Written by 20:30 ÇALIŞMA YAŞAMI

IG Metall Gençlik Konferansı: Geleceği birlikte kuracağız

5-8 Şubat 2023 tarihleri arasında Willingen’de  IG Metall Gençliğinin 24. Gençlik Konferansı*  gerçekleşti. „Birlikte!“ #machenwirzukunft/geleceği kuruyoruz“ sloganı altında 234 delege ve misafir delege önümüzdeki dört yıl için bir yol haritası belirlemek üzere bir araya geldi. Delegeler sadece şirket ve toplu sözleşme politikalarını değil, aynı zamanda sosyal ve eğitim politikaları ile IG Metall gençlik örgütlenmesine ilişkin konuları da tartıştı. Yedi bölge, yerel gençlik komiteleri (OJA) ile birlikte 191 önerge sundu ve bu önergeler tartışılıp oylandı.

POLİTİK GREV HAKKI İÇİN YASAL DÜZENLEME
Bazı konularda gerçek bir tartışmaya ihtiyaç duyulmazken ve konferans bunları oybirliğiyle kabul etmeden önce önerge sahipleri tarafından en fazla kısaca sunulurken, diğer konular hararetli ve bazı durumlarda geniş çaplı tartışmalara konu oldu. Örneğin kamulaştırma, asgari eğitim ücreti, barış ve silahsızlanma, AB ve siyasi grevler gibi konularda durum böyleydi.
Fransa’daki işçi hareketi bu aylarda emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı mücadele etmek için bu hakkı kullandığından, siyasi grev hakkı oldukça güncel bir konu. Bu doğrultuda, değişik bölgelerden IG Metall Gençlik de konunun örgüt içinde tartışılması ve yasal bir çerçeve oluşturulması çağrısında bulunan önergeler sundu. Uzun tartışmaların ardından, siyasi grevlerin yasallaştırılması ve yapılması yönünde net bir önerge kabul edildi. Diğer başarılı ilerici kararlar arasında 218 sayılı kürtaj paragrafının kaldırılması talebi, sosyal partnerliğin eleştirilmesi ve ırkçılık ve faşizme karşı mücadeleye devam etme taahhüdü yer aldı.

SAVAŞ BARIŞ KONUSUNDA SERT TARTIŞMALAR
Ancak konferansta net gruplaşmalar tekrar tekrar ortaya çıktı. Bu durum özellikle barış meselesinde ve ilgili tartışmalarda belirginleşti. Bir yanda, federal hükümetin Ukrayna’da demokrasi ve özgürlük için mücadele edildiği yönündeki söylemini sürdüren açıkça sosyal demokrat bölgeler, öte yandan, oldukça ilerici bir barış pozisyonu ve AB’ye karşı eleştirel bir duruş sergileyen ve Ukrayna’nın hiçbir şekilde kusursuz bir demokrasi olmadığını,  bu imajın sadece NATO ülkelerinin silah teslimatlarını ve savaşa katılımlarını meşrulaştırmak için yaratıldığını açıkça ortaya koyan bölgeler vardı.
IGM gençliğinin hem NATO’nun silah harcamaları için yüzde 2 hedefine hem de Bundeswehr için özel fonlara karşı çıkmasına karar verildi. Bunun yerine sağlık, eğitim ve altyapıya daha fazla yatırım yapılması talep edildi. Silah endüstrisinin öncelikle sosyalleştirilmesi ve uzun vadede sivil bir endüstriye dönüştürülmesi konusunda anlaşıldı.

Konferansta ilerici kararların kabul edilmiş olması, sendika organlarında işçi ve barış hareketi konusunda aktif olan ve buna uygun pozisyonları temsil eden genç işçiler sayesinde oldu. Ancak ne yazık ki onlar her zaman çoğunlukta değil, bu konuda da bir şeylerin değişmesi gerekiyor.

* IG Metall, 24. Gençlik Konferansı’nın haberi, konferansa delege olarak katılan bir grup genç işçi tarafından kaleme alındı.

Close