Written by 16:01 ÇALIŞMA YAŞAMI

Postacılar Berlin’de en büyük mitinglerini yaptı

Hayri Çakır / Berlin

9 Ekim Pazartesi günü Berlin’de Almanya tarihinin en büyük postacı mitingi yapıldı. Verdi sendikasının ve genel işyeri işçi temsilciliğinin çağrısı ile başkentin simgesi Brandenburger Tor önünde düzenlenen mitinge 30 binden fazla posta çalışanı katıldı. Sendika ve posta işçileri, federal hükümetin postacılıkla ilgili son yasal düzenleme girişimlerini protesto ederek, eğer planlanan bu yasa hayata geçirilirse onbinlerce postacının işini kaybedeceğine dikkat çektiler.

Mitingde ilk konuşmayı yapan Deutsche Post Genel İşyeri Temsilciliği Başkanı Thomas Held şunları dile getirdi: “Eğer posta hizmeti artık yeterince, yani 6 gün dağıtılmaz ve belli günlerle sınırlandırılırsa, on binden fazla çalışan işini kaybedebilir. Taşeron firmalar daha düşük ücrete çalıştırmaktalar. Federal hükümet işyerlerinin yok olmaması için yardımcı olmalıdır‘.

Verdi genel başkanı Frank Werneke de‚ “Reform çalışanların ve halkın yararına olmalı. Kalite korunmalı ve genel hizmet olarak kalmalı. Paketin ağırlığı 31,5 kg2dan en fazla 20 kg’a indirilmeli. Bugün Almanya’da bu sektörde 600 bin çalışan var. 14 bin de taşeron firma var, bunların 11 bini on kişiden az kişi çalıştırıyor ve onların herhangi bir iş güvenliği yoktur. Eğer çalışanların aleyhine olacak bir yasal düzenlemede ısrar edilirse, bir sonraki mitingimizde sadece postacılar değil, bir bütün olarak Verdi sendikası burda olacaktır‘ diye konuştu.

Verdi Genel Başkan Yardımcısı ve Posta Bölümü Sorumlu Andrea Kocsis ise yaptığı konuşmasında, ‚Haftada bir gün daha az posta dağıtımının uygulamaya konması bir çırpıda her 7-8 postacıdan birisinin işini yok etmek demektir. Ayrıca esnek çalışma devreye sokulmak isteniyor. Verdi bu tür önerilere karşı tüm gücüyle karşılık verecektir.” dedi.

Mitingde daha sonra değişik alanlarda çalışan dört postacı sahneye çıkarak kendi çalışma koşullarına ilişkin pratik örnekler verdiler.

Son yıllarda sürekli çalışma koşullarının zorlaştığı bu sektörde postacılar her koşulda mücadeleye hazır oldukları mesajı vererek, yüzlerce kilometre yolu saatlerce, gece uyumadan gelmelerine rağmen, coşkulu bir miting gerçekleştiriler.

Deutsche Post’ta 1994 yılındaki özelleştirme ile başlayan saldırılar, 2001 yılında değiştirilen yasa ile işçiler aleyhine daha da artırılmıştı. Eğer hükümetin planladığı bu değişiklik de hayata geçirse, çalışma koşullarının daha da katlanılmaz hale geleceğini söyleyen posta işçileri bu nedenle taşıdıkları pankart ve sloganlarla mücadeleye hazır olduklarını haykırdılar.

POSTANE YÖNETİMİ NE YAPMAK İSTİYOR?

Posta hizmetlerinde ‚Adil rekabeti güçlendirmek‘ adı altında yapılmak istenen yeni yasa değişikliğiyle; ‚daralan pazarda rekabetin artırılması‘, posta dağıtım günlerinin azaltılması ve taşeron firmalara dağıtım izni verilmesi, mektup teslim süresinin bir günden üç güne uzatılması ve çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi, iki sınıflı mektup dağıtımın hayata geçirilmesi, ihtiyaç olduğunda tatil günlerinde de işçinin işe çağrılması hayata geçirilmek isteniyor.

Ancak iddia edildiği üzere, pazarın daralması yani iş hacminin azalması söz konusu olmadığı gibi, aksine daha az çalışanla daha fazla mektup ve paket dağıtımı yapılmakta. Araştırmalara göre 11 yıl önce ile karşılaştırıldığında, o dönem 2 postacının yaptığı işi bugün bir postacı yapmakta. Dağıtılan paket 10 yıl öncesi ile kıyaslandığında iki katına çıkmış durumda.

Diğer taraftan dağıtım süresinin bir gün azaltılması ise, her 7 postacıdan birisinin işini kaybetmesi anlamına gelmekte. Posta dağıtım gününün 3 güne kadar uzatılması halinde ise, postacılar eskisine kıyasla daha geniş bir bölgeye dağıtım yapmak zorunda kalacak ve bazı günler hiç posta dağıtılmayacaktır. Ya da eğer bir gün sonra mektubun adresinize gelmesi için birinci sınıf hizmet karşılığı daha fazla para ödemesi gerekecek.

Şu anda mektupların yüzde 80‘i postaya verildikten sonraki işgünü yerine ulaşmakta, yüzde 95‘i ise ikinci gün yerine ulaşmakta.

Postane yönetimi sürekli, mektupta bir azalma olduğunu ve zarar ettiklerini iddia ederek bu bölümü taşeron firmalara vermek gerektiğini propaganda ediyor.

Oysa bugün gerek mektup gerekse de paket dağıtımı yapan postacılar eskisine nazaran iki katı oranında dağıtım yapmaktadırlar.

Bu sektörde 80‘li, 90‘lı yıllarda işe girmek için özel bir çaba harcanırken, bugün 15-20 yıllık postacılar bile başka bir iş bulup postaneden nasıl ayrılacaklarının planını yapar hale geldiklerini söylüyorlar.

Çalışma temposunun artması ve bunun karşısında son on yılda ücretlerin yerinden sayması sonucu bugün çalışanların yüzde 88‘i brüt olarak 3250 euronun altında bir ücret almaktadırlar. Ayrıca çalışanların yüzde 15‘i hala süreli iş sözleşmesi ile çalışmaktadırlar.

Pandemi döneminde paket bölümünde siparişlerin artması sonucu postane, tarihinin en fazla karını yaptı. 2023 yılı için yıllar önce hedeflenen 5 milyar euro kar, 20222de 8,4 milyar gibi bir rakama ulaşarak rekor kırdı.

Close