Written by 07:00 KADIN

Ücretsiz işleri ağırlıklı olarak kadınlar yapıyor

Almanya’da kadınlar erkeklere kıyasla yüzde 44 daha fazla ücretsiz iş yapıyor.

Federal İstatistik Dairesi’nin 2022 Zaman Kullanım Anketi sonuçlarına göre birçok kadın için ev hala erkeklere kıyasla çok daha fazla çalışma alanı. Almanya’da kadınlar ücretsiz işlerde erkeklerden çok daha fazla zaman harcıyor. 2022 yılında kadınlar ücretsiz işlere haftada ortalama 30 saat harcayarak erkeklerden yaklaşık dokuz saat daha fazla çalıştılar.

Kadınlar tarafından yapılan bu tür işlerin neredeyse yarısı yemek pişirme, temizlik ve çamaşır yıkama gibi geleneksel ev işlerinden oluşuyor. Genel olarak ücretsiz işler, hane içinde bakım işleri, çocuk bakımı ve akraba bakımının yanı sıra gönüllü ve fahri işler ile hane dışındaki kişilere destekten oluşuyor.

Zaman Kullanım Anketi’nde temsili olarak seçilen haneler her on yılda bir hayatın farklı alanlarına ne kadar zaman harcadıklarına dair detaylı bilgi veriyorlar. 2022’de , on yaş ve üzeri 20.000 kişinin yaşadığı yaklaşık 10.000 haneye anket uygulandı.

Sonuçlara göre, kadınlar ücretsiz işler için erkeklerden günde ortalama bir saat 17 dakika daha fazla zaman harcıyor. Bu da cinsiyetler arası bakım açığının yüzde 43,8 olduğunu gösteriyor.

2012/2013’te yapılan bir önceki araştırmada cinsiyete dayalı bakım açığı yüzde 52,4’tü. İstatistik Dairesi Başkanı Ruth Brand, „Ücretsiz çalışma açısından kadınlar ve erkekler arasındaki fark zaman içinde azaldı, ancak hala kayda değer. Kadınlar için ücretsiz iş için harcanan haftalık süre on yıl içinde neredeyse 20 dakika, erkeklerin harcadığı zaman miktarı daha da fazla, yani bir saat 20 dakika arttı“ dedi.

Bununla birlikte, ücretli ve ücretsiz işler beraber hesaplandığında, cinsiyetler arasındaki eşitsizlik artmaya devam etti. Kadınlar 2022 yılında haftada ortalama 45,5 saat çalıştıklarını belirtirken, bu rakam erkekler için 44 saatin biraz altındaydı. Bu fark 2012/13’te sadece bir saat civarındayken şimdi bir buçuk saate çıktı.

Anket ayrıca her dört çalışan anneden birinin ücretli iş için yeterli zamanı olmadığını düşündüğünü gösteriyor. Her dört babadan biri ise işte çok fazla zaman geçirdiğini düşünüyor. Ayrıca, Almanya’da her altı kişiden biri kendini yalnız hissetmekte; bu durumdan özellikle genç yetişkinler, tek başına yaşayan ebeveynler ve yalnız yaşayan insanlar etkilenmekte.

Close