Written by 19:00 HABERLER

Pandemi çırakları da etkiledi

Korona krizi çırak ve mesleki eğitim gören gençleri de etkiledi. Alman Sendikalar Birliği (DGB) tarafından yapılan bir araştırma gençlerin sorunlarının sadece pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim ve sınavlardan ibaret olmadığını ortaya koydu.

İşverenlerin geçtiğimiz yıl imzaladığı meslek eğitimi ve çıraklık sözleşmeleri 500.000’nin altında oldu. Bu sayı son 40 yıl içinde meslek eğitimine biçilen değerin en düşük seviyesi. Pandemiyi fırsata çeviren işverenler, mesleki eğitim gören çırakların da senelik izinlerinin kısaltılmasından, mesai saatlerinin arttırılmasına dek bir dizi uygulamayı hayata geçirdiler.

DGB tarafından Mainz Sosyalpedagojik Araştırımalar Enstitüsü’ne yaptırılan araştırmaya 1035 çıraklık eğitimi gören genç katıldı. Araştırmanın sonuçları gençlerin korona salgınından dolayı geleceğe yönelik korku ve kaygılarının arttığını çarpıcı bir şekilde arttığını gösteriyor. Çırakların yüzde 35’i pandemiden dolayı derslerinin sadece bir bölümünü görebildikleri için eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayamayacaklarından endişeli. Öncelikle çıraklık eğitiminin üçüncü yılında bitiş sınavlarını verecek olan gençlerin sadece yüzde 49’u kendini sınavlara “iyi“ yada “çok iyi“ hazırlanmış ve bilgi sahibi hissediyor.

Pandemi süresince yüzde 95‘i uzaktan eğitim almak zorunda kalan çıraklar şimdi pandeminin de tetiklediği sorunlarla başa çıkmak zorundalar. Pandemiden önce eğitime başlayan gençlerin üçte biri pandemiyle birlikte meslek eğitim okullarının kalitesinin de düştüğünü söylüyorlar.

SORUNLAR DAHA GÖRÜNÜR OLDU

Meslek Araştırmaları Eğitim Merkezi Başkanı Friedrich Esser, okulların pandemiden önce olmaları gereken teknik donanıma sahip olmadıklarını ancak şimdi teknik donanımın ve vasıflı eğitim personelinin ne denli önemli olduğunu öğrendiklerini ve bu doğrultuda ilerlenmesi gerektiğini söylüyor.

Belirli işyerlerinde pandemi sürecinde hijyen kurallarına uygun ve müşteri teması olmaksızın eğitimlerini sağlamaya çalışmış olsa da, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 60’ı meslek eğitimlerinin belirli bölümlerini işyeri yerine evde tamamlamış. Bununla beraber evde eğitim için gerekli olan gerekli araç ve gereçleri işveren tarafından tesis edilen gençlerin oranı sadece yüzde 35. Uzaktan eğitim sürecinde işveren tarafından hiç bir iş ve eğitim malzemesi verilmeyen gençlerin oranı yüzde 20 düzeyinde. Ayrıca bu süreçte düzenli olarak bir öğretmene ulaşma imkanı olanların sayısı üçte bir.

MESAİLER ARTTI ÜCRETLER DÜŞÜRÜLDÜ

Araştırma gençlerin üçte birinin “devamlı“ ya da “sıklıkla“ mesai yapmak, yüzde 80’inin ise düzenli olarak haftada 5 saate yakın mesai yapmak zorunda bırakıldığını gösteriyor. Ayrıca gençlerin dörtte birlik bölümü “sıklıkla“ yada “devamlı“ kuryelik, temizlik ve toplama gibi meslek eğitimiyle ilgisi olmayan işler yapmak zorunda bırakılmış. Bu oran pandemi öncesi dönemle kıyaslandığında 2-3 misli artış gösteriyor. Her beş çıraktan biri de en az bir kez izininin kısaltıldığını söylerken, yüzde 62’si bu kısaltmanın beş günü bulduğunu belirtiyor. Sonuçlara bakıldığında çıraklık eğitiminin sadece kalitesinin değil ücretlerinin de düştüğünü görmek mümkün. Araştırma çırakların dörtte birinin maaşının işverenler tarafından düşürüldüğünü gösteriyor.

DGB gençlik sekreteri Joscha Wagner araştırmaya yönelik yaptığı açıklamada, sonuçların tehlike sinyalleri verdiğini, kaliteli ve iyi bir çıraklık eğitiminin olduğu gibi, yasalara uymanın da işverenin sorumluluğunda olduğunu söyledi. İşverenlerin daha etkin ve düzenli kontrol edilmesini talep eden Wagner, 1yoksa çırakların üzerine yıkılan yük giderek artacak” dedi. (YH)

Close