Written by 14:00 KADIN

Kadınlar Almanya’da 2023 yılında da erkeklerden yüzde 18 daha az kazandı

Federal İstatistik Dairesi tarafından açıklanan verilere göre kadınlar 2023 yılında erkeklerden yüzde 18 daha az kazandı. Ücret farkı Doğu ve Batı Almanya’da farklı.
Kadınlar geçen yıl erkek meslektaşlarından önemli ölçüde daha az kazandı. Federal İstatistik Dairesi’nin açıkladığı üzere, cinsiyetler arası ücret farkı yüzde 18’de kaldı. Buna göre kadınlar saat başına ortalama 20,84 Euro aldı. Bu rakam erkeklerin brüt saatlik kazançlarından (25,30 Euro) 4,46 Euro daha az. İstatistikçiler, „Uzun vadeli bir karşılaştırmada, düzeltilmemiş cinsiyete dayalı ücret farkı azaldığını“ söylediler. 2006 yılında cinsiyetler arası ücret farkı yüzde 23’tü. 2020’den bu yana ise yüzde 18’de kaldı. Almanya’nın batısındaki yüzde 19’a kıyasla (2006: doğu: yüzde 6, batı: yüzde 24), geçen yıl yüzde 7 olan doğu Almanya’daki ücret farkı hala önemli ölçüde daha az.
İstatistikçilere göre, „30’lu yaşların başından itibaren kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı neredeyse sürekli olarak artıyor“ . Ortalama olarak, kadınlar ilk çocukları doğduğunda yaklaşık 30 yaşında. Bu yaştan itibaren brüt saatlik kazançları neredeyse durağanlaşırken, erkeklerin kazançları artan yaşla birlikte neredeyse istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Bu durum, kadınların çalışma hayatları boyunca ailevi nedenlerle kariyerlerine daha sık ara vermelerinden ve yarı zamanlı çalışmalarından kaynaklanıyor. Kariyer sıçramaları ve ücret artışları kadınlar için daha nadir.
Verilere göre, ücret farkının yaklaşık yüzde 64’ü belirli özelliklerle açıklanabilmekte. İstatistikçiler, „Buna göre, ücret farkının büyük bir kısmı, kadınların erkeklere kıyasla daha az ücret ödenen sektörlerde, mesleklerde ve iş seviyelerinde çalışma olasılığının daha yüksek olmasından kaynaklanıyor“ diyor. „Ayrıca yarı zamanlı ya da marjinal istihdamda bulunma olasılıkları da erkeklere kıyasla daha yüksek.“ Bu durum aynı zamanda daha düşük brüt saatlik kazançlarla da ilişkili. Öte yandan, kazançlardaki farkın geri kalan yüzde 36’sı tahmin modelinde mevcut olan özelliklerle açıklanamıyor. Bu da yüzde 6’lık düzeltilmiş bir ücret farkına karşılık gelmekte.
Bu da kadın çalışanların benzer iş, nitelik ve istihdam geçmişine sahip olsalar dahi erkek meslektaşlarına göre saat başına yüzde altı daha az kazandıkları anlamına gelmekte. (YH)

Close