Written by 15:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Kamu işkolunda uzlaşma süreci başladı

Federal ve yerel düzeyde devam eden kamu TİS görüşmeleri üçüncü turda çıkmaza girdi. Sendikanın özellikle asgari 500 euro zam talebine sıcak bakmayan kamu patronları, tutumlarını değiştirmediler. Görüşmeleri sürdüren sendikaların TİS Komisyonları, müzakerelerin çıkmaza girdiğini karar almaları üzerine kamu işverenleri, uzlaşma komisyonuna başvurdular.

SERDAR DERVENTLİ

Federal ve yerel düzeyde devam eden ücret toplu sözleşme görüşmeleri üçüncü turda çıkmaza girdi. Alman Sendikalar Birliği DGB’ye üye sendikalar adına görüşmeleri sürdüren Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di ve Alman Memurlar Birliği DBB tarafından yapılan açıklamada, “Çok yoğun görüşmelere ve tarafların taleplerin nedenleri üzerine yakınlaşmalarına rağmen sonuç üzerine anlaşma sağlanamadı” denildi.

TİS görüşmelerinde taraf olan tüm sendikaların (DGB’ye üye Ver.di, GdP, GEW ve IG BAU ve DBB) TİS Komisyonlarında işverenlerin tutumunun ele alındığını belirten Ver.di Genel Başkanı Frank Werneke ve DBB Başkanı Ulrich Silberbach, “Bütün komisyonlarda oybirliği ile görüşmelerin çıkmaza girdiği karar altına alındı” dediler.

“CİDDİ BİR TEKLİF SUNDUK”

Kamu işverenleri adına görüşmelere katılan Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Masaya çok ciddi bir teklifle geldik ama ne yazık ki sendikalar bu teklifimizi geri çevirdiler. Oysa bu teklif en alt ücret gruplarında ciddi ücret artmasına neden olacaktı” dedi.

Faeser’in iddiasına göre kamu işverenleri yüzde 8 ve asgari 300 euro ücret artışını içeren bir teklif sundular. Faeser, “Sendikaların görüşmelerin çıkmaza girdiğini ilan etmelerinin ardından bizde uzlaşma komisyonunun devreye girmesi için başvurumuzu yaptık” dedi.

KABUL EDİLECEK BİR TEKLİF DEĞİL

Sendikaların 12 aylık bir sözleşme dönemi için yüzde 10,5 ama en azından 500 Euro aylık ücret zammı talep ettiğini hatırlatan Ver.di Genel Başkanı Frank Werneke, “İleri sürdüğümüz asgari 500 Euro talebi özellikle alt ücret gruplarında çalışanların gelirlerini yükseltmek ve enflasyon kaybını telafi etmek içindir. İşveren tarafı asgari bir ücret artışının olması gerektiğini kabul etmesine karşın sunduğu teklif çok düşüktü. 24 aylık bir sözleşme dönemi için 300 Euro önerildi, yani yıllık 150 Euro artış. Sosyal bir teklif böyle olamaz. Bu nedenle görüşmeleri sürdürmenin doğru olmadığını ve çıkmaza girdiğini ilan ediyoruz. Bu, Ver.di’de olduğu gibi DGB’ye bağlı GEW, GdP ve IG BAU sendikalarının TİS komisyonlarında da oybirliğiyle, tek bir çekimser oy dahi kullanılmadan kararlaştırıldı” dedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Werneke, kamu işverenlerinin yüzde 8 rakamını neye göre telaffuz ettiklerini de bilmediğini söyledi. “Görüşmelerde bu rakam hiç gündeme gelmedi” diye konuşan Werneke, “Nasıl hesaplandıklarını, neyi kastettiklerini bilmiyorum. Bunu kendilerine sormanız en doğrusu olur” dedi.

KAMU ÇALIŞANLARI KARARLI

Kamu çalışanlarının uyarı eylemleriyle kararlılıklarını ortaya koyduklarını söyleyen Werneke, “Ama işverenler çalışanların bu kararlılığını idrak edemiyorlar. Görüşmeler başladıktan sonra 500 binden fazla kamu çalışanı uyarı grevine çıktı. Üçüncü tur görüşmelerinin ilk gününde, 27 Mart’ta Almanya’da son 31 yılın en büyük grevi yapıldı. Sadece bu uyarı grevine 120 bin Ver.di üyesi katıldı. Ama tüm bunlar işverenleri ciddi bir teklif sunmaları için yetmedi” dedi.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine bu TİS döneminde sendikasının 70 binden fazla üye kazandığını söyleyen Werneke, “Bence bu da kamu işçilerini kararlılığını gösteriyor. Gösterilere, uyarı grevlerine katılım önceki dönemlere göre çok yüksek” dedi.

