Written by 17:00 ÇALIŞMA YAŞAMI

Toplu taşıma: Bir haftalık grev

Yerel toplu taşımacılıkta devam eden TİS görüşmeleri tıkanma noktasına geldi. İşverenler üzerinde daha fazla baskı oluşturmak amacıyla Ver.di, emekçileri şubat ayı sonunda ülke çapında bir “dalga grevine” katılmaya çağırdı. TİS görüşmeleri 130’dan fazla belediye şirketinde bölgesel olarak gerçekleştiriliyor.

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, 26 Şubat 2024 Pazartesi gününden 2 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar Almanya genelinde yerel toplu taşıma çalışanlarını dalga dalga greve çıkardı. TİS görüşmelerini devam ettiği bütün eyaletlerde çalışanlar bu süre zarfında farklı günlerde greve gittiler. Ana grev günü olan 1 Mart aynı zamanda Ver.di, Fridays for Future (FFF) ve diğer sosyal ve çevresel dernekler tarafından 100’den fazla şehirde çağrısı yapılan iklim grevi günüydü.

Berlin’de Ver.di ve FFF düzenlenen bir mitinde, “Öncelik toplu taşıma! – Herkes için mobilizasyon ve toplu taşıma çalışanları için iyi iş” başlıklı ortak dilekçeyi federal düzeydeki politikacılara teslim ettiler. Dilekçe daha önce 200 bin kişi tarafından imzalanmıştı.

YASAK GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Leipziger Toplu Taşıma şirketi (LVB), Leipzig’deki grevin mahkemeler tarafından yasaklanması girişiminde başarısız oldu. İş mahkemesi 29 Şubat akşamı erken saatlerde LVB’nin talep ettiği geçici ihtiyati tedbir kararını vermeyerek grevcilerin teknik alanda acil servis için sadece 30 kişiyi garanti etmeleri gerektiğini belirtti. Yerel ulaşım grevi ile iklim protestolarının çakışması nedeniyle işveren, grevin toplu pazarlıktan ziyade siyasi nedenlerle yapıldığını düşünse de iş mahkemesi hakimi bu görüşe katılmadı.

FFF, bir süredir toplu taşıma çalışanlarının daha iyi çalışma koşulları ve ulaşım politikasında değişiklik için yaptıkları grevi desteklemektedir. Ver.di ve FFF tarafından yapılan açıklamada, “Toplu taşıma, iklim dostu ve sosyal açıdan adil mobilizasyon dönüşümünün merkezinde yer almaktadır. Yerel toplu taşıma çalışanları her gün 28 milyon yolcu taşıyarak yılda 9,5 milyon ton CO2 salınımını önlemektedir. Bu nedenle daha iyi çalışma koşulları ve ulaşım politikasında değişiklik kaçınılmazdır” denildi

DAHA İYİ ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN…

Grevlerin arka planında, 130’dan fazla belediye şirketinde yerel toplu taşımacılık alanında çalışan yaklaşık 90 bin işçi kapsayan ve temel olarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi hedefleyen TİS görüşmeleri var. Haftalık çalışma saatlerinin azaltılması, tatil hakkının arttırılması, vardiya ve gece çalışmaları için ek izin günleri ve ulaşım hizmetinde bölünmüş vardiyaların ve ücretsiz saatlerin sınırlandırılması gibi çalışanların üzerindeki yükün hafifletilmesini amaçlayan talepler var.

Ver.di Başkan Yardımcısı Christine Behle, yenilenen grev çağrısıyla ilgili olarak, “Çalışanların 2 Şubat’ta yaptıkları grevle gönderdikleri sinyalin yeterince anlaşılmadığı anlaşılıyor, zira eyaletlerdeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri hala bir sonuç vermedi” dedi.

Behle, toplu taşımada dramatik bir işgücü sıkıntısı yaşandığına ve çalışanlar üzerinde büyük bir baskı olduğuna dikkat çekti. Behle, “Yeterli personel olmadığı için her gün tüm bölgelerde otobüs ve tren seferleri iptal ediliyor Çalışanlar üzerindeki iş baskısını hafifletmek için acilen bir şeyler yapılması gerekiyor. Ancak işverenler hala talepleri yerine getirmeye ve çalışanlara taviz vermeye hazır değil. Bu da grev eylemlerini kaçınılmaz kılıyor” dedi.

