15 yaş üstü çocuklar için 154,39 düzeyinde. Bu yardımlarla insanlar zaten ayın sonunu zor getiriyor.

SOSYAL MAHKEMENİN KARARI DA YARDIM ALANLARIN ALEYHİNE

Konstanz Sosyal Mahkemesi’nde bir davacı, federal hükümetin tavsiyesi üzerine bir rezerv oluşturmak için ek olarak 200 euro talep etmiş ancak mahkeme, 31 Mayıs 2017’de Hartz IV yardımı alanların herhangi bir felaket durumunda rezerv oluşturabilmeleri için ek yardım alma haklarının olmadığına, kendilerine bir ek yardım yapılmayacağına hükmetmiş. Bu örnekte mahkeme, davacının ek bir işi olması ve rezerv giderlerini buradan tedarik etmesini de önermiş ve rezerv önleminin zaten toplumun sadece bir kesimi tarafından uygulanacak olmasından yola çıkarak, önerinin de federal hükümet tarafından yapılan salt bir tavsiye niteliğinde olduğunun altını çizmiş. Kararda ayrıca alınacak bireysel tedbirlerin öncelikli olduğu ve devlet yardımlarının ise ancak tamamlayıcı olabileceğini belirtmiş.

SOSYAL KURUM VE KURULUŞLAR KARARI KINADI

Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg yaptığı açıklamada, Federal Sosyal Bakanlığı’nın ek yardım ödememe kararının mağdur insanlarla alay etmek anlamına geldiğine dikkat çekerek ve bunu insan onuruna aykırı olarak niteledi. Açıklamada, “şayet federal hükümet yaptığı tavsiye ve önerilerde ciddiyse ve toplum tarafından da önerilerinin ciddiye alınmasını istiyorsa, o zaman herkesin bu önerileri uygulayabilmesinin koşullarını da yaratmak zorundadır” denildi.

Şu an da Hartz IV yardımı ile geçimini sağlayan bir aile, evinde karantinaya alınması durumunda bu kararın ciddi sonuçları ile karşı karşıya kalacak.