Kamu işverenlerinin 2011 yılında imzalanan “uzlaşma anlaşmasına” (“Schlichtungsvereinbarung”) dayanarak uzlaşma komisyonuna devreye girmesi için başvuruda bulunduğunu söyleyen Werneke, “Başvuruyu biz yapmadık. Dolayısıyla teklif sunma zorunluluğu görmüyorum, teklif sunulmasını bekliyorum” dedi. Kamu işverenlerinin basın toplantısında yüzde 8 ve asgari 300 euro zamdan söz ettiklerini hatırlatan Werneke, “Böyle bir teklif varsa masaya getirsinler” dedi.


ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Şimdi kamu emekçilerini en çok ilgilendiren konu önümüzdeki sürecin nasıl işleyeceği ve şu sorulara verilecek yanıtlar. Yeni Hayat olarak kamu emekçisi okurlarımızın sorularını yanıtladık:

UZLAŞMA KOMİSYONUNDA KİMLER VAR?

Uzlaşma komisyonunda 12 işçi ve 12 işveren yer alıyor. Ver.di’nin verdiği bilgiye göre bu sendikalar tarafından komisyona atananların arasında iki profesyonel sendikacı bulunuyor diğerleri kamunun değişik alanlarında çalışan işçi ve sözleşmeli memurlar bulunuyor. Ayrıca komisyon başkanı olarak her iki tarafta “tarafsız” birini öneriyor. Bu TİS döneminde Ver.di’nin önerdiği başkan komisyona başkanlık yapacak. En son aşamada yapılacak oylamada eşit oy kullanılırsa başkanın oyuyla çoğunluk sağlanacak.

UZLAŞMA KOMİSYONUNDA ALINAN KARAR TARAFLAR İÇİN BAĞLAYICI MI?

Uzlaşma komisyonunda alınan her karar TİS tarafları için tavsiye niteliğini taşır – yani bağlayıcılığı yoktur. Uzlaşma tavsiyesi üzerine taraflar yeniden müzakere masasına oturup görüşmeleri sürdürürler.

GÖRÜŞMELER NE KADAR SÜRECEK?

Uzlaşma Komisyonu en geç 6 Nisan günü toplanıp çalışmalarına başlayacak. Komisyon en geç 18 Nisan günü tavsiye niteliğini taşıyan uzlaşma kararını taraflara iletecek ve taraflar bu sonuç üzerine müzakerelerine başlamaları gerekiyor.

KAMU EMEKÇİLERİNE BU SÜREÇTE HANGİ ROL DÜŞÜYOR?

Uzlaşma anlaşmasına göre “uzlaşma süreci” aynı zamanda TİS tarafları arasında “barış yükümlülüğünün” (“Friedenspflicht”) yeniden devreye girdiği anlamına geliyor. Yani bu süreçte uyarı grevleri yapmak yasak. Kamu emekçileri bu süreçte “seyirci” rolü biçilmesine karşın bununla yetinmek zorunda değiller. Bulundukları alanlarda mücadelenin devam etmesi için iş arkadaşlarıyla talepler ve sunulan yetersiz teklif üzerine tartışmak, henüz sendika üyesi olmayanları üye olmaya ikna etmek, gündeme gelme ihtimali olan süresiz grev oylamasının başarılı geçmesi için çaba göstermek.

En son aşamada ne olacak?

Bu TİS döneminde son söz her hâlükârda işçilerde olacak. İster uzlaşma komisyonunun tavsiyesinin TİS komisyonu tarafından onaylanması üzerine ister tarafların müzakere sonrası daha farklı bir sonuç elde etmelerinde – Her durumda, Ver.di üyelerine toplu sözleşme konusunda fikirleri sorulacak ve bunlar oylama yaparak sonuç üzerine karar verecekler. En son aşamada sendika üyelerinin yüzde 75’i sonucu reddederse o zaman süresiz grev gündeme gelecek.

Close