17 Mart Almanya’da “Eşit Ücret Günü”

Alman Sendikalar Birliği (DGB) 17 Mart eşit ücret günü nedeniyle bir açıklama yaparak, ücret eşitliğinin işverenlerin keyfine bırakılmamasını, yasal düzenlemelere gidilmesini istedi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: „Kadınlar ve erkekler arasındaki ücret farkı son yıllarda neredeyse hiç azalmadı,  hala yüzde 21.  17 Mart, „Eşit Ücret Günü“ (Equal Pay Day) – „Bu yılın eşit kazanç günü“ dür. Ortalama yıllık gelirlerini erkeklerin gelirleriyle karşılaştırırsanız,  Almanya’daki kadınlar bugüne kadar ücretsiz çalıştılar. 30 yaşın altındakiler arasındaki ücret farkının yüzde 9’a düşmesi, ancak 30 ila 50 yaş arasında üç katına çıkması dikkat çekicidir, 50 yaşındaki kadınların kazancı erkeklerden ortalama yüzde 28 daha azdır. Ücret farkının artmasının nedeni, 30 yaşından büyük kadın ve erkekler için  saat ücretlerinin ve çalışılan sürenin farklı farklı olmasıdır.

Bu farklılık yaklaşık olarak ilk çocuğun doğumuyla başlamaktadır. Kadınlar ilk çocuklarına sahip olduklarında, çalışma saatlerini önemli ölçüde azaltırlar ve giderek yarı zamanlı çalışırlar. Aile kurulduğunda ev işi ve bakım işinin hala kadının asli  görevi olarak görülmesi bunun belirleyici nedenidir.  Yarı zamanlı çalışan kadınlar için kazanılan para (saat ücreti) tam zamanlıdan ortalama yüzde 17 daha düşüktür ve kadınlar, haftada  erkeklerden ortalama 8.4 saat daha az çalışmaktadırlar. Ücret farkının etkisi mevcut krizde özellikle belirgindir. Kadınların oranı yüksek olan sektörlerde kısa süreli çalışmaların artması finansal acil durumlara yol açmaktadır.

DGB olarak ücret farkının ortadan kalkmasının ancak ücretli işle ücretsiz bakım işinin cinsiyetler arasında yeniden dağıtılmasıyla başarılabileceği görüşündeyiz. Buna ek olarak, kadın mesleği olarak görülen mesleklere daha iyi ödeme yapılması gerekiyor ve bu da işletmelerde işyeri/personel temsilciliği, güçlü sendikalar ve iyi bir toplu sözleşme gerektiriyor. Toplu iş sözleşmelerinin geçerli olduğu her yerde ücret farkı yüzde on puan daha düşük. Bordro  şeffaflığı yasası gibi ücretlerin kontrolüne ilişkin yasalar atılan doğru adımlar olsa da bunun belli sayıda işçi çalıştırılan işletmeler için geçerli olması ve işverenin gönüllülüğüne bırakılması kabullenilemez.“

Korona krizi nedeniyle kamuya açık eylem ve etkinliklerin yapılamayacağı 17 Mart Eşit Ücret Günü’nde sendikalar birliği eşit işe eşit ücretin yasal düzenlemeler ve işverenlere yönelik yaptırımlarla gerçekleştirilmesini, işyeri işçi temsilciliklerinin güçlendirilmesini ve TİS’lerde kadınların taleplerinin daha fazla dikkate alınmasını talep ediyor.