Dünya genelinde korona virüsten en fazla göçmenlerin etkilendiği açıklandı. Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Berlin’de açıklanan “Uluslararası Göçün Görünümü 2020” raporuna göre, dünyanın her yerinde koronavirüsten göçmenlerin yerlilerden daha fazla etkilendiği belirtildi. Yapılan araştırmaya göre, göçmen ailelerin bu süreçte daha fazla yoksullaştığı, küçük ve yetersiz konutlarda daha fazla insanın barınmak ve daha fazla çalışmak zorunda bulundukları ve koronadan korunmak için az imkanlara sahip oldukları tespit edildi.

OECD ülkeleri arasında yapılan bir araştırma, göçmenlerin virüse yakalanma riskinin, yerleşik halkın iki katı olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmada ayrıca, koronavirüs dolayısıyla gerçekleşen işten atmalardan da en fazla göçmenlerin etkilendiği belirtilerek, özellikle güvencesiz işler sektöründe göçmenlerin fazla çalıştığına dikkat çekildi. Buna örnek olarak da özellikle gastronomi sektörü gösterildi.

Aynı araştırmada okulların kapalı olduğu dönemde evde başka dil konuşan, kendisine ait odası ve internet bağlantısı olmayan göçmen çocukların da süreçten önemli dereceden etkilendiği vurgulandı.

OECD ortalamalarına göre doktorların yüzde 24’ünü, hasta bakıcı ve hemşirelerin de yüzde 16’sını oluşturan göçmenler, virüse karşı mücadelede de en ön saflarda yer aldı. Müşterilerle daha yakın temas içinde olmaları ve genelde kalabalık evler ve yerleşimin yoğun olduğu semtlerde yaşamaları nedeniyle virüse yakalananlar arasında da göçmenlerin oranı ortalamanın üstünde.

Pandemi, OECD ülkelerinde göç hareketliliğini de büyük ölçüde etkiledi. OECD’nin geçici tahminlerine göre 2020 yılının ilk yarısında göç hareketleri yarı yarıya azaldı. Sınırların kapatılması, seyahat engelleri, uçuşların durdurulması gibi önlemler bu gelişmede etkili oldu. OECD tahminlerine göre ekonomide yeniden canlanma kaydedilse bile göç hareketlerindeki düşüş kolay kolay değişmeyecek. OECD raporunda, mobil çalışma uygulamasının yaygınlaşmasıyla insanların hareketliliğinin eskisi kadar önem taşımadığına dikkat çekiyor. (YH)