Written by 17:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Kamuda ücret gaspı sözleşmesi!

Kamu işkolunda taraflar dördüncü turda uzlaşmayı sağladılar. Uzlaşma kamu emekçilerinin ücretlerinin reel olarak düşmesini içeriyor. İleri sürülen taleplerin fersah fersah gerisinde kalan sözleşme 4-12 Mayıs arasında kamu emekçileri tarafından oylanacak. Ver.di yönetimi kamu emekçilerinin onayını almak için “Aylıklara ortalama 420 euro (11,5) ücret artışı gelecek” diyerek gerçek durumu çarpıtmaya çalışıyor.

Almanya genelinde 2,5 milyon kamu emekçisini kapsayan ücret toplu sözleşmelerinde taraflar anlaştılar. Uzlaşma Komisyonu tarafından sunulan ‘tavsiye’, TİS tarafları tarafından aynen üstlenildi. Böylece daha önce görüşmelerin üçüncü turda çıkmaza girmesine “neden” olan tekliften sadece 40 euro daha fazla bir miktar üzerine anlaşma sağlandı.

Kamu patronları ve sendika yönetimleri elde edilen sonucun “çok iyi olduğu” konusunda hemfikirler. Ver.di Genel Başkanı Frank Werneke, “Savaş sonrası kamu işkolunda elde edilen en yüksek sonuç”tan dem vururken Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “İşçiler için hissedilebilir bir rahatlama getiren iyi ve adil bir toplu sözleşme” imzaladıklarını ileri sürdü. Devlet adına ‘yakınma’ işini üstlenen Yerel Kamu İşverenleri Birliği (VKA) Başkanı Karin Welge ise, “tüm zamanların en pahalı sözleşmesi”nden söz etti.

EN YÜKSEK SONUÇ?

Werneke’nin “Savaş sonrası kamu işkolunda elde edilen en yüksek sonuç” sözleri gerçeğin bir yanı. Toplu sözleşme pazarlıklarında sonucun “şimdiye kadar elde edilenin en yükseği” olması kendi başına bir şey ifade etmez. Talebin hangi şartlarda ileri sürüldüğü; yani enflasyon, üretkenlik artışı vb. faktörler dikkate alındığında ancak elde edilen sonucun iyi veya kötü, düşük veya yüksek olduğu söylenebilir. 2022 sonbahar aylarında son 70 yılın en yüksek enflasyonu (%10,4) ile karşı karşıya olduğumuz hatırlandığında “savaş sonrası elde edilen en yüksek sonucun” o kadar da yüksek olmadığı görülüyor.

Ayrıca müzakereler öncesi TİS Komisyonu’nda yapılan tartışmalarda, “imzalanan sözleşmeyle geçmiş dönemin ücret kaybının telafi edilmesi” hedeflenmiş ve bu nedenle “12 aylık bir dönem için yüzde 10,5 zam – en azından aylıklara 500 euro zam” kararı alınmıştı. 2021 yılında alınan ücret zammı %1,4 (enflasyon %3), 2022 yılında ise %1,8 (enflasyon 8,8) düzeyindeydi. Enflasyon oranları gözetildiğinde son iki yılda ortalama yüzde 8,5 ücret kaybıyla karşı karşıya olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Fakat enflasyon artışı durmadı ve devam ediyor. Dolayısıyla gelinen yerde kamu emekçilerinin ortalama yüzde 17-20 dolayında bir ücret kaybından söz etmek mümkün.

Almanya’nın en büyük ekonomik araştırma enstitüsünün (DIW) başkanı Marcel Fratzscher’e göre, “kamu sektörü maaşları sözleşme dönemi sonunda yaklaşık yüzde altı daha az satın alma gücüne sahip olacak”. Fratzscher, bu açıklamasında 2023’den itibaren geçerli olacak TİS dönemini gözetiyor, önceki yılların ücret kayıplarını hesabına dahil etmiyor.

Görüldüğü gibi hesap nasıl yapılırsa yapılsın sonuçta kamu emekçilerinin reel ücretlerinin düşeceğini görüyoruz. Ver.di daha önce 160 bin postacıyı kapsayan ücret TİS müzakerelerinde de reel ücretlerin düştüğü bir sözleşme imzalanmıştı.

Gazetemiz baskıya hazırlandığı günlerde kamu emekçileri arasında uzlaşma sonucu üzerine oylama başlamıştı. 15 Mayıs günü Kamu Büyük TİS Komisyonu (BTK ÖD) “final” kararını verecek. Bu karar verilene kadar işçiler arasında tartışmayı sürdürmek, sonuca karşı tepki verilmesini sağlamak gelecek mücadeleler açısından çok önemli. (YH)


Talep edilen                                                    Elde edilen

ÜCRET  %10,5 -asgari 500 euro-                                                                                    Mart 2024’ten itibaren aylık ücretler 200 euro + %5,5

düzeyinde ama asgari 340 euro zam alacak,

bu miktar en üst ücret grubunda 680 euroya kadar çıkıyor.

Çıraklara ve stajyerlerin maaşları aylık 150 euro artacak.

İKRAMİYE           Talep ileri sürülmedi                                                                              3.000 euro

Haziran 2023: 1240 euro, Temmuz 23 – Şubat 24: aylık 220 euro.

Kısmi süreli çalışanlara bu miktar, çalıştıkları süreye orantılı olarak ödenecek.

Çıraklara ve stajyerlere yüzde 50 düzeyinde ödeme yapılacak.

SÜRE                     12 aylık sözleşme                                            24 aylık sözleşme

 

Close