Written by 11:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Kamuda TİS: %34 “HAYIR” dedi

Kamu işkolunda sağlanan uzlaşmaya Ver.di tabanından tepkiler sürüyor. Yapılan oylamada kamu emekçilerinin yüzde 34’ü uzlaşma teklifini reddetti. Bu arada Saksonya eyaletindeki belediyeler uzlaşmayı “çok yüksek” diye uygulamayacaklarını ilan ettiler. Ver.di yönetimi, Saksonya belediyeleri onay verinceye kadar uzlaşmayı imzalamayacağın açıkladı.

Almanya genelinde yerel ve federal düzeyde çalışan 2,5 milyon kamu emekçisini kapsayan TİS sürecinde yeniden bir tıkanma süreci yaşanıyor. Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di’nin, GEW, GdP ve IG BAU sendikaları adına da sürdürdüğü TİS görüşmelerinde 22 Nisan 2023’de sağlanan uzlaşmanın yürürlüğe girmesi gecikecek gibi görüyor.

ONAY ERTELENDİ”

Ver.di tarafından, “Onay ertelendi” başlığıyla yapılan basın açıklamasında, Ver.di üyeleri arasında yapılan oylamada uzlaşmaya neredeyse yüzde 66’lık bir kesimin destek verdiği belirtildi. Ancak Saksonya Belediye İşverenleri Birliği (KAV) ile anlaşmazlık yaşandığı için Büyük TİS Komisyonunun sözleşmeyi onaylamadığı da açıklamada yer aldı.

Federal ve yerel düzeyde Saksonya KAV’ya baskı yapılmasını ve sözleşmenin Saksonya’daki yerel toplu taşımacılığa aktarılmasının sağlanmasını bekliyoruz” denilen açıklamada, “eğer 17 Mayıs gününe kadar onay gelmezse tekrar başa dönülecek” denildi. 17 Mayıs taraflar tarafından uzlaşmaya onay verilmesi için son gün olarak belirlenmişti.

SÖZLEŞMEYE HAYIR DİYENLER…

Ver.di tabanında yapılan oylamaya katılanların yüzde 34’ünün hayır oyu kullanması özellikle alt ücret grubundaki kamu emekçilerinin tepkisi olarak değerlendirilmeli. Görüşmelere yüzde 10,5 – an azından 500 euro talebiyle giren sendika yönetiminin aylık 340 euro zammı onaylaması tepki çektiği gibi bu zammın 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe girmesi de tepkilerin artmasına neden oldu.

Daha önce Deutsche Post’ta varılan uzlaşmanın oylamasında da yüzde 38,3 hayır oyu kullanmıştı.

Ver.di tarafından yapılan bir açıklamada, TİS döneminde Nisan sonuna kadar sendikaya 95 bin yeni üyelik başvurusu yapıldığı bildirilmişti. Yeni üyelerin sendikanın gerçek anlamda işçi ve emekçilerin çıkarını savunmakta kararlı olduğu izlenimini nedeniyle üye oldukları ve şimdi bunların bir kısmının üyelikten tekrar istifa edecekleri bekleniyor.

SENDİKA İÇİNDE MÜCADELE

Geride bıraktığımız bütün TİS görüşmelerinde sendika bürokrasisi daha tam mücadele başlamadan kötü uzlaşmalara onay verdi. Birçok kez buna neden olarak ise “tabanda mücadele eğilimi zayıftı” gerekçesi ileri sürüldü. İster metal ve kimyada ister postane ve kamu alanında olsun uyarı grevi çağrılarına katılım beklenilenden daha yüksek olmuştu. Postane işçileri süresiz greve hazır olduklarını grev oylamasında ortaya koymuşlardı. Yani sendika bürokrasisinin, “tabanda mücadele eğilimi zayıftı” gerekçesinin maddi bir temeli yoktu.

Fakat tabandaki bu mücadele eğilimini yönlendirecek, sendika bürokrasisinin oyunlarını boşa çıkaracak bir akımın birçok yerde olmadığını, var olan yerlerde ise oldukça zayıf olduğunu mücadeleci kesimlerin de görmesi ve bundan ders çıkarması gerekiyor.

Sendika içinde mücadeleyi “boş yere harcanmış zaman” olarak görenler bu “mücadele yanlısı” kesimler arasında hiçte azımsanmayacak düzeyde olduğu bilinmiyor değil. Sendikanın yetkili organlarına (konferanslara delege, yönetim kurulu üyeliği ve en önemlisi TİS komisyonu üyeliği gibi) girmeye, buralara girildikten sonra gündeme müdahale etmeye çalışma, tabanın sesini bu organlara taşıma çabasına girmeyi küçümsemenin faturasını bugün bütün bir sınıf olarak ödüyoruz.

Bu nedenle; önümüze çıkan her olanağı ciddi bir şekilde değerlendirerek sendika içindeki sınıf mücadelesini güçlendirmeliyiz. Sendika bürokrasisini eleştirmek tek başına yeterli olmadığı bir kez daha hep birlikte yaşadık – bundan sınıf mücadelesi, sınıfın çıkarları doğrultusunda ders çıkaralım. TİS sonrası TİS öncesidir!


Talep edilen​​​​ Elde edilen

ÜCRET​ %10,5 -asgari 500 euro- ​​Mart 2024’ten itibaren aylık ücretler 200 euro + %5,5

düzeyinde ama asgari 340 euro zam alacak, bu miktar en üst ücret grubunda 680 euroya kadar çıkıyor. Çıraklara ve stajyerlerin maaşları aylık 150 euro artacak.

İKRAMİYE​ talep ileri sürülmedi​​​ 3.000 euro 

Haziran 2023: 1240 euro, Temmuz 23 – Şubat 24: aylık 220 euro. Kısmi süreli çalışanlara bu miktar, çalıştıkları süreye orantılı olarak ödenecek. Çıraklara ve stajyerlere yüzde 50 düzeyinde ödeme yapılacak.

SÜRE​​ 12 aylık sözleşme ​​​24 aylık sözleşme

Close