GREVLERE DEVAM EDİLECEK!

Behle, “Henüz hiçbir yerde gerçek bir ilerleme sağlayamadık, bu nedenle hafta içinde Bavyera dışındaki tüm eyaletlerde grevler gerçekleşebilir” dedi. Uyarı grevi çağrısı kararlarını yerel pazarlık komiteleri tarafından kendi müzakere durumları göz önünde bulundurularak verildiğini söyleyen Behle, bu durumun yolcuları da etkileyecek olmasından üzüntü duyduğunu vurguladı. (YH)


Perakendede müzakereler 10 aydır sürüyor!

Almanya genelinde 5 milyon emekçinin çalıştığı perakende satış ve toptancılık – dış ticaret işkollarında ücret TİS görüşmeleri yaklaşık 10 aydan bu yana devam etmesine karşın bir ilerleme sağlanamadı.

Birleşik Hizmet Sendikası Ver.di, perakende satış ve online sipariş işkolunda çalışanlar için saat ücretlerinin 2,50 euro artırılması talebini ileri sürüyor. Bu işkolunda çalışanların önemli bir bölümünün en düşük iki ücret grubunda çalıştıklarını hatırlatan bir Ver.di sözcüsü, “bu da 12 ila 17,44 euro arası saat ücreti anlamına geliyor. Bu nedenle toplu pazarlık görüşmelerinin bir amacının da ücretlerde sağlanacak önemli bir artışla perakende sektöründe çalışanları yoksulluktan ve yaşlılıkta yoksulluk tehdidi altında olanları korumaktır. Bu işkolunda özellikle kadınlar arasında yaşlılıkta yoksulluk yaygın, perakende sektöründeki kadınların oranı yaklaşık yüzde 66’dır. Neredeyse başka hiçbir sektör bu denli güvencesiz istihdamla karakterize değildir. Yarı zamanlı çalışma veya güvencesiz istihdamın yaygın kullanımı, birçok çalışanın geçimini sağlayacak kadar kazanamadığı anlamına gelmektedir” dedi.

Ver.di sendikasının verdiği bilgiye göre perakende çalışanlarının yüzde 90’ı yaşlılıkta ciddi yoksulluk riski altındalar, çalışanların yüzde 41’i düşük ücret almakta ve bu oran Almanya’daki tüm düşük ücretlilerin yüzde 16,8’ini oluşturmakta. Ver.di tarafından yapılan açıklamada, Edeka, Rewe gibi büyük şirketlerin TİS görüşmelerinde bir sonuç alınmaması için çaba harcadıkları da belirtildi.

YÜZDE 13 ZAM – EN AZINDAN 400 EURO

Perakende satış ve online sipariş işkoluna paralel olarak toptancılık ve dış ticaret alanında çalışan yaklaşık 1,9 milyon emekçinin ücret TİS görüşmeleri de devam ediyor. Bu görüşmeler de yaklaşık 10 aydır devam etmesine karşın bir ilerleme sağlanamadı. Ver.di, Almanya genelinde bu alanda iş yapan yaklaşık 138 bin şirket olduğunu ve bunların 2020 yılında 1,35 trilyon euro yıllık ciro yaptıklarını hatırlattığı açıklamasında, “Ama ne yazık ki bu işkolunda da ciddi bir ilerleme sağlanamıyor. İşverenler, çalışanlarına hak ettikleri değeri vermekten çok uzaklar” denildi.

Bu alanda ücretlere yüzde 13 ama en azında aylık 400 euro (çırakları için 250 euro) zam talep eden Ver.di sendikası, “bu alanda çalışanların yaklaşık yüzde 76’sı 2. ve 3. maaş gruplarında sınıflandırılmaktadır, dolayısıyla yaklaşık 2.200 euro brüt maaş almaktadırlar. Bu da yüksek enflasyondan özellikle etkilendikleri ve acilen ücret artışına ihtiyaç duydukları anlamına gelmektedir” denildi.

Önümüzdeki haftalarda eylemlere devam edeceklerini bildiren Ver.di sendikası, özellikle Paskalya bayramı öncesinde değişik şehirlerde büyük depolarda greve çıkılacağını ve mağazaların olduğu gibi online ticaretinde sekteye uğratılacağını açıkladı.

Close