Written by 15:05 HABERLER

Paran yoksa don!

Almanya’da yeterli gelire sahip olmadığı için evini yeterli düzeyde ısınamayanların sayısı artıyor. Federal İstatistik Dairesi DESTATİS tarafından yapılan bir açıklamada, Almanya’da 2,6 milyon kişi 2021 yılında ekonomik nedenlerle evlerini yeterince ısıtamadı. Bu toplam nüfusunu yüzde 2,3’üne tekabül ediyordu. Özellikle yalnız yaşayanlar ve tek başına çocuk yetiştiren hanelerde yaşayanların ortalamadan daha fazla bu sorunda etkilendikleri de bildirildi.

AB genelinde ise nüfusun yaklaşık yüzde 7’si evlerini ısıtamayacak kadar yoksul. Bu sorun, nüfusun neredeyse dörtte birinin etkilendiği Bulgaristan’da özellikle belirgin bir durumda. Yelpazenin diğer ucunda, ise yeterli para olmadığı için konutlarını makul bir seviyede ısıtamayanların oranının “sadece” yüzde 1,3 olduğu Finlandiya yer alıyor. Yaşanan enflasyon ve devam eden gaz tedarik sıkıntısı nedeniyle 2022’de konutlarını ısıtamayanların sayısında ciddi bir artış bekleniyor. (YH)

Close