Written by 12:01 HABERLER

8 milyon işçi düşük ücretli

Almanya’da emekçilerin beşte biri düşük ücretli işlerde çalışıyor. 8 milyon çalışan saatte 11,05 eurodan daha az saat ücreti alıyor. Bir sektörde ücretler düşükse o sektör korona virüsünden o kadar fazla etkileniyor.

Almanya’da, 2018 baharında her beş çalışandan biri düşük ücretli bir işte çalıştı. Federal İstatistik Dairesi’nin bildirdiğine göre, 8 milyon kişiye saatte brüt 11,05 euro eşiğinin altında ücret ödendi. Bu sayı, dört yıl öncesine göre 400 bin fazlaydı. Bununla birlikte, düşük ücretli işlerin genel istihdam içindeki payı değişmeden kaldı.

Düşük ücretler özellikle perakende ve konaklama sektöründe yaygındı. Perakendede, işlerin yüzde 29’u düşük ücret eşiğinin altında ödendi, otelcilik sektöründe ise üçte iki (yüzde 67) civarındaydı. Otellerde ve restoranlarda ortalama brüt saatlik ücret 10,00 euro idi ve bu da sektörü Alman ekonomisinin en altına yerleştirdi.

En yüksek ortalama saat ücreti 27,18 euro ile enerji sektöründe bulundu.

DÜŞÜK ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

Uluslararası tanıma göre, düşük bir ücret, tüm çalışanların medyan kazançlarının üçte ikisini geçmez. Çıraklar bu analizin dışında tutulur. Federal İstatistik Dairesi’ne göre, Nisan 2018’de ortalama saat ücreti 16,58 euro idi. Düşük ücret eşiği 2018’de 11,05 euro, 2014’te 10,00 euro olarak saptanmıştı.

MEDYAN (ORTA DEĞER) NEDİR?

Medyan veya orta değer, ortalama ile karıştırılmamalıdır. Ortalamada tüm değerler toplanır ve daha sonra toplanan değerlerin adedine bölünür, medyan için prosedür farklıdır: Değerler sıralanır ve daha sonra tam olarak aynı sayıda değerin daha büyük ve daha küçük olduğu noktada bölünür. Medyanın temel avantajı: Diğerlerinden büyük ölçüde farklı olan değerlere karşı sağlamdır. Bir hesaplama örneği: 1, 5, 8, 20, 30 sayılarını dikkate aldığımızda bu sayıların medyanı 8, ortalaması ise 12,8’dir. (YH) (Foto: Pixabay)

